Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cintoríny v okrese Trnava

DOLNÉ OREŠANY. Cholerový cintorín.

V obci sa nachádza tzv. cholerový cintorín z roku 1831.

 

TRNAVA. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2009. Cintorín okolo kostola z 13.storočia. Zanikol v roku 1747. Mal nepravidelný pôdorys. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckej Baziliky svätého Mikuláša, biskupa na Námestí svätého Mikuláša v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

TRNAVA. Príkostolný cintorín v Modranke.

Pri rímsko-katolíckom Kostole Najsvätejšej Trojice sa nachádza miestny cintorín, kde sú pochované mnohé významné osobnosti, ktoré sa zapísali do dejín Modranky. Nachádza sa v časti Modranka nad obcou na ulici Pútnická.

 

TRNAVA. Starý cintorín.

Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 2016. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Cintorín. Starý zaniknutý cintorín z roku 1747. Upravovaný bol v roku 1979. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa južne od kaštieľa Káčerov majer, východne od Kalvárie na ulici Pri kalvárii.
  • Hrob B. M. Tomaškoviča. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Trnava).
  • Hrob F. R. Osvalda. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Trnava).
  • Náhrobok rodiny Vašinovej. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Trnava).
  • Náhrobník rodiny Nádenicsek a Domonkos. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Trnava).
  • Sadovnícka úprava. Prírodno-krajinárska sadovnícka úprava z 1.polovice 18.storočia. Má nepravidelný pôdorys.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist