Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cyklotrasy v okrese Nové Mesto nad Váhom

002 – Vážska cyklomagistrála

Piešťany – Horná Streda – Brunovce – Potvorice – Považany – Nové Mesto nad Váhom – Zelená voda – Beckov – Opatovce – Trenčín – Nemšová – Púchov – Považská Bystrica – Bytča – Žilina. Dĺžka 146,5km. Prevýšenie úseku Piešťany – Nemšová 111/46m.

Červeno značená cyklotrasa začína pri kolonádovom moste v Piešťanoch. Prechádza cez park a vychádza na hrádzu Vážskeho kanála. Po hrádzi prichádza na územie okresu a pokračuje okolo Vodného diela Horná Streda, cez obce Brunovce, Potvorice a Považany, kde prechádza cez kanál a popri Váhu prichádza na Zelenú vodu a pokračuje popri kanáli do Beckova. V Beckove trasa pokračuje po štátnej ceste smerom na Trenčín. Pred obcou Krivosúd-Bodovka opúšťa územie okresu. Pokračuje severným smerom striedavo po hrádzi kanála po spevnených a štátnych cestách cez Trenčín, Nemšovú, Púchov, Považskú Bystricu a Bytču do Žiliny, kde končí.

 

003 – Malokarpatská cyklomagistrála

Nové Mesto nad Váhom – Čachtice – Častkovce – Podolie – Očkov – Krakovany – Vrbové – Trstín – Plavecké Podhradie – Pernek – Lozorno – Vysoká pri Morave. Dĺžka 106,5km. Prevýšenie 664/574m.

Červeno značená cyklotrasa začína na železničnej stanici v Novom Meste nad Váhom. Pokračuje do Čachtíc, Častkoviec, Podolia a Očkova. Za obcou opúšťa územie okresu a pokračuje po štátnej ceste cez Vrbové, Trstín do Vysokej pri Morave, kde končí.

 

020 – Naprieč Považským Inovcom /Štiavnická cyklomagistrála/

Nová Bošáca, Šiance – Zemianske Podhradie – Bošáca – Dolné Srnie – Nové Mesto nad Váhom – Rakoľuby – Kočovce – Nová Ves nad Váhom – Hôrka nad Váhom – Hrádok – Lúka – Modrovka – Modrová – Stará Lehota – Nová Lehota – Podhradie – Topoľčany. Dĺžka 71,1km. Prevýšenie 640/565m.

Červeno značená cyklotrasa prechádza takmer celá územím okresu. Začína na hraničnom priechode s ČR v časti Šiance. Po asfaltovej ceste pokračuje cez Bošácku dolinu a obce Nová Bošáca, Zemianske Podhradie, Bošácu, Dolné Srnie do Nového Mesta nad Váhom. Cez Váh prechádza do Rakoľúb. Pokračuje južným smerom po štátnej ceste cez Kočovce, Novú Ves nad Váhom, Hôrku nad Váhom, Hrádok a Lúku do Modrovky. Tu odbočuje východným smerom a cez Modrovú stúpa Priečnou dolinou do Starej a Novej Lehoty. Po prekonaní hlavného hrebeňa Považského Inovca, kde opúšťa územie okresu, klesá do Podhradia a pokračuje do Topoľčian, kde končí.

 

022 – Kopaničiarska cyklomagistrála

Považany – Čachtice – Višňové – Hrachovište – Stará Turá – Myjava – Senica. Dĺžka 55km. Prevýšenie 647/624m.

Červeno značená cyklotrasa začína pri obci Považany na Vážskej cyklomagistrále /002/. Pokračuje do Čachtíc. Čachtickou a Višňovskou dolinou, popri rieke Jablonka, pokračuje cez Višňové, Hrachovište, Vaďovce do Starej Turej. Za obcou Papraď opúšťa územie okresu. Pokračuje cez Poriadie a Myjavu do Senice, kde končí.

 

044 – Okolo Považského Inovca

Piešťany – Modrovka, križovatka cyklotrás – Lúka – Hrádok, križovatka cyklotrás – Hôrka nad Váhom, križovatka cyklotrás – Trenčianske Jastrabie. Dĺžka 56,4km.

 

2301 – Vážska cyklomagistrála

Hlohovec – Piešťany – Moravany nad Váhom – Modrovka – Lúka – Hrádok – Hôrka nad Váhom – Kočovce – Rakoľuby – Beckov – Trenčianske Stankovce – Trenčín – Nemšová. Dĺžka 76km. Prevýšenie 166/93m.

Modro značená cyklotrasa začína v Hlohovci a pokračuje cez Piešťany. Na územie okresu prichádza pred obcou Modrovka. Pokračuje po štátnej ceste, spolu so Štiavnickou cyklomagistrálou /020/, cez obce Lúka, Hrádok, Hôrka nad Váhom a Kočovce. V Rakoľuboch sa trasy rozdeľujú. Trasa pokračuje cez Beckov, kde sa spája s Vážskou cyklomagistrálou /002/. Za obcou opúšťa územie okresu a pokračuje severným smerom do Trenčína a Nemšovej, kde končí.

 

2302

Hrachovište – Krajné – Podkylava – Košariská – Brezová pod Bradlom – Plavecký Peter. Dĺžka 44km. Prevýšenie 375/360m.

Modro značená cyklotrasa začína na Kopaničiarskej cyklomagistrále /022/ na križovatke v Hrachovišti. Pokračuje po štátnej ceste do obce Krajné. Pred ňou opúšťa územie okresu a pokračuje cez Podkylavu, Košariská, Brezovú pod Bradlom pred Plavecký Peter, kde končí na Malokarpatskej magistrále /003/.

 

5303

Dolné Srnie – Moravské Lieskové – Bzince pod Javorinou – Cetuna – Stará Turá – Papraď. Dĺžka 28,5km. Prevýšenie 460/340m.

Zeleno značená cyklotrasa prechádza celá územím okresu. Začína v Dolnom Srní na Štiavnickej cyklomagistrále /020/. Pokračuje krásnym kopaničiarskym krajom cez Moravské Lieskové, Bzince pod Javorinou, Cetunu a Starú Turú. Okolo Vodných nádrží Dubník trasa pokračuje do Paprade, kde na Kopaničiarskej cyklomagistrále /022/, končí.

 

8202

Piešťany – Moravany nad Váhom – Modrovka. Dĺžka 7km. Prevýšenie 10/0m.

Žlto značená cyklotrasa začína v Piešťanoch, po hrádzi Vážskeho kanála pokračuje na sever, kde sa pri obci Modrovka opäť napája na Vážsku cyklomagistrálu /2301/. Územím okresu prechádza iba krátkym úsekom.

 

8304

Podkozince, Barina – Lipovec – Holubyho chata. Dĺžka 7km. Prevýšenie 500/10m.

Žlto značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Začína v lokalite Barina, na zeleno značenej cyklotrase /5303/. Pokračuje stúpaním po asfaltových cestách smerom na Veľkú Javorinu, k Holubyho chate, kde končí. Možnosť vyjsť po asfaltovej ceste až na vrchol Veľkej Javoriny ku vysielaču.

 

8310

Podolie – Krajné. Dĺžka 7,3km. Prevýšenie 205/155m.

Žlto značená cyklotrasa je spojnicou medzi Malokarpatskou cyklomagistrálou /003/ a modro značenou cyklotrasou /2302/. Začína sa na križovatke južne od obce Podolie, pri kríži s lipou. Pokračuje cez osadu Ošmek, kde opúšťa územie okresu. Pred obcou Krajné končí napojením na modro značenú cyklotrasu /2302/.

 

8311

Trenčianske Bohuslavice – Haluzice. Dĺžka 4,5km. Prevýšenie 85/15m.

Žlto značená cyklotrasa je doplnkom spoznávania prírodných a stavebných klenotov Bošáckej doliny. Nadväzuje na Štiavnickú cyklomagistrálu /020/. Začína v obci Trenčianske Bohuslavice, pri železničnej stanici. Pokračuje po asfaltovej ceste do Bošáce, pri kostole odbočuje vpravo a v tiahlom stúpaní ide do Haluzíc. Tu sa nachádzajú zakonzervované zvyšky opevneného hustiského kostolíka, ako i Haluzická tiesňava.

 

CEZ DASTÍN DO MORAVIAN

Nová Lehota – Nový Majer – Pod Kostolným vrchom – Moravany nad Váhom. Dĺžka 15km. Prevýšenie 170/460m.

Cyklotrasa začína v obci Nová Lehota na námestíčku.  Pokračuje prekrásnou prírodnou scenériou klesaním smerom na juh. Ponad PP Mokvavý prameň  prichádza na samotu Dastín. Ďalej stúpa na Dominovu kopanicu a prechádza ňou. V hornej časti pod lesom sa cesta zatáča prudko doprava. Ak by sme po nej pokračovali, prejdeme cez bočný hrebeň a prudko klesneme do Starej Lehoty. Treba teda pokračovať lesnou cestou po turisticky značených chodníkoch popod Kostolný vrch na penetrovanú cestu. Trasa ďalej odbočuje vpravo a klesá do doliny Striebornica a do Moravian nad Váhom, kde končí.   

 

 

CYKLOTRASY NA HRAD TEMATÍN

 

CYKLOTRASA č.1

Z Modrovky po štátnej ceste do obce Lúka. Odtiaľ po modro značenom turistickom chodníku /2425/ Lúčanskou dolinou na hrad. Prevýšenie 364m, čas 1 hodina 30 minút.

 

CYKLOTRASA č.2

Z Bezovca, od autobusovej zastávky,  po červeno značenom turistickom chodníku /0705/ do centra turistického strediska. Odtiaľ po bočnom hrebienku po modro značenom turistickom chodníku /2425/ na hrad.

 

CYKLOTRASA č.3

Z obce Hrádok, Hrádockou dolinou po modro značenom turistickom chodníku /2418/, do osady Dolina. Tu doprava odbočuje žlto značený turistický chodník /8116/, po ktorom prídeme na hrad. Prevýšenie 364m, čas 2 hodiny 30 minút.

 

CYKLOTRASA č.4

Z obce Hrádok po neznačenej trase, ktorá je vhodná pre horské bicykle. V obci trasa prechádza cez potok vpravo a popri domoch, poza kopec Chlm stúpa k chatkám. Okolo chatiek stúpa dolinou. Ku koncu serpentíny je odbočka doprava k hradu.

 

 

CYKLOTRASA NA TOPOĽČIANSKY HRAD

Z rekreačného strediska Bezovec po zeleno značenom turistickom chodníku /5128/, cez obec Nová Lehota a dolinou Bojnianky po spevnenej ceste na Topoľčiansky hrad.

 

CYKLOOKRUH HRÁDOK – DUCHONKA – HRÁDOK

Hrádok –  Hrádocká dolina – Prieľačina – Panská javorina – Chata pri Podhradí – Duchonka – Podhradie – Pod Úhradom – Sedlo pod Skalinami – Bezovec – Športchata Bezovec – Tematín – Pod Tematínom – Hrádocká dolina – Hrádok. Dĺžka 53km, prevýšenie 720m.

 

CYKLOOKRUH NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – PANSKÁ JAVORINA – NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Nové Mesto nad Váhom, centrum – Beckov – Kálnica – Polámaný vrch – Panská javorina – Chata pri Podhradí – Duchonka – Podhradie – Topoľčiansky hrad – Úhrad – Dolina – Horáreň – Nový Majer – Veselé vŕšky – Pod Bezovcom – Bezovec – Sedlo pod Skalinami – Hrádocká dolina – Hrádok – Hôrka nad Váhom – Nová Ves nad Váhom – Kočovce – Nové Mesto nad Váhom, centrum. Dĺžka 91km, prevýšenie 740m.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist