Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cyklotrasy v okrese Dolný Kubín

038

Strečno – Varín – Krasňany – Belá – Terchová – Petrová – Zázrivá – Havrania – Hoľa – Oravská Lesná. Dĺžka 68km, prevýšenie 1.048/581m.

Červeno značená cyklotrasa začína v Strečne na pravom brehu Váhu pri lávke. Pokračuje do obce Varín a pred obcou Krasňany vychádza na štátnu cestu pred obcou Krasňany. Cez obec mierne stúpa dolinou Varínky cez obce Belá, Nižný a Vyšný Kamenec do Terchovej. Cez osadu Biely potok pokračuje do sedla Rovná hora, kde prichádza na územie okresu. Zo sedla klesá cez osadu Petrová do doliny Zázrivky. Na križovatke štátnych ciest odbočuje vľavo a stúpa do Zázrivej. Ďalej pokračuje cez viaceré osady do časti Havrania a jej osady Veľká. Stúpa stále popri toku Zázrivky. Z osady pokračuje dolinkou po penetrovanej ceste a prechádza tri mosty. Za nimi sa cesta stáča prudko vľavo a asi po 1,5km sa stáča doprava a stúpa nad chatu Klobučná a na hrebeň Paráča. Prekonáva ho vľavo od vrchu Hoľa /1.166,2m/, kde opúšťa územie okresu. Z hrebeňa po penetrovanej ceste klesá do doliny Bielej Oravy a do Oravskej Lesnej ku kostolu, kde sa napojením na Oravskú cyklomagistrálu /006/ končí.

 

2416

Huty – Malé Borové – Veľké Borové – Malatiná – Osádka – Sedlo Vrchvarta – Lúčky – Liptovská Teplá – Bešeňová – Liptvoský Michal – Partizánska Ľupča – Sedlo Prievalec – Liptovská Lúžna – Liptovská Osada. Dĺžka 63km, prevýšenie 500/322m.

Trasa začína odbočením z Oravskej cyklomagistrály /006/ v Hutách. Pokračuje stúpaním do Malého Borového, za ktorým prichádza na hranicu okresu. Pokračuje po hranici okresu po lesnej ceste ponad Veľké Borové popod vrch Diel /1.051,4m/, kde prichádza na územie okresu. Pokračuje do obce Malatiná a klesá do stredu obce. Pokračuje po asfaltovej ceste cez obec Osádka, za ktorou odbočuje vľavo. Stúpa na hrebeň Chočských vrchov, kde opúšťa územie okresu. Pokračuje cez Lúčky klesaním do Liptovskej Teplej a do Bešeňovej. Cez Liptovský Michal  pokračuje trasa smerom na Partizánsku Ľupču a cez Ľupčiansku dolinu tiahlo stúpa po asfaltovej ceste do sedla Prievalec. Zo sedla klesá do Liptovskej  Lúžnej a Liptovskej Osady, kde napojením na červeno značenú cyklotrasu /033/ končí.

 

2419

Ružomberok, železničná stanica – Rybárpole – Hrboltová –  Skladaná skala – Švošov – Ľubochňa – Stankovany –  Močiar – Dierová – Podšíp – Močiar – Stankovany – Ľubochňa – Švošov – Skladaná skala – Hrboltová – Rybárpole – Ružomberok. Dĺžka 43km, prevýšenie 280/300m.

Modro značená cyklotrasa vedie územím okresu iba na malom úseku pod vrchom Šíp. Začína v Ružomberku na železničnej stanici. Pokračuje miestnou časťou Rybárpole po pravom brehu Váhu a ďalej na Hrboltovú. Cez obce pokračuje po udržiavanej komunikácii popri železničnej stanici súbežne s Váhom. Popod prírodný výtvor Skladaná skala prichádza na rázcestie cyklotrás. Pokračuje ďalej dolinou Váhu do Švošova a stále popri trati až do Ľubochne. Po pravom brehu Váhu okolo železničnej stanice prichádza po asfaltovej ceste do Stankovian. Pokračuje po poľnej ceste stále dolinou Váhu až k PR Močiar. Tu odbočuje vpravo a stúpa, neskôr klesá do chatovej osady Dierová. Nad osadou prichádza na územie okresu. Z osady Dierová stúpa do osady Podšíp. Tu opäť opúšťa územie okresu, zatáča vpravo a lesnou cestou sa vracia na už prejdenú trasu, po ktorej klesá k PP Močiar a po pôvodnej trase sa vracia do Ružomberka.

VARIANT A: Z osady Dierová je možné prejsť cez visutý most cez rieku Orava k železničnej zastávke Kraľovany a po štátnej ceste pokračovať do Kraľovian.

 

2424

Terchová – Rovná hora, sedlo – Zázrivá – Havrania – Hoľa – Oravská Lesná – Demänová, sedlo – Vychylovka – Nová Bystrica – Stará Bystrica – Radôstka – Lutiše – Terchová. Dĺžka 76km. Prevýšenie 1125/1125m.

Modro značená cyklotrasa je okružnou trasou a preto je na ňu možné nastúpiť v ľubovoľnom bode. Začína v Terchovej. Pokračuje po hlavnej ceste východným smerom do sedla Rovná hora. Odtiaľ klesá do doliny Zázrivky a pokračuje cez Zázrivú a Havraniu do osady Veľká. Po penetrovanej ceste stúpa dolinou Zázrivky a prechádza cez tri mosty. Potom prudko zatáča doľava a asi po 1,5km prudko doprava. Stúpa na hrebeň do lokality Hoľa. Odtiaľ klesá do doliny Bielej Oravy, ktorou prichádza do Oravskej Lesnej. Tu pri kostole odbočuje vľavo a stúpa do sedla Demänová, kde prichádza na územie okresu. Odtiaľ klesá okolo Múzea kysuckej doliny do Vychylovky, Novej Bystrice a Starej Bystrice. Tu odbočuje vľavo a pokračuje cez Radôstku, za ktorou opúšťa územie okresu, stúpaním do obce Lutiše. Cez viacero osád klesá do doliny Varínky a vracia sa do Terchovej, kde končí.

 

2426

Terchová – Panská Lúka – Horná Tižina – Káčerovci – Zázvorská Kýčera – Kováčka – Kýčerka – Dolina – Šípková – Panská Lúka – Terchová. Dĺžka 23,5km, prevýšenie 386/386m.

Modro značená cyklotrasa prechádza územím okresu iba okrajovo. Napriek tomu, že je okružnou trasou, nie je možné na ňu nastúpiť z ľubovoľného bodu, pretože vedie horským terénom. Začína v Terchovej a pokračuje dolinou potoka Struháreň do osady Panská Lúka. Tu odbočuje vľavo a pokračuje stúpaním do Hornej Tižiny a ďalej cez Rusnákovcov ku krížu v osade  Káčerovci. Spolu s modro značeným turistickým chodníkom /2751/ pokračuje ponad osadu Hodoňovci na vrch Zázvorská Kýčera /900,8m/, kde prichádza na hranicu okresu. Odtiaľto sú krásne výhľady na okolité horstvá. Trasa spolu s turistickým chodníkom pokračuje cez lokalitu Kováčka a vrchol Kýčerka do sedla Kýčerka. Tu odbočuje z turistického chodníka vpravo a po zvážnici a oblúkom prichádza na územie okresu, kde klesá nad osadu Dolina. Odtiaľ ďalším oblúkom územie okresu opúšťa a pokračuje do osady Rogoňovci, odtiaľ cez osadu Komačkovci do Šípkovej. Po spevnenej ceste trasa klesá cez osady Repáňovci, Bukovinu a Panskú Lúku späť ku kostolu v Terchovej, kde končí.

 

MODRÁ 1. Na Kubínsku hoľu.

Dolný Kubín, Malý Bysterec – Beňova Lehota – Rázcestie pod Kubínskou hoľou – Oravský Podzámok – Sedlo Príslop . Hruštín – Babín – Vasiľov – Lokca. Dĺžka 31km, prevýšenie 747/577m.

Cyklotrasa začína v Dolnom Kubíne, časti Malý Bysterec. Vedie do známeho lyžiarskeho strediska na Kubínskej holi a pokračuje okolo Oravského hradu v Oravskom Podzámku do Lokce. Z Malého Bysterca pokračuje cez Beňovu Lehotu stúpaním až na rázcestie pod Kubínskou hoľou. Pri odbočení vľavo stúpaním asi po 3km prichádza trasa k chate na Kubínskej holi. Pokračovaním z rázcestia vpravo popod Kubínsku hoľu cyklotrasa prichádza po penetrovanej ceste do Oravského Podzámku k Oravskému hradu. Odtiaľ sa asi 1km vracia a po štátnej ceste stúpa do sedla Príslop, kde opúšťa územie okresu. Pokračuje po štátnej ceste cez obce Hruštín, Babín a okolo Vasiľova do Lokce, kde napojením na Oravskú cyklomagistrálu /006/ končí.

 

MODRÁ 2. Z Terchovej do Párnice.

Terchová – Biely potok – Sedlo Rovná hora – Petrová – Lučivná – Párnica. Dĺžka 19,5km, prevýšenie 236/292m.

Cyklotrasa začína v Terchovej, v centre obce. Pokračuje stúpaním po štátnej ceste cez osadu Biely potok do sedla Rovná hora. Odtiaľ klesá na rázcestie pri Zázrivej. Tu odbočuje vpravo a pokračuje v smere toku riečky Zázrivka po štátnej ceste. Cesta sa kľukatí hlbokým údolím a otvára sa až pri Lučivnej. Pokračuje smerom do Párnice, kde končí.

VARIANT A: Dĺžka 6km. Je možné pri klesaní z Petrovej smerom do Párnice odbočiť na prvej možnej odbočke vpravo. Po penetrovanej ceste trasa prichádza do osady Biela. Asi 1km po odbočení zo štátnej cesty trasa na prvej možnej odbočke pokračuje vpravo a po lesných cestách stúpa do sedla Príslop nad Bielou, odtiaľ schádza na prvé rázcestie. Na ňom odbočuje vľavo a spolu so žlto značeným turistickým chodníkom /8652/ stúpa k ďalšiemu rázcestiu. Na ňom trasa opúšťa turistický chodník a odbočuje vpravo. Pomedzi domy pokračuje vľavo a prichádza do sedla Rovná hora.

VARIANT B: Dĺžka 8km. Je možné z Terchovej pokračovať po ceste do Vrátnej doliny k chate Vrátna a do Štefanovej.

 

5423

Ružomberok – Štiavnička – Liptovská Štiavnica – Stredný Sliač –  Vyšný Sliač – Partizánska Ľupča – Bešeňová – Vlašky – Bobrovník – Bukovina – Malatiná. Dĺžka 34km, prevýšenie 523/156m.

Zeleno značená cyklotrasa vedie územím okresu iba v krátkom úseku nad obcou Malatiná. Začína v na východnom okraji Ružomberka na štátnej ceste za benzínovým čerpadlom. Odbočuje vľavo a popri Ludrovskom kostolíku pokračuje na križovatku na hornom okraji obce Štiavnička. Prechádza cez Liptovskú Štiavnicu, kde v strede obce odbočuje vľqvo na spevnenú poľnú cestu. Mierne stúpa na Vrchhoru /611,8m/ a neskôr klesá do Stredného Sliača. Pokračuje na Vyšný Sliač, kde v stred obce odbočuje vľavo na spevnenú poľnú cestu. Striedavým klesaním a stúpaním prichádza trasa do Partizánskej Ľupče a pokračuje do Bešeňovej. Za Bešeňovou  odbočuje vpravo a po účelovej komunikácii prechádza do Vlašiek k Vodnej nádrži Liptovská Mara. Po jej okraji prechádza cez Bobrovník a Bukovinu. Odtiaľ po zanedbanej asfaltovej ceste stúpa do Malatinej, pred ktorou prichádza na územie okresu. V Malatinej končí.

 

5424

Ružomberok, železničná stanica – Rybárpole – Hrboltová – Skladaná skala – Komjatnianska dolina – Komjatná – Jasenová – Sedlo Brestová – Valaská Dubová – Likavka – Ružomberok, železničná stanica. Dĺžka 29km, prevýšenie 520/480m.

Zeleno značená cyklotrasa prechádza územím okresu iba krátkym úsekom. Začína v Ružomberku na železničnej stanici a spolu s modro značenou cyklotrasou /2419/ cez Rybárpole a Hrboltovú pokračuje popri toku rieky Váh okolo prírodného výtvoru Skladaná skala k ústiu potoka Komjatná do Váhu. Tu odbočuje vpravo a stúpa do obce Komjatná. Po poľnej ceste pokračuje severne na vrch Hrádok /717,5m/, kde prichádza na územie okresu. Pokračuje klesaním do Jasenovej. Odbočuje vpravo a po starej ceste pokračuje stúpaním do sedla Brestová, kde opúšťa územie okresu. Pokračuje klesaním cez Valaskú Dubovú a Likavku späť do Ružomberka, kde končí.

 

5436

 

5452

Oravský Podzámok, OcÚ – Zadná Račová – Pikula – Dolný Kubín, Bysterec. Dĺžka 16,7km.

 

8429

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist