Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cyklotrasy v okrese Považská Bystrica

VÁŽSKA CYKLOMAGISTRÁLA

002: Hlohovec – Piešťany – Trenčín (24,2km) – Pruské (križovatka cyklotrás) (2km) – Odbočka na Tuchyňu (2,9km) – Horovce (3,2km) – Lednické Rovne (5,6km) – Streženice (1,1km) – Púchov (4,5km) – Nimnica (1,9km) – Nimnica, kúpele (4,6km) – Udiča (križovatka cyklotrás) (4km) – Považská Bystrica (11km) – Mikšová (3km) – Odbočka na Hvozdnicu (4km) – Bytča (20km) – Žilina (12km) – Strečno. Dĺžka 167km. Prevýšenie 1.108/1.325m. Náročnosť Sport (MTB bicykel). Povrch: asfalt, štrk, prírodný povrch.

Červená cyklotrasa začína v Hlohovci a pokračuje až do Strečna. Je to najstaršia cyklotrasa na Slovensku a prechádza štyrmi krajmi. Z Hlohovca pokračuje popri Vážskom kanáli až k hati Drahovce. Následne okolo Sĺňavy vedie po cyklochodníkoch, ktoré cyklistov bezpečne prevedú i centrom mesta Piešťany. Z Piešťan trasa pokračuje do obce Horná Streda. Pokračuje ďalej na sever, obchádza most v obci Brunovce. Ďalej míňa obce Potvorice a Považany a na jej konci prechádza mostom ponad Biskupický kanál a medzi ním a riekou Váh prichádza trasa do rekreačného strediska Zelená Voda. Trasa v pravouhlej zákrute rekreačného areálu vychádza na trávnatú hrádzu a chodníkom po nej ide smerom do Beckova. Z Beckova pokračuje na sever po ceste č. II/507. Na parkovacej ploche za obcou Krivosúd-Bodovka, pri krásnej Važine, trasa odbočuje na trávnatú hrádzu a po nej trasa pokračuje až pred Trenčín, kde sa povrch hrádze mení na asfaltový. V Trenčíne cyklomagistrála pokračuje po železničnom moste na druhý breh rieky Váh a po hrádzi obchádza miestnu časť Zamarovce a za mestom vychádza na cestu č. II/507. Po nej stúpa až ku kostolu a kalvárii na Skalke. Po krátkom zjazde trasa prechádza popod kláštor na Skalke. Od kláštora pokračuje cez obec Skalka nad Váhom a prichádza do Nemšovej. Z Nemšovej pokračuje cez obce Bolešov, Borčice, Kameničany, Pruské, Horovce a Lednické Rovne. Odtiaľ pokračuje do Púchova, kde na jeho začiatku pri kruhovom objazde trasa prechádza na hrádzu a popod diaľničný privádzač odkloní cyklistov mimo mesto. Po hrádzi trasa pokračuje až za obec Nimnica, kde sa opäť napája na cestu č. II/507 a prichádza do Nimnických kúpeľov a pokračuje okolo vodnej nádrže Nosice. Míňa obec Udiča (tu je možné odbočiť na modrú cyklotrasu č.2307 cez Marikovskú a Papradniansku dolinu) a prichádza do mestskej časti Orlové (odbočuje tu žltá cyklotrasa č.8313 na Hradište). Mostom cez Váh je možné pokračovať po červenej Rajeckej cyklomagistrále (026). Trasa následne pokračuje do Považského Podhradia a popri Šebešťanovej a Podvaží (pred ním možno odbočiť na modrú cyklotrasu č.2307 do Papradnianskej doliny) až k obci Mikšová. Po ceste II/507 trasa prichádza až na začiatok Bytče, kde odbočuje doľava a prechádza uličkami mesta až k lávke ponad Hričovský kanál, prekrižuje cestu I/18 a následne vedie po miestnej komunikácii popri kanáli až do obce Kotešová, kde vychádza na cestu č. II/583. Po ceste pokračuje obcami Oblazov, Svederník, Marček, Divinka až do Žiliny, kde v miestnej časti Považský Chlmec odbočuje doprava k Budatínskemu zámku. Prechádza Budatínskym parkom a pokračuje po štrkovej ceste pri rieke Váh až k vodnému dielu Žilina. Potom pokračuje po hrádzach okolo vodného diela najprv po asfaltovej ceste, ktorá sa neskôr zmení na spevnenú štrkovú cestu. Po nej vedie až do obce Strečno, kde na križovatke viacerých cyklotrás, ktoré sa tu stretajú, končí.

RAJECKÁ CYKLOMAGISTRÁLA – 2.časť

026: Orlové (Vážska cyklomagistrála) (1,5km) – Považská Bystrica (centrum) (0,5km) – Považská Bystrica, križovatka cyklotrás (0,5km) – Križovatka pri  Tescu (3km) – Zakvašov (2,5km) – Prečín (5,5km) – Domaniža (3km) – Malé Lednice (3km) – Veľká Čierna (4,5km) – Rajec. Dĺžka 24km. Prevýšenie 437/547m. Náročnosť Rekrea (cestný bicykel). Povrch: asfalt.

Červená cyklotrasa začína na križovatke štátnych ciest, na rázcestí s Vážskou cyklomagistrálou (002) v časti Orlové pri moste cez Váh. Pokračuje 1km po hlavnej ceste cez most a ulicami Považskej Bystrice do centra, a odtiaľ ďalšie 2km na križovatku trás na kruhovom objazde pod Čiernymi hájmi (začína tu modrá cyklotrasa č.2304 a zelená cyklotrasa č.5310). Ďalej trasa vedie stále po hlavnej ceste 0,5km k odbočke v lokalite Zakvašov. Tu je možné pokračovať po modrej cyklotrase (2305) cez Manínsku tiesňavu späť do Považskej Bystrice. Rajecká cyklomagistrála pokračuje 4,5km smerom na Prečín a ďalej 5,5km do Domaniže. Tu je možné odbočiť na modrú cyklotrasu (2304) do Pružiny a Považskej Bystrice. Červená cyklotrasa pokračuje 3km na Malé Lednice a ponad obec po ďalších 3km prechádza obcou Veľká Čierna. Odtiaľ stále po hlavnej ceste pokračuje 4,5km až do Rajca a následne do Rajeckých Teplíc, kde v časti Poluvsie končí.

Z POVAŽSKEJ BYSTRICE DO DOMANIŽE CEZ PRUŽINU

2304: Považská Bystrica (Rajecká cyklomagistrála) (2,5km) – Dolný Moštenec (2,5km) – Horný Moštenec (2km) – Horný Lieskov (1,5km) – Dolný Lieskov (2,5km) – Tŕstie (2,5km) – Riedka (4km) – Predhorie (1,5km) – Pružina (2,5km) – Briestenné (1km) – Čelkova Lehota (1,5km) – Sádočné (1km) – Domanižská Lehota (2km) – Domaniža. Dĺžka 27km. Prevýšenie 380/320m. Náročnosť Sport (MTB bicykel). Povrch: Asfalt a štrk.

Modrá cyklotrasa začína na rázcestí s Rajeckou cyklomagistrálou (026) na kruhovom objazde pod Čiernymi hájmi (začína tu i zelená cyklotrasa č.5310). Pokračuje po privádzači stúpaním popod sídlisko Rozkvet 2,5km smerom na Dolný Moštenec a ďalších 2,5km na Horný Moštenec. V Hornom Moštenci v strede obce odbočuje doprava na poľnú cestu a stúpa ponad chatky na hrebeň nad Horným Lieskovom. Prechádza poľnou cestou a prudkým zjazdom po lesnej ceste schádza do obce. Trasa z Horného Moštenca do Horného Lieskova je dlhá 2km. Ďalej pokračuje po asfaltovej ceste 1,5km zjazdom do Dolného Lieskova kde odbočuje doľava na hlavnú cestu a pokračuje 2,5km do Tŕstia. Tu v strede obce odbočuje vpravo a pokračuje po spevnenej ceste 4km dolinou Radotiná. V doline križuje zeleno značenú cyklotrasu (5313). Po nej je možné pokračovať do Mojtína. Modrá cyklotrasa pokračuje dolinou okolo Jankovho prameňa do Predhoria a vracia sa 1,5km späť do Pružiny. Z obce po hlavnej ceste v závere prudko stúpa 2,5km do sedla Briestenné. Tu začína zeleno značená cyklotrasa vedúca do Mojtína (5313). Modrá cyklotrasa zo sedla pokračuje klesaním 1km po hlavnej ceste do Čelkovej Lehoty a ďalej 1,5km do Sádočného. Zo Sádočného pokračuje 1km do Domanižskej Lehoty a ďalšie 2km do Domaniže, kde sa napojením na Rajeckú cyklomagistrálu (024) končí.

ZO ZAKVAŠOVA CEZ PRAZNOV A TIESŇAVY DO POVAŽSKEJ BYSTRICE

2305: Považská Bystrica, križovatka cyklotrás (Rajecká cyklomagistrála) (0,5km) – Križovatka pri Tescu (0,5km) – Považská Bystrica (centrum) (5km) – Považská Teplá, hradská (0,5km) – Považská Teplá (2,5km) – Manínska tiesňava (0,5km) – Záskalie (0,5km) – Kostolecká tiesňava (0,5km) – Kostolec, odbočka (0,5km) – Kostolec (2km) – Praznov (4km) – Zakvašov. Dĺžka 17km. Prevýšenie 220/200m. Náročnosť Sport (MTB bicykel). Povrch: asfalt a štrk.

Modrá cyklotrasa začína na kruhovom objazde pod Čiernymi hájmi odbočením z Rajeckej magistrály – 2.časť (026). Prechádza asi 1km ulicami mesta a z centra mesta pokračuje ďalších 5km po hlavnej ceste na Žilinu do Považskej Teplej, kde odbočuje do obce a po 0,5km prichádza do centra obce. Pokračuje po asfaltovej ceste 2,5km do Manínskej tiesňavy, z ktorej stúpa 0,5km do obce Záskalie. Pokračuje 0,5km do Kostoleckej tiesňavy a Ďalšieho 0,5km stúpa po hlavnej ceste k odbočke do obce Kostolec. Prudšie stúpa 0,5km na hrebeň medzi Kostolcom a Praznovom, z ktorého klesaním schádza 2km do Praznova a ďalej 4km do lokality Zakvašov, kde na hlavnej ceste na Rajec napojením na Rajeckú magistrálu (026) končí.

Z PREČÍNA DO MIKŠOVEJ

2306: Prečín (Rajecká cyklomagistrála) (3,5km) – Bodiná (2,5km) – Vrchteplá (2,5km) – Kostolec (5,5km) – Plevník-Drienové (3,5km) – Lávka (0,5km) – Mikšová (Vážska cyklomagistrála). Dĺžka 18km. Prevýšenie 320/350m. Náročnosť Sport (MTB bicykel). Povrch: asfalt a štrk.

Modrá cyklotrasa začína na rázcestí s Rajeckou cyklomagistrálou (026) v Prečíne na odbočke na Bodinú. Pokračuje 3,5km miernym stúpaním do Bodinej, v strede obce odbočuje doľava, prekonáva stúpanie na hrebeň nad obcou a z hrebeňa klesá do Vrchteplej. Z Bodinej do Vrchteplej je trasa dlhá 2,5km. Z Vrchteplej pokračuje po hlavnej ceste 2,5km zjazdom až ku obci Kostolec (tu začína žltá cyklotrasa č.8329), kde odbočuje doprava a stúpa a neskôr klesá 5,5km do lokality Dolina a ďalej do Plevníka-Drienové. Z obce pokračuje 3,5km po poľnej ceste popri Váhu k lávke cez Váh a cez lávku 0,5km do Mikšovej, kde končí napojením na Vážsku cyklomagistrálu (002).

Z UDIČE DO PODVAŽIA

2307: Udiča (Vážska cyklomagistrála) (1km) – Udiča (287m) (2km) – Prosné (2km) – Dolná Mariková (5km) – Horná Mariková (8km) – Stolečné (2km) – Ráztoka (4km) – Javorníky-odpočívadlo (20,6km) – Podvažie. Dĺžka 44,6km. Prevýšenie 723/698m. Náročnosť Sport (MTB bicykel). Povrch: asfalt, štrk.

Modrá cyklotrasa Javorníckymi dolinami začína na rázcestí s Vážskou cyklomagistrálou (002) pri odbočke do Marikovskej doliny pri Udiči. Pokračuje po štátnej ceste Marikovskou dolinou 1km do centra Udiče a odtiaľ 2km do časti Prosné a ďalšie 2km cez Hatné do Dolnej Marikovej. Po ďalších 5km prichádza do Hornej Marikovej a odtiaľ v stálom stúpaní, odbočením z hlavnej cesty doľava za osadou Vlkov pokračuje 8km na Stolečné. Na trase sa v Marikovskej doline nachádza niekoľko odbočiek cyklotrás. Po spevnených cestách stúpa zo Stolečného asi 4km takmer na hrebeň Javorníkov k odpočívadlu. Po prekonaní sedla medzi dolinami schádza na Podjavorník do Papradnianskej doliny. Pokračuje 20,6km po hlavnej ceste cez obce Papradno, Brvnište, Stupné, Jasenica až k rázcestiu s Vážskou cyklomagistrálou (002) v Podvaží.

Z POVAŽSKEJ BYSTRICE DO ZÁSKALIA

5310: Záskalie (3,5km) – Podmanín (3km) – Križovatka pri Tescu (0,5km) – Považská Bystrica (Rajecká cyklomagistrála). Dĺžka 7km. Prevýšenie 140/220m. Náročnosť Sport (MTB bicykel). Povrch: asfalt, štrk.

Zelená cyklotrasa spája Rajeckú cyklomagistrálu (026) s modrou cyklotrasou (2305) cez tiesňavy. Trasa začína na križovatke s modrou cyklotrasou v obci Záskalie (2305). Po chvíli končí asfaltový povrch a trase pokračuje stúpaním po poľnej ceste až do sedla nad obec. Pokračuje ešte po poľnej ceste, ktorá sa neskôr mení na lesnú spevnenú cestu. Trasa medzi Podmanínom a Záskalím má dĺžku 3,5km. V Podmaníne sa cesta mení na asfaltovú a pokračuje 3km až na križovatku pri Tescu v Považskej Bystrici a ďalej 0,5km. Končí na križovatke viacerých cyklotrás.

Z VRCHTEPLEJ DO SÚĽOVA

5311: Vrchteplá (4,5km) – Súľov (Čierny potok). Dĺžka 4,5km. Prevýšenie 126/268m. Náročnosť Rekrea (MTB bicykel). Povrch: asfalt a štrk.

Zelená cyklotrasa začína vo Vrchteplej. Pokračuje stúpaním ponad obec do sedla pod Havraniu skalu a zo sedla klesá cez lokalitu Čierny potok k štátnej ceste do Súľova-Hradnej. Tu končí napojením na zelenú cyklotrasu (5404).

Z JASENICE DO UDIČE

5312: Jasenica (CZT-2307) (2,2km) – Hradište (398m, CZT-8313) (1,8km) – Udiča (CZT-2307) . Dĺžka 4km. Prevýšenie 82/110m. Náročnosť Rekrea (MTB bicykel). Povrch: asfalt, štrk.

Zelená cyklotrasa spája modrú cyklotrasu (2307). Začína odbočením z nej v Jasenici a asfaltovou cestou stúpa 2,2km do sedla Hradište, odkiaľ klesá 1,8km do Udiče. Na Hradišti je možné pokračovať po žltej cyklotrase (8313) do Orlového. V Udiči napojením na modrú cyklotrasu (2307) končí.

Z ČELKOVEJ LEHOTY NA MOJTÍN

5313: Čelkova Lehota (Križovatka cyklotrás) (1,5km) – Ďurďové (5,5km) – Pružina (Chmelisko) (1km) – Riedka (5km) – Mojtín. Dĺžka 13km. Prevýšenie 360/270m. Náročnosť Rekrea (MTB bicykel). Povrch: asfalt a štrk.

Zelená cyklotrasa začína v sedle Briestenné odbočením z modrej cyklotrasy (2304). Pokračuje 1,5km po hrebeni severozápadným smerom a schádza do Ďurďového, kde sa napája na asfaltovú cestu. Z obce pokračuje 5,5km dolinou Zákopčie na hlavnú cestu, odbočuje doľava a stúpa na Pružinu. Na začiatku obce odbočuje vpravo a prudkým stúpaním po asfaltovej ceste pokračuje do osady Chmelisko, ktorou prechádza a klesá 1km do doliny Radotiná. V doline odbočuje vpravo a po krátkom úseku v lokalite Riedka odbočuje vľavo do doliny Bieleho potoka. Cez dolinu po novom asfaltovom povrchu pokračuje až na rázcestie pri kaplnke. Odtiaľ pokračuje stúpaním po štrkovej ceste na Mojtín, kde neďaleko kostola končí. Trasa z odbočky v doline Radotiná až na Mojtín má dĺžku 5km.

ZO SEDLA POD MALÝM JAVORNÍKOM NA ČERTOV

5314: Sedlo Pod Malým Javorníkom – Portáš – Čertov. Dĺžka 15,6km. Prevýšenie 66/607m. Náročnosť Rekrea (cestný bicykel). Povrch: asfalt.

Zelená cyklotrasa začína odbočením z modro značenej cyklotrasy (2307) pod Malým Javorníkom. Krátkym stúpaním prichádza do sedla pod Malým Javorníkom na hlavnom hrebeni Javorníkov. Pokračuje po hrebeni cez Frňovské sedlo k chate Portáš. Odtiaľ po penetrovanej ceste klesá do Čertova, kde končí.

Z HORNEJ MARIKOVEJ DO SEDLA ADAMKOV

5326: Horná Mariková (Modlatín) – Kurajovci – Stolečné – Sedlo Adamkov. Dĺžka 14,7km. Prevýšenie 661/233m. Náročnosť Sport (MTB bicykel). Povrch: asfalt, štrk.

Zelená cyklotrasa začína v centre Hornej Marikovej, v časti Modlatín, na križovatke s modrou cyklotrasou (2307). Prechádza cez most a hneď odbočuje doprava, kde lesnou cestou stúpa nad obec. Následne trasa zvlneným terénom pokračuje do lokality Stolečné, kde odbočí doľava. Ďalej trasa stálym stúpaním pokračuje až pod hrebeň Javorníkov na križovatku so žltou cyklotrasou (8339). Od smerovníka trasa vedie do sedla Adamkov na hrebeni medzi Marikovskou a Papradnianskou dolinou, kde končí, opäť na križovatke s modrou cyklotrasou (2307).

Z PODSTRÁNE DO TŔSTIA

8312: Podstráň – Podskalie – Tŕstie. Dĺžka 3,5km. Prevýšenie 59/99m. Náročnosť Rekrea (MTB bicykel). Povrch: asfalt, štrk.

Žltá cyklotrasa je spojkou medzi cyklotrasami č.5309 a č.2304. Trasa začína na hlavnej ceste na križovatke so zelenou cyklotrasou (5309), ktorá vedie z Briestenného do Mojtína. Naša trasa pokračuje asfaltovou cestou miernym stúpaním do rekreačného strediska Podskalie. Za strediskom trasa prechádza do spevnenej štrkovej cesty a na vrchole stúpania míňa malú kaplnku pod Podskalským Roháčom a klesá do obce Podskalie. Trasa pokračuje asfaltovou cestou až do obce Tŕstie, kde sa stretáva s modrou cyklotrasou (2304) a na nej končí.

Z ORLOVÉHO NA HRADIŠTE

8313: Orlové (Vážska cyklomagistrála) (5,2km) – Lopatina (1,2km) – Sedlo Klapy (496m) (1,3km) – Hradište (CZT-5312). Dĺžka 7,7km. Prevýšenie 283/170m. Náročnosť Sport (MTB bicykel). Povrch. asfalt, štrk a prírodný povrch.

Žltá cyklotrasa začína v časti Orlové pri Vážskej cyklomagistrále (002) a pokračuje 5,2km najskôr ulicami obce, neskôr po spevnených cestách okolo kaštieľa na vrch Lopatina. Odtiaľ pokračuje 1,2km ponad osadu Uhry do sedla Klapy. Zo sedla klesá 1,3km miernym zjazdom k ceste spájajúcej Udiču s Jasenicou. Tu napojením na zelenú cyklotrasu (5312) končí.

ODBOČKA DO BESNÉHO

8314: Dolná Mariková – Besné. Dĺžka 1,8km. Prevýšenie 50/0m. Náročnosť Rekrea (cestný bicykel). Povrch: asfalt.

Žltá cyklotrasa začína v Dolnej Marikovej na modrej cyklotrase (2307). Vedie miernym stúpaním po asfaltovej ceste do kopaničiarskej osady Besné, s peknou ľudovou architektúrou, v ktorej závere na autobusovom otoči končí.

ODBOČKA DO KÁTLINY

8315: Dolná Mariková – Kátlina. Dĺžka 2,8km. Prevýšenie 50/0m. Náročnosť Rekrea (cestný bicykel). Povrch: asfalt.

Žltá cyklotrasa začína na konci Dolnej Marikovej (Kopovci) na modrej cyklotrase (2307). Pokračuje miernym stúpaním po asfaltovej ceste do kopaničiarskej osady Kátlina, kde končí.

ODBOČKA DO MÁČKOVCOV

8316: Horná Mariková – Máčkovci. Dĺžka 1,8km. Prevýšenie 120/0m. Náročnosť Rekrea (MTB bicykel). Povrch: asfalt a štrk.

Žltá cyklotrasa začína v Hornej Marikovej na modrej cyklotrase (2307). Pokračuje miernym stúpaním po asfaltovej ceste cez osadu Kuchtovci do kopaničiarskej osady Máčkovci, kde končí.

ODBOČKA DO OSADY BAHNO

8317: Horná Mariková – Bahno. Dĺžka 1,8km. Prevýšenie 140/0m. Náročnosť Rekrea (cestný bicykel). Povrch: asfalt.

Žltá cyklotrasa začína v Hornej Marikovej na modrej cyklotrase (2307). Pokračuje miernym stúpaním po dobrej asfaltovej ceste, prechádza časťou Žrnové a končí v kopaničiarskej osade Bahno s peknou ľudovou architektúrou.

Z VLKOVA DO RÁZTOKY

8318: Horná Mariková, Vlkov – Ráztoka. Dĺžka 1,8km. Prevýšenie 60/0m. Náročnosť Rekrea (cestný bicykel). Povrch: asfalt.

Žltá cyklotrasa začína v osade Vlkov na modrej cyklotrase (2307). Pokračuje miernym stúpaním po dobrej asfaltovej ceste do kopaničiarskej osady Ráztoka, kde končí.

SPOJNICA PRI KOSTOLCI

8329: Kostolec (Cyklotrasa Prečín-Mikšová) – Cyklotrasa Manínskou tiesňavou. Dĺžka 0,3km. Prevýšenie 0m. Náročnosť Rekrea (cestný bicykel). Povrch: asfalt).

Žltá cyklotrasa je spojnicou medzi modrými cyklotrasami (2305) a (2306) pri obci Kostolec. Začína pri autobusovej zastávke na odbočke do obce Kostolec a pokračuje peknou asfaltovou cestičkou okolo penziónu Manín k rázcestiu cyklotrás. Spomínaný penzión kedysi slúžil ako miestna škola, v ktorej pôsobil slovenský prozaik Peter Jilemnický. Nachádza sa tu aj pamätná izba a pomník tunajšieho spisovateľa.

Z VLKOVA DO STOLEČNÉHO

8338: Vlkov – Stolečné. Dĺžka 2,9km. Prevýšenie 90/0m. Náročnosť Rekrea (cestný bicykel). Povrch: asfalt.

Krátka spojka medzi modrou cyklotrasou (2307) a zelenou cyklotrasou (5326).

SPOJKA NA HREBEŇOVKU JAVORNÍKOV

8339: Dĺžka 0,5km. Prevýšenie 66/0m. Náročnosť Rekrea (MTB bicykel). Povrch: prírodný povrch.

Žltá cyklotrasa tvorí spojku medzi zelenou cyklotrasou (5326) a hrebeňom Javorníkov.

Z VRCHTEPLEJ DO SÚĽOVA

8407: Vrchteplá – Súľov. Dĺžka 4,7km. Prevýšenie 215/88m. Náročnosť Rekrea (MTB bicykel). Povrch: asfalt, štrk.

Žltá cyklotrasa začína vo Vrchteplej a pokračuje stúpaním do sedla pod vrchom Dubovec /619,0m/, z ktorého pokračuje do Súľova. Má spoločnú trasu so zeleným turistickým chodníkom (5662).

Z BODINEJ DO SEDLA PRI KRÍŽI MAREK

8408: Bodiná – Sedlo pri kríži Marek. Dĺžka 3,3km. Prevýšenie 180/0m. Náročnosť Rekrea (cestný bicykel). Povrch: asfalt a štrk.

Žlto značená cyklotrasa začína na konci obce Bodiná, v lokalite Rovnianka. Stúpa po poľnej ceste a neskôr po lúke asi 3,3km do sedla Marek pod vrchom Dubica /810,7m/, kde končí.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist