Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cintoríny v okrese Trenčín

BOBOT. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Mikuláša, biskupa sa nachádza cintorín z 13.storočia. Upravovaný bol období 14.storočie až 2.polovica 19.storočia.

 

MNÍCHOVA LEHOTA. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Príkostolný cintorín zo 14.storočia sa nachádza okolo rímsko-katolíckeho Kostola Najsvätejšej Trojice. Upravovaný bol v 15.-19.storočí.

 

MOTEŠICE. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Príkostolný cintorín z obdobia polovica 13.storočia až okolo roku 1309. Upravovaný bol v 14.-18.storočí. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola narodenia Panny Márie v časti Dolné Motešice.

 

PETROVA LEHOTA. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Príkostolný cintorín z konca 13.storočia. Upravovaný bol v 14.-18.storočí. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Michala, archanjela.

 

SKALKA NAD VÁHOM. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Výšinné hradisko vyhlásený v roku 2015. Príkostolný cintorín výšinného hradiska Chochel z 9.-10.storočia. Upravovaný bol v 12.-13.storočí. Nachádza sa v katastri miestnej časti Skala asi 800m severne od kláštora benediktínov na Skalke.

 

SOBLAHOV. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Príkostolný cintorín zo 14.storočia. Upravovaný bol v 15.-18.storočí. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Mikuláša, biskupa.

 

TRENČIANSKA TEPLÁ. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2012. Fyzicky zaniknutý príkostolný cintorín spred roku 1507 sa nachádzal v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Matúša, apoštola. Cintorín mal nepravidelný pôdorys. Upravovaný bol v roku 1805.

 

TRENČÍN. Cintorín hrdinov.

Národná kultúrna pamiatka Cintorín a pamätné miesto vyhlásená v roku 1963. Miesto posledného odpočinku bojovníkov proti fašizmu, ktorí sa stali obeťami mučenia a tragickej smrti od októbra 1944 do apríla 1945. Od 25.10.1944 do 3.4.1945 fašisti vraždili svoje obete bez súdu. Po objavení hromadných hrobov v Dušovej doline sa 22.5.1945 začala úradná exhumácia, pri ktorej sa zo 69 obetí podarilo identifikovať 43. Mená ostatných zostali nepoznané. Dnes je každá obeť pochovaná do samostatného hrobu, na ktorom má svoje meno. Neznáme obete boli pochované do spoločného hrobu. Autorom návrhu pamätníka je Ing. arch. Ernest Krampl. Ústredný motív pamätníka tvorí korpus od akad. sochára Fraňa Gibalu, autorom plastiky Utrpenie je akad. sochár Jozef Fizel. Nachádza sa v lesoparku Brezina. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Pamätné miesto. (Pozri Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Trenčín).
  • Hroby s pomníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Trenčín).

 

POZRI: http://www.youtube.com/watch?v=Qz8wtnNjTs4

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist