Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cintoríny v okrese Svidník

GIRALTOVCE. Židovský cintorín.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Židovský cintorín z obdobia okolo roku 1800 s približne 120 náhrobníkmi. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa na ulici Tehelná v strede mesta.

 

HUNKOVCE. Cintorín nemeckých vojakov.

Na okraji obce sa nachádza cintorín nemeckých vojakov, ktorí padli v rokoch 1939-1945 počas 2.svetovej vojny. Na základe medzivládnej československo-nemeckej zmluvy o susedstve a v jej rámci vyhlásenia oboch vlád o vyhľadávaní, udržiavaní a starostlivosti o vojnové hroby z roku 1992, (zmluva sa stala základom Dohody o vojnových hroboch medzi oboma štátmi z 2.3.1999), cintorín v roku 1994 znovu vybudovala nemecká súkromná humanitárna organizácia Ľudový zväz starostlivosti o nemecké vojnové hroby. V roku 1995 bol vysvätený. Je tu pochovaných približne 3.100 nemeckých vojakov, ktorí padli počas bojov v duklianskom regióne. Na hroboch sú umiestnené kríže s menami, údajmi a vojenskými hodnosťami, pričom na každej strane kríža sú uvedení štyria padlí. Pre cintorín je príznačný centrálny kríž, ktorý stojí v mulde naplnenej vodou a zásobovanej z prameňa nachádzajúceho sa nad cintorínom. Odtiaľ steká voda žliabkom pozdĺž hlavného chodníka do jazierka pri vchode na cintorín a potom ďalej do odtoku. Vstupná budova z dreva je typickým regionálnym architektonickým prvkom. Plot okolo cintorína je pokrytý drevenými šindľami. Je postavený rovnako ako podmurovka vstupnej budovy, parkovisko a prístupová cesta z miestnej bridlice.

 

HUNKOVCE. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1973. Cintorín z 1.polovice 18.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa v južnej a východnej časti areálu grécko-katolíckeho Chrámu ochrany Presvätej Bohorodičky. Nachádza sa na ňom niekoľko starých liatinových krížov.

 

KUKOVÁ. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2013. Zaniknutý cintorín okolo evanjelického kostola z 1.polovice 14.storočia. Pochovávalo sa na ňom v období 15. až koniec 18.storočia.

 

SVIDNÍK. Cintorín s pamätníkom.

Národná kultúrna pamiatka Cintorín s pamätníkom vyhlásená v roku 1961. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Pamätník padlým vojakom sovietskej armády. (Pozri Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Svidník).
  • Plastika sovietskeho vojaka. (Pozri Sochy a busty v okrese Svidník).
  • Stena s tabuľami. Stena s tabuľami s padlými vojakmi sovietskej armády z roku 1954. Autorom je J. Krumprecht a kolektív.
  • Horná terasa. Terasa z roku 1954. Autorom je J. Krumprecht a kolektív.
  • Plastika I. (Pozri Sochy a busty v okrese Svidník).
  • Plastika II. (Pozri Sochy a busty v okrese Svidník).
  • Dolná terasa. Terasa z roku 1954. Autorom je J. Krumprecht a kolektív.
  • Komunikácia. Prístupová cesta z roku 1954. Autorom je J. Krumprecht a kolektív. Nachádza sa na dolnej terase.

 

VYŠNÝ KOMÁRNIK. Vojenský cintorín.

Pamiatkový objekt Duklianske bojisko vyhlásený v roku 1961. Súčasťou pamätníka je pamätný cintorín, kde je pochovaných 565 príslušníkov 1.čsl. armádneho zboru v ZSSR, ktorí zahynuli počas Karpatsko-duklianskej operácie. Po obvode cintorína sú umiestnené busty hrdinov Dukly. Upravovaný bol v roku 1947. Nachádza sa vo Vojenskom prírodnom múzeu pri obci.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist