Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Čunovo

POLOHA.

Mestská časť leží v juhovýchodnej časti okresu na pravom brehu Dunaja.

 

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1232. Obec patrila do panstva Magyaróvár (Staré hrady) v dnešnom Maďarsku. Začiatkom 16.storočia bola z veľkej časti vyľudnená a kolonizovali ju Chorváti, ktorí utekali pre Turkami. Veľká časť chotára bola ohrozovaná záplavovými vodami Dunaja a preto až do úpravy dunajského toku v 19.storočí tu dominoval chov dobytka. Za feudalizmu obec patrila viacerým šľachtickým rodom, v 18.storočí z veľkej časti rodu Szapáryovcov, v 19.storočí Zičiovcom. Po roku 1918 sa obec stala súčasťou Maďarska ale z národnostného hľadiska tu dominovali Chorváti, pred Nemcami a Maďarmi. V roku 1946 pripadlo Čunovo Československu a stalo sa súčasťou rozšíreného bratislavského predmestia. Aj po administratívnom pripojení k Bratislave v roku 1972 sa na jeho poľnohospodárskom charaktere nič nezmenilo, vzhľadom na značnú vzdialenosť a izolovanosť od Bratislavy. Až po začatí výstavby Vodného diela Gabčíkovo na sklonku 70.rokov 20.storočia v extraviláne tejto mestskej časti zavládol intenzívnejší stavebný ruch. Po odstúpení Maďarska od pôvodného projektu sa v roku 1989 pristúpilo na náhradné riešenie a v priestore Čunova sa začal budovať priehradný múr. Po dokončení vodného diela v roku 1992 tu vznikol moderný areál pre vodné športy, ktorý sa spolu s vodnou zdržou stal najväčším turistickým lákadlom. Ďalšou perspektívou je individuálna bytová výstavba v intraviláne mestskej časti. Až do konca 20.storočia bolo Čunovo typickou poľnohospodárskou obcou a jej demografický rozvoj stagnoval.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

V katastri obce sa našli zvyšky bližšie neurčenej rímskej stanice, ktoré spolu s ďalšími v 500m okruhu sa nachádzajúcimi podobnými pamiatkami je pozostatkom rímskej osady, chrániacej Limes romanus. Známe sú rímske provinciálne hroby a slovansko-avarské pohrebisko.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

 

Príroda.

 

Turistika.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist