Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cyklotrasy v okrese Púchov

VÁŽSKA CYKLOMAGISTRÁLA

002: Hlohovec – Piešťany – Trenčín (24,2km) – Pruské (križovatka cyklotrás) (2km) – Odbočka na Tuchyňu (2,9km) – Horovce (3,2km) – Lednické Rovne (5,6km) – Streženice (1,1km) – Púchov (4,5km) – Nimnica (1,9km) – Nimnica, kúpele (4,6km) – Udiča (križovatka cyklotrás) (4km) – Považská Bystrica (11km) – Mikšová (3km) – Odbočka na Hvozdnicu (4km) – Bytča (20km) – Žilina (12km) – Strečno. Dĺžka 167km. Prevýšenie 1.108/1.325m. Náročnosť Sport (MTB bicykel). Povrch: asfalt, štrk, prírodný povrch.

Červená cyklotrasa začína v Hlohovci a pokračuje až do Strečna. Je to najstaršia cyklotrasa na Slovensku a prechádza štyrmi krajmi. Z Hlohovca pokračuje popri Vážskom kanáli až k hati Drahovce. Následne okolo Sĺňavy vedie po cyklochodníkoch, ktoré cyklistov bezpečne prevedú i centrom mesta Piešťany. Z Piešťan trasa pokračuje do obce Horná Streda. Pokračuje ďalej na sever, obchádza most v obci Brunovce. Ďalej míňa obce Potvorice a Považany a na jej konci prechádza mostom ponad Biskupický kanál a medzi ním a riekou Váh prichádza trasa do rekreačného strediska Zelená Voda. Trasa v pravouhlej zákrute rekreačného areálu vychádza na trávnatú hrádzu a chodníkom po nej ide smerom do Beckova. Z Beckova pokračuje na sever po ceste č. II/507. Na parkovacej ploche za obcou Krivosúd-Bodovka, pri krásnej Važine, trasa odbočuje na trávnatú hrádzu a po nej trasa pokračuje až pred Trenčín, kde sa povrch hrádze mení na asfaltový. V Trenčíne cyklomagistrála pokračuje po železničnom moste na druhý breh rieky Váh a po hrádzi obchádza miestnu časť Zamarovce a za mestom vychádza na cestu č. II/507. Po nej stúpa až ku kostolu a kalvárii na Skalke. Po krátkom zjazde trasa prechádza popod kláštor na Skalke. Od kláštora pokračuje cez obec Skalka nad Váhom a prichádza do Nemšovej. Z Nemšovej pokračuje cez obce Bolešov, Borčice, Kameničany, Pruské, Horovce a Lednické Rovne. Tu je možné pokračovať žltou cyklotrasou č,8308 smerom na obec Zubák. Z Lednických Rovní pokračuje cyklotrasa do Púchova, kde na jeho začiatku pri kruhovom objazde trasa prechádza na hrádzu a popod diaľničný privádzač odkloní cyklistov mimo mesto. Po hrádzi trasa pokračuje až za obec Nimnica, kde sa opäť napája na cestu č. II/507 a prichádza do Nimnických kúpeľov a pokračuje okolo vodnej nádrže Nosice. Míňa obec Udiča (tu je možné odbočiť na modrú cyklotrasu č.2307 cez Marikovskú a Papradniansku dolinu) a prichádza do mestskej časti Orlové (odbočuje tu žltá cyklotrasa č.8313 na Hradište). Mostom cez Váh je možné pokračovať po červenej Rajeckej cyklomagistrále (026). Trasa následne pokračuje do Považského Podhradia a popri Šebešťanovej a Podvaží (pred ním možno odbočiť na modrú cyklotrasu č.2307 do Papradnianskej doliny) až k obci Mikšová. Po ceste II/507 trasa prichádza až na začiatok Bytče, kde odbočuje doľava a prechádza uličkami mesta až k lávke ponad Hričovský kanál, prekrižuje cestu I/18 a následne vedie po miestnej komunikácii popri kanáli až do obce Kotešová, kde vychádza na cestu č. II/583. Po ceste pokračuje obcami Oblazov, Svederník, Marček, Divinka až do Žiliny, kde v miestnej časti Považský Chlmec odbočuje doprava k Budatínskemu zámku. Prechádza Budatínskym parkom a pokračuje po štrkovej ceste pri rieke Váh až k vodnému dielu Žilina. Potom pokračuje po hrádzach okolo vodného diela najprv po asfaltovej ceste, ktorá sa neskôr zmení na spevnenú štrkovú cestu. Po nej vedie až do obce Strečno, kde na križovatke viacerých cyklotrás, ktoré sa tu stretajú, končí.

JAVORNÍCKA MAGISTRÁLA

053: Lúky – Lysá pod Makytou – Sedlo Hrnčár – Makyta – Krkostena – Kohútka – Javorka. Dĺžka 19,9km. Prevýšenie 1.085/545m. Náročnosť EXPERT (MTB bicykel). Povrch: asfalt, štrk, prírodný povrch.

Červená trasa začína v obci Lúky na križovatke so zelenou cyklotrasou č.5314. Prvý úsek prechádza po miestnych komunikáciách do obce Lysá pod Makytou, kde križuje cestu a uličkami obce začína stúpať. Asfaltovú cestu opúšťame po chvíli a následne už trasa stúpa po štrkovej ceste samotami na obcou Lazy pod Makytou. Prvé stúpanie prichádza do sedla Hrnčár, z ktorého sú krásne výhľady na okolité lúky a osady. Následne trasa mierne klesá po lesných cestách, ale postupne trasa začína znova stúpať. Stúpanie vrcholí a posledný úsek na vrchol Makyty treba bicykel potlačiť. Odmenou je odpočinok na jej vrchole v peknom odpočívadle. Následne trasa pokračuje hrebeňom Javorníkov, striedajú sa klesania a stúpania až na vrchol Krkosteny. Odtiaľto profil trasy dovoľuje cyklistom odpočinok, až na Kohútku je terén zvlnený a príjemný. Trasa končí pod Kohútkou v lokalite Javorka.

Z MOJTÍNA DO ČELKOVEJ LEHOTY

5313: Mojtín (5km) – Riedka (1km) – Pružina (Chmelisko) (5,5km) – Ďurďové (1,5km) – Čelkova Lehota (Križovatka cyklotrás). Dĺžka 13km. Prevýšenie 270/360m. Náročnosť Rekrea (MTB bicykel). Povrch: asfalt a štrk.

Zelená cyklotrasa začína v obci Mojtín. Pokračuje zjazdom po spevnenej a neskôr dolinou Bieleho potoka po asfaltovej ceste do lokality Riedka. Celý úsek je dlhý 5km. Tu odbočuje doprava a pokračuje cez dolinu Radotiná 1km na Chmelisko. Následne odbočuje vľavo a stúpa do osady Chmelisko, z ktorej zjazdom prichádza do Pružiny. Tu sa napája na hlavnú cestu, odbočuje doľava a po krátkom úseku doľava do doliny Zákopčie a pokračuje do obce Ďurďové. Celý úsek z Chmeliska do Ďurďového má dĺžku 5,5km. Z obce stúpa na hrebeň a pokračuje juhovýchodným smerom. Po 1,5km prichádza do sedla Briestenné, kde napojením na modrú cyklotrasu č.2304 končí.

 

Z LYSEJ POD MAKYTOU NA KOHÚTKU

5314: Lúky – Lazy pod Makytou – Čertov – Hotel Portáš – Sedlo pod Malým Javorníkom. Dĺžka 15,6km. Prevýšenie 607/66m. Náročnosť REKREA (cestný bicykel). Povrch: asfalt.

Zelená cyklotrasa začína v obci Lúky na križovatke s červenou cyklotrasou č.053. Pokračuje miernym stúpaním celou Lazianskou dolinou do rekreačného strediska Čertov, odkiaľ prudšie stúpa pod dobrej a kľukatej asfaltovej ceste až do sedla Javorka na hrebeň Javorníkov. Tu napojením na červenú cyklotrasu č.053 končí.

Z LEDNICKÝCH ROVNÍ DO ZUBÁKA

8308: Lednické Rovne (2,5km) – Dolná Breznica (3,5km) – Horná Breznica (8km) – Zubák, Majere. Dĺžka 14km. Prevýšenie 233/29m. Náročnosť REKREA (Cestný bicykel). Povrch: asfalt.

Žltá cyklotrasa začína na križovatke s Vážskou magistrálou (002) v obci Lednické Rovne. Vedie po asfaltovej ceste a po 2,5km prichádza do obce Dolná Breznica, odtiaľ po ďalších 3,5km do obce Horná Breznica, cez ktorú pokračuje 8km po asfaltovej ceste až do obce Zubák, kde v lokalite Majere končí.

Z LAZOV POD MAKYTOU DO PAPAJSKÉHO SEDLA

8340: Lazy pod Makytou, Čertov – Papajské sedlo. Dĺžka 2,9km. Prevýšenie 175/0m. Náročnosť REKREA (MTB bicykel). Povrch: asfalt, štrk.

Žltá cyklotrasa je spojnicou medzi zelenou cyklotrasou č.5314 a hrebeňom Javorníkov. Začína v rekreačnej lokalite Čertov na križovatke so zelenou cyklotrasou č.5314. Prechádza pomedzi roztrúsené domčeky a mierne stúpa cez lokalitu Konárik až do Papajského sedla. Tu napojením na červenú cyklotrasu č.053 končí.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist