Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cyklotrasy v okrese Myjava

022 – Kopaničiarska cyklomagistrála.

Považany – Čachtice – Hrachovište – Stará Turá – Papraď – Poriadie – Myjava – Kunov – Senica. Dĺžka 55km. Prevýšenie 647/624m.

Červeno značená cyklotrasa začína za obcou Považany na Vážskej cyklomagistrále /002/. Pokračuje do Čachtíc, cez Višňové, Hrachovište a Vaďovce do Starej Turej. Odtiaľ pokračuje krásnym kopaničiarskym krajom. Cez Papraď pokračuje na územie okresu, kde prechádza obcou Poriadie a pokračuje do Myjavy. Cez Myjavu pokračuje po kopaničiarskych cestách nad Bukovec, za ktorým opúšťa územie okresu. Končí v Senici.

 

2302

Hrachovište – Krajné – Podkylava – Košariská – Brezová pod Bradlom – Hradište pod Vrátnom – Jablonica – Cerová – Prievaly – Plavecký Peter. Dĺžka 44km. Prevýšenie 375/360m.

Modro značená cyklotrasa je prepojením medzi Kopaničiarskou a Malokarpatskou cyklomagistrálou. Začína na Kopaničiarskej cyklomagistrále /022/ v obci Hrachovište.  Po ceste pokračuje kopaničiarskym krajom na územie okresu a okrajom obce Krajné ide do Podkylavy. Viacerými osadami prechádza do Košarísk. Popod Bradlo klesá do Brezovej pod Bradlom. Po prekonaní strmého úseku za dolinou Brezovského potoka opúšťa územie okresu. Pokračuje do Hradišťa pod Vrátnom, Jablonice, Cerovej a Prievalov. Za obcou Plavecký Peter sa napája na červeno značenú Malokarpatskú cyklomagistrálu /003/.

 

5302

Senica – Sobotište – Vrbovce – Myjava – Brezová pod Bradlom. Dĺžka 45,5km. Prevýšenie 547/505m.

Zeleno značená cyklotrasa začína v Senici pri Kopaničiarskej cyklomagistrále /022/. Pokračuje cez Kunov a Sobotište. Za ním prechádza na územie okresu a pokračuje cez Vrbovce až na hraničný prechod s ČR. Tu sa stáča a znova cez niekoľko kopaníc klesá do Myjavy. Za mestom odbočuje do Polianky a cez myjavské kopanice pokračuje do Priepasného a Brezovej pod Bradlom, kde končí.

 

5303

Dolné Srnie – Moravské Lieskové – Bzince pod Javorinou – Cetuna – Stará Turá – Papraď. Dĺžka 28,5km. Prevýšenie 460/340m.

Zeleno značená cyklotrasa spája Štiavnickú /020/ a Kopaničiarsku magistrálu /022/. Začína v Dolnom Srní. Pokračuje cez Moravské Lieskové, Bzince pod Javorinou a Cetunu do Starej Turej. Odtiaľ pokračuje okolo vodnej nádrže Dubník do obce Papraď, kde končí na Kopaničiarskej magistrále. Okrajovo vedie po území okresu iba v okolí vodnej nádrže Dubník.

 

8211

Veľké Kostoľany – Nižná – Kátlovce – Dechtice – Dobrá Voda – Brezová pod Bradlom. Dĺžka 35km. Prevýšenie 280/170m. 

Žlto značená cyklotrasa začína v obci Veľké Kostoľany. Pokračuje cez Nižnú, Kátlovce, Dechtice a Dobrú Vodu. Trasa pokračuje stúpaním po asfaltovej ceste. Pod vrchom Končitá prichádza na územie okresu. Po lesných cestách klesá do Brezovej pod Bradlom, kde končí.

 

8303

Priepasné – Košariská. Dĺžka 5km. Prevýšenie 120/40m. 

Žlto značená cyklomagistrála spája modro značenú cyklotrasu /2302/ so zeleno značenou cyklotrasou /5302/. Začína v obci Priepasné a stúpa na Dlhý vŕšok, odkiaľ klesá do Košarísk, kde končí.

 

8309

Brezová pod Bradlom – Dolný Štverník – Prietrž – Podhorie – Branč. Dĺžka 21,5km. Prevýšenie 460/330m.

Žlto značená cyklotrasa začína na námestí v Brezovej pod Bradlom. Cez osadu Dolný Štverník pokračuje stúpaním do osady Zimovci, kde opúšťa územie okresu. Pokračuje zjazdom do Prietrže. Po úzkej ceste stúpa do Podhoria a lesnou cestou vedie cez kopaničiarske osady do osady Majer, odkiaľ po asfaltovej ceste pokračuje do Podbranča, kde končí.

 

8310

Krajné – Podolie. Dĺžka 7,3km. Prevýšenie 205/155m.

Žlto značená cyklotrasa je spojnicou medzi Malokarpatskou cyklomagistrálou /003/ a modro značenou cyklotrasou /2302/. Začína v osade Krajné a pokračuje kopanicami popod vrch Drieňovica do osady Ošmek, kde opúšťa územie okresu. Odtiaľ pokračuje po asfaltovej ceste klesaním do Podolia, kde končí.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist