Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cintoríny v okrese Topoľčany

NITRIANSKA BLATNICA. Príkostolný cintorín pri kostole.

Pamiatkový objekt NKP Kostol a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 1963. Stredoveký cintorín z 11.-12.storočia. Jurko a Púšť. Nachádza sa pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Juraja, mučeníka (Rotunda Jurko).

 

NITRIANSKA BLATNICA. Príkostolný cintorín vo farskej záhrade.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neaktívny starý stredoveký príkostolný cintorín. Nachádza sa vo farskej záhrade.

 

TOPOĽČANY. Mestský cintorín.

Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na ulici Krušovská. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Cintorín. Starý mestský cintorín z roku 1900. Upravovaný bol v roku 1934 a v 60.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa pri ceste na Prievidzu. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1993.
 • Ohradný múr s bránou. Novoklasicistický tehlový ohradný múr s hlavnou bránou z roku 1900. Upravovaný bol v 60.rokoch 20.storočia. Nachádza sa pri ceste na Prievidzu. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1993.
 • Kópia prícestnej kaplnky. (Pozri Kaplnky v okrese Topoľčany).
 • Náhrobník F. Blascheho so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Topoľčany).
 • Náhrobník V. Frideckej. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Topoľčany).
 • Náhrobník A. Pacsissovej. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Topoľčany).
 • Náhrobník rodiny Keviczkých. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Topoľčany).
 • Náhrobník rodiny Krajcsovics. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Topoľčany).
 • Aleja z roku 1900. Upravovaná bola v roku 1994. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1993. (Pozri Parky v okrese Topoľčany).
 • Pomník padlým. (Pozri Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Topoľčany).

 

TOPOĽČANY. Židovský cintorín.

Národná kultúrna pamiatka Židovský cintorín vyhlásená v roku 1993. Nachádza sa na ulici Krušovská. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Židovský cintorín. Cintorín z obdobia okolo roku 1880. Má obdĺžnikový pôdorys, jedno podlažie. Nachádza sa pri ceste na Prievidzu.
 • Vstupná brána. Neskoroklasicistická brána (cidku hadim, ceremoniálna hala) z obdobia okolo roku 1880. Upravovaná bola v roku 2005. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v strede východnej strany ohradného múru.
 • Ohradný múr. Tehlový ohradný múr z konca 19.storočia.
 • Pomník popraveným. (Pozri Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Topoľčany).
 • Hrob K. F. Schlesingera s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Topoľčany).
 • Náhrobník I. Dóf-Beera. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Topoľčany).
 • Náhrobník A. Š. Löwbera. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Topoľčany).
 • Náhrobník Š. Löwbera. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Topoľčany).
 • Náhrobník J. Š. Sófera. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Topoľčany).
 • Náhrobník I. Ch. Friedmana. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Topoľčany).
 • Náhrobník A. Marie. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Topoľčany).
 • Náhrobník E. Schreibera. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Topoľčany).
 • Náhrobník Z. Sofera. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Topoľčany).
 • Náhrobník I. Weinmanna. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Topoľčany).
 • Náhrobník R. Weiss. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Topoľčany).
 • Náhrobník B. Zöffa. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Topoľčany).
 • Náhrobník P. Zöffa. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Topoľčany).

 

VEĽKÉ RIPŇANY. Starý cintorín.

Na starom cintoríne sa nachádzajú zaujímavé pomníky a náhrobníky ľudových umelcov a funebrálne ľudové plastiky s náboženskými motívmi. Nachádza sa pri ceste do Radošiny.

 

ZÁVADA. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Zaniknutý kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Príkostolný cintorín, refúgium. Nachádza sa v lokalite zaniknutého stredovekého kostola na ulici Záhradná v polohe Starý cintorín.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist