Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cyklotrasy v okrese Čadca

005 Kysucká cyklomagistrála

Kotešová – Veľké Rovné – Semeteš – Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov – Vyšný Kelčov – Korňa – Turzovka – Klokočov-Klin – Hlavice – Jelitov –  Olešná – Staškov – Raková – Čadca – Čadečka – Čierne – Skalité – Oščadnica, Švancárovci – Oščadnica – Oščadnica, kaštieľ – Krásno nad Kysucou – Zborov nad Bystricou – Klubina – Stará Bystrica – Nová Bystrica – Vychylovka – Demänová. Dĺžka 131km, prevýšenie 1830/1210m.

Červeno značená cyklotrasa. Začína na rázcestí v Kotešovej pri umelom kanáli Váhu, na Vážskej cyklomagistrále. Pokračuje proti toku riečky Rovnianka cez Kotešovú do Veľkého Rovného. Odtiaľ trasa stúpa po asfaltovej ceste až do sedla Semeteš, kde prichádza na územie okresu. Klesaním zo sedla trasa schádza do údolia rieky Kysuca. Asi po 2km klesania, pred krátkym stúpaním, trasa odbočuje vľavo z asfaltovej cesty na lesnú cestu. Po nej pokračuje do Vysokej nad Kysucou k hlavnej ceste, na ktorej opäť odbočuje vľavo. Pokračuje po nej a pri železničnej zastávke v Nižnom Kelčove pokračuje odbočením vpravo do mierneho stúpania a prichádza do Vyšného Kelčova. Na konci obce trasa pokračuje spolu s červeno značeným turistickým chodníkom /0841/. Prechádza osadou Zátoka a od osady Ďurkáčovci schádza do Korne a do Turzovky, časť Predmier. Po štátnej ceste prichádza do Klokočova. Trasa pokračuje cez Klin, Hlavice a Hrubý Buk do Olešnej a Staškova, kde sa napája na štátnu cestu. Po nej pokračuje cez Rakovú do Čadce. Z Čadce pokračuje severným smerom na Podzávoz, kde za železničným mostom odbočuje na Čadečku. V osade Kliešťovci odbočuje vľavo a pokračuje cez osady Potok, Na Poľane a Putyrovci do Čierneho, na Vyšný koniec, kde opäť prichádza na štátnu cestu. Po nej pokračuje na Skalité až na rázcestie v časti „Triciatok“. Tu odbočuje vpravo a pokračuje na Oščadnicu. Pri Vreščovke odbočuje vpravo a klesá do Oščadnice, ktorú prechádza  a pri Kysuckom múzeu v kaštieli sa napája na hlavný ťah na Krásno nad Kysucou. Pri moteli trasa schádza na starú cestu a odbočuje vľavo do doliny na Zborov nad Bystricou, Klubinu a Starú Bystricu. Mierne stúpa do Novej Bystrice a na rázcestí pri priehrade odbočuje vľavo po hlavnej ceste do Vychylovky. Cez obec a Rycierky stúpa okolo Múzea kysuckej dediny po spevnenej ceste do sedla Demänová, kde končí. Zo sedla je možné pokračovať Oravskou cyklomagistrálou /006/ až do Ružomberka.

 

005a

Klokočov – Kornica – Konečná, štátna hranica. Dĺžka 5km, prevýšenie 280/- m.

Červeno značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Slúži ako spojka medzi Kysuckou cyklomagistrálou /005/ a českou cyklotrasou D3. Začína odbočením z Kysuckej cyklomagistrály /005/ v Klokočove a pokračuje cez osadu Kornica stúpaním na štátnu hranicu s Českou republikou, kde končí.

 

2401

Nižný Kelčov, železničná stanica – Makov – Kopanice – Lemešná – Kasárne. Dĺžka 14km, prevýšenie 400/0m.

Modro značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Začína v Nižnom Kelčove pri železničnej stanici. Pokračuje po štátnej ceste do Makova, kde prechádza most cez rieku Kysuca a pokračuje cez obec smerom na Kopanice. Mierne stúpa a prichádza do lokality Lemešná, odkiaľ po spevnenej ceste pokračuje na Kasárne, kde končí.

 

2402

Semeteš – Turzovka – Podvysoká – Staškov. Dĺžka 15km, prevýšenie -/120m.

Modro značená cyklotrasa prechádza celá územím okresu. Je spojnicou úsekov Kysuckej cyklomagistrály /005/. Začína odbočením z Kysuckej cyklomagistrály /005/ pod sedlom Semeteš nad Vysokou nad Kysucou, v osade Grušpierovci. Pokračuje klesaním do Turzovky. Prechádza ňou a pokračuje po hlavnej ceste do Staškova, kde sa napojením opäť na Kysuckú cyklomagistrálu /005/ končí.

 

2403

Krásno nad Kysucou – Dunajov – Ochodnica – Kysucký Lieskovec – Kysucké Nové Mesto – Rudina – Rudinka – Vranie – Považský Chlmec. Dĺžka 26km, prevýšenie 20/80m. 

Modro značená cyklotrasa začína pod nadjazdom štátnej cesty v Krásne nad Kysucou a pokračuje starou cestou do centra. Cez most ponad rieku Kysuca prechádza k železničnej stanici  a pokračuje pozdĺž rieky a železnice smerom na Dunajov. Za obcou opúšťa územie okresu. Pokračuje do Ochodnice, Kysuckého Lieskovca a Kysuckého Nového Mesta. Trasa obchádza priemyselnú zónu a pokračuje do Rudiny a Rudinky. Kysuckou bránou medzi vrchmi Rochovica a Brodnianka, prechádza obec Vranie a pokračuje do Považského Chlmca. Končí napojením na Vážsku cyklomagistrálu /002/.

 

2404

Skalité – Serafínov – Zwardoň, štátna hranica. Dĺžka 5km, prevýšenie 160/- m.

Modro značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Začína odbočením z Kysuckej cyklomagistrály /005/ v Skalitom, Pod Poľanou a pokračuje po štátnej ceste najskôr miernym, neskôr prudším stúpaním cez Serafínov na štátnu hranicu s Poľskom, kde končí.

 

2405

Stará Bystrica – Radôstka – Lutiše – Belá – Stráža – Krasňany – Gbeľany – Nededza – Kotrčiná Lúčka – Dolný Vadičov – Lopušné Pažite – Radoľa – Kysucké Nové Mesto. Dĺžka 45km, prevýšenie 400/505m.

Modro značená cyklotrasa začína v Starej Bystrici na odbočke do Radôstky. Pokračuje stúpaním do obce a za ňou opúšťa územie okresu. Pokračuje do obce Lutiše a klesá do Žilinskej kotliny. Prechádza cez Kubíkovú a klesá k štátnej ceste, po ktorej pokračuje cez Belú, Strážu, Krasňany, Gbeľany, Nededzu a stúpa do Kotrčinej Lúčky. Poľnou cestou pokračuje cez sedlo do Dolného Vadičova. Pred obcou odbočuje vľavo a pokračuje cez Lopušné Pažite a Radoľu do Kysuckého Nového Mesta. Končí v meste pri železničnej stanici.

 

2406

Čadca, Podzávoz – Milošová – Megonky – Korcháňovci. Dĺžka 11km, prevýšenie 100/220m.

Modro značená cyklotrasa prechádza celá územím okresu. Začína v Čadci, Podzávoze a pokračuje cez Milošovú smerom k osade Megonky, kde sa nachádza PP Megonky. Ďalej trasa pokračuje do osady Korcháňovci, kde končí.

 

2408

Skalité – Tri kopce – Liesková – Beskydok – Rovné. Dĺžka 10km, prevýšenie 320/240m.

Modro značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Začína v Skalitom na železničnej stanici a pokračuje po panelovej ceste smerom na Čierne. Asi po 300m odbočuje vľavo medzi domy a pokračuje stúpaním na Tri kopce /823,8m/. Odtiaľ sú pekné výhľady. Trasa ďalej pokračuje na Lieskovú /849,9m/ a klesá cez Beskydok  do osady Rovné, kde napojením na Kysuckú cyklomagistrálu /005/ končí.

 

2424

Terchová – Rovná hoľa, sedlo – Zázrivá – Havrania – Hoľa – Oravská Lesná – Demänová, sedlo – Vychylovka – Nová Bystrica – Stará Bystrica – Radôstka – Lutiše – Terchová. Dĺžka 76km. Prevýšenie 1125/1125m.

Modro značená cyklotrasa je okružnou trasou a preto je na ňu možné nastúpiť v ľubovoľnom bode. Začína v Terchovej. Pokračuje po hlavnej ceste východným smerom do sedla Rovná hoľa. Odtiaľ klesá do doliny Zázrivky a pokračuje cez Zázrivú a Havraniu do osady Veľká. Po penetrovanej ceste stúpa dolinou Zázrivky a prechádza cez tri mosty. Potom prudko zatáča doľava a asi po 1,5km prudko doprava. Stúpa na hrebeň do lokality Hoľa. Odtiaľ klesá do doliny Bielej Oravy, ktorou prichádza do Oravskej Lesnej. Tu pri kostole odbočuje vľavo a stúpa do sedla Demänová, kde prichádza na územie okresu. Odtiaľ klesá okolo Múzea kysuckej doliny do Vychylovky, Novej Bystrice a Starej Bystrice. Tu odbočuje vľavo a pokračuje cez Radôstku, za ktorou opúšťa územie okresu, stúpaním do obce Lutiše. Cez viacero osád klesá do doliny Varínky a vracia sa do Terchovej, kde končí.

 

2426

Terchová – Panská Lúka – Horná Tižina – Káčerovci – Zázvorská Kýčera – Kováčka – Kýčerka – Dolina – Šípková – Panská Lúka – Terchová. Dĺžka 23,5km, prevýšenie 386/386m.

Modro značená cyklotrasa prechádza územím okresu iba okrajovo. Napriek tomu, že je okružnou trasou, nie je možné na ňu nastúpiť z ľubovoľného bodu, pretože vedie horským terénom. Začína v Terchovej a pokračuje dolinou potoka Struháreň do osady Panská Lúka. Tu odbočuje vľavo a pokračuje stúpaním do Hornej Tižiny a ďalej cez Rusnákovcov ku krížu v osade  Káčerovci. Spolu s modro značeným turistickým chodníkom /2751/ pokračuje ponad osadu Hodoňovci na vrch Zázvorská Kýčera /900,8m/, kde prichádza na hranicu okresu. Odtiaľto sú krásne výhľady na okolité horstvá. Trasa spolu s turistickým chodníkom pokračuje cez lokalitu Kováčka a vrchol Kýčerka do sedla Kýčerka. Tu odbočuje z turistického chodníka vpravo a po zvážnici a oblúkom klesá nad osadu Dolina. Odtiaľ ďalším oblúkom pokračuje do osady Rogoňovci, odtiaľ cez osadu Komačkovci do Šípkovej. Po spevnenej ceste trasa klesá cez osady Repáňovci, Bukovinu a Panskú Lúku späť ku kostolu v Terchovej, kde končí.

 

5401

Makov – Potok – Sedlo nad Bitalovcami – Bumbálka. Dĺžka 9km, prevýšenie 450/150m.

Zeleno značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Hoci nie je dlhá je pomerne náročná. Začína pri železničnej stanici v Makove a pokračuje po starej ceste popri toku rieky Kysuca. Asi po 150m, za malým mostíkom, spolu s modro značeným turistickým chodníkom /2673/, stúpa proti toku Pavelkovského potoka do časti Potok. Stúpa až do sedla nad osadou Bitalovci s kaplnkou. Pokračuje medzi domy v osade Hlboké po nespevnenej lesnej ceste. Traverzuje hrebeň a mierne stúpa a klesá až na penetrovanú cestu. Tu odbočuje vpravo a po nespevnenom povrchu stúpa až ku parkovisku na hraničnom priechode, kde končí.

 

5402

Čadca, Podzávoz – Drahošanka – Oščadnica – Dedovka – Zadedová – Príslop – Moskaľovci – Oščadnica, Vyšný koniec – Oščadnica. Dĺžka 29km, prevýšenie 510/570m. 

Zeleno značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Začína v Čadci, Podzávoze pri nadjazde železničnej stanice. Hneď za ním odbočuje vpravo a pokračuje prudkým stúpaním do osady Drahošanka. Nad osadou po lesnej ceste trasa prichádza na penetrovanú cestu, po ktorej asi 3km klesá  do Oščadnice. V obci odbočuje a stúpa na Dedovku. Pri vleku odbočuje vľavo a lesnou cestou prudšie stúpa na Zadedovú a Príslop. Odtiaľ klesá cez osadu Moskaľovci do doliny. V doline sa napája na cestu do Oščadnice, kde napojením na Kysuckú cyklomagistrálu /005/ končí.

 

5407

Čierne, časť Košice – Stankovo – Tri kopce. Dĺžka 5km, prevýšenie 140/- m.

Zeleno značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Tvorí spojnicu medzi Kysuckou cyklomagistrálou /005/ a modro značenou cyklotrasou /2408/. Začína nad Čiernym, v osade Na Poľane, časti Košice, pri obchode. Po 50m odbočuje vpravo a spolu so zeleno značeným turistickým chodníkom /5541/ pokračuje stúpaním po rozbitej asfaltovej, neskôr panelovej ceste popod vrch Stankovo a lesnou cestou po hrebeni prichádza pod Tri kopce /823,8m/, kde napojením na modro značenú cyklotrasu /2408/ končí.

 

5443

Oščadnica, kaštieľ – Oščadnica, Kalinový vrch – Chaty na Rači, chata Koliba – Oščadnica, chaty na Rači, rázcestie – Oščadnica, Pod Hladkou – Oščadnica, Príslop – Oščadnica, Vyšný koniec. Dĺžka 14,5km.

Zeleno značená cyklotrasa vedie celá územím okresu.

 

MODRÁ 1

Čadca – Husárik – Blažková – Vrchrieka – Jakubovský vrch – Sedlo pod Grapou – Poľany – Semeteš – Žilinčiarovci – Kysucká cyklomagistrála.

Modro značená cyklotrasa vedie takmer celá územím okresu. Začína v Čadci odbočením z Kysuckej cyklomagistrály /005/. Vedie takmer súbežne s červeno značeným turistickým chodníkom /0843/. Pokračuje stúpaním do lokality Husárik, odkiaľ vedie popod Chotárny kopec /906,2m/ ponad osadu Blažková. Ďalej pokračuje hrebeňom Javorníkov po hranici okresu cez Vrchrieku, popod Jakubovský vrch, kótu 834,0m nad osadu Poľany. Pokračuje stále súbežne s červeno značeným turistickým chodníkom  do sedla Semeteš a nad osadu Vrchrieka, kde turistický chodník opúšťa a klesá po asfaltovej ceste cez osadu Žilinčiarovci do doliny rieky Kysuca, kde napojením na Kysuckú cyklomagistrálu /005/ končí.

 

8401

Čadca, Čadečka – Dejová – Čierne, Na Črchli. Dĺžka 6km, prevýšenie 140/- m.

Žlto značená cyklotrasa prechádza celá územím okresu. Začína odbočením vľavo z Kysuckej cyklomagistrály /005/ smerom k osade Dejová. Stúpa po penetrovanej ceste medzi dva výrazné kopce do osady Dejová. Serpentínami vychádza na odlesnený hrebeň  a pokračuje po panelovej ceste severovýchodným smerom k ceste spájajúcej Čadečku s Čiernym. Na ceste napojením opäť na Kysuckú cyklomagistrálu /005/ končí.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist