Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cintoríny v okrese Senec

SENEC. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2013. Príkostolný cintorín sa nachádza na návrší na západnom okraji Farského námestia v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Mikuláša, biskupa. Vznikol pred rokom 1308. Upravovaný bol v 16.-20.storočí.

TOPlist