Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cyklotrasy v okrese Ilava

002 – Vážska cyklomagistrála.

Piešťany – Borčice – Bolešov – Kameničany – Bohunice – Pruské – Dulov – Žilina. Dĺžka 146,5km.

Červeno značená cyklotrasa. Začína sa v Piešťanoch a pokračuje až do Žiliny. Prechádza cez okres zo smeru od Borčíc. Vedie po štátnej ceste cez Bolešov, Kameničany, Bohunice, Pruské a Dulov, za ktorým opúšťa územie okresu. Pokračuje po štátnej ceste na Púchov.

 

2303

Bolešov, križovatka cyklotrás – Dubnica nad Váhom – Malý Kolačín – Veľký Kolačín – Nová Dubnica – Trenčianska Teplá. Dĺžka 15km, prevýšenie 50m.

Modro značená cyklotrasa vedie takmer celá po území okresu. Začína v Bolešove odbočením z Vážskej cyklomagistrály /002/. Pokračuje po spevnenej ceste mostíkom cez Váh, ponad diaľnicu a most derivačného kanála do Dubnice nad Váhom. Odtiaľ pokračuje po spevnených cestách cez Malý a Veľký Kolačín do Novej Dubnice. Končí na železničnej stanici v Trenčianskej Teplej.

 

2305

Tuchyňa, križovatka cyklotrás – Tuchyňa – Mikušovce – Červený Kameň – Zápechová. Dĺžka 15km, prevýšenie 250m.

Modro značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Začína sa na križovatke štátnych ciest pred obcou Tuchyňa odbočením z Vážskej cyklomagistrály /002/. Pokračuje po štátnej ceste cez obce Tuchyňa, Mikušovce a Červený Kameň. Dolinou Tovarského potoka plynule stúpa až na hraničný priechod Zápechová, kde končí.

 

MODRÁ 1

Navrhovaná cyklotrasa. Prechádza celá územím okresu. Začína sa v obci Pruské. Odtiaľ vedie stúpaním po štátnej ceste na Vršatské Podhradie. Pokračuje po spevnených cestách cez Sedlo Chotuč zjazdom do obce Červený Kameň, kde končí napojením na štátnu cestu.

 

MODRÁ 2

Navrhovaná cyklotrasa. Začína sa na križovatke štátnych ciest pri obci Tuchyňa. Pokračuje po štátnej ceste do obce Dulov, kde opúšťa hranice okresu. Pokračuje po štátnej ceste cez obec Lednice do Lednických Rovní, kde končí.

 

8302

Trenčianska Teplá – Nová Dubnica. Dĺžka 2,5km, prevýšenie 50m.

Začína sa v Novej Dubnici. Pokračuje po spevnených cestách smerom k vrchu Pliešky, kde opúšťa územie okresu. Pokračuje zjazdom k štátnej ceste do Trenčianskych Teplíc. Pri štátnej ceste končí.

 

8319

Príles – Dubnica nad Váhom. Dĺžka 3km. 

Žlto značená cyklotrasa vytvára spojku medzi modro značenými cyklotrasami /2301 a 2303/. Začína odbočením v mieste, kde modro značená cyklotrasa /2301/ prechádza neďaleko obce Príles cez rieku Váh. Pokračuje popri Váhu proti prúdu po ľavej strane až k miestu, kde modro značená cyklotrasa /2303/ pri Dubnici nad Váhom prechádza Váh. Tu končí.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist