Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cintoríny v okrese Sabinov

BREZOVICA. Židovský cintorín.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Židovský cintorín s približne 70 náhrobníkmi z obdobia okolo roku 1800. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa v lokalite Za pustým hradom.

 

LIPANY. Židovský cintorín.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Židovský cintorín Bet Olam s približne 150 náhrobníkmi z obdobia okolo roku 1855. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na ulici Poľná cesta na severovýchodnom okraji mesta.

 

PEČOVSKÁ NOVÁ VES. Židovský cintorín.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Židovský cintorín s približne 72 náhrobníkmi z polovice 18.storočia. Nachádza sa na severozápadnom okraji obce.

 

RAŽŇANY. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Zaniknutý kostol s areálom vyhlásený v roku 2011. Stredoveký príkostolný cintorín z prelomu 13. a 14.storočia. Pochovávalo sa na ňom v 15.-20.storočí. Nachádza sa v areáli zaniknutého Kostola svätého Antona Pustovníka v južnej časti obce.

 

SABINOV. Židovský cintorín.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Židovský cintorín z 2.polovice 19.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa na ulici Hollého pri mestskom cintoríne.

TOPlist