Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cyklotrasy v okrese Partizánske

019 – Hornonitrianska cyklomagistrála.

Čičmany – Tužina – Chvojnica – Poruba – Kanianka – Bojnice – Opatovce nad Nitrou – Koš – Nováky – Kamenec pod Vtáčnikom – Bystričany – Čereňany – Oslany – Malé Uherce – Partizánske – Žabokreky nad Nitrou. Dĺžka 65km.

Červeno značená cyklotrasa. Začína sa v Čičmanoch. Uvedenými obcami prichádza na územie okresu  po štátnej ceste pri Oslanoch. Pokračuje popri štátnej ceste na Partizánske. Po štátnej ceste prechádza cez Malé Uherce a v zákrute za kostolom odbočuje vľavo. Cez sídlisko Šípok v Partizánskom pokračuje po hrádzi až k mostu pri kostole. Po pravom brehu rieky pokračuje k sútoku Nitry a Nitrice. Cez železničné priecestie prichádza do časti Veľké Bielice. Po štátnej ceste pokračuje cez Malé Bielice do obce Žabokreky nad Nitrou, kde končí.

 

2308 – Bojnický cyklookruh.

Handlová – Rremata – Nedožery-Brezany – Pravenec – Nitrianske Pravno – Tužina –  Čavoj – Temeš – Nevidzany – Liešťany –  Kostolná Ves – Banky – Mačov – Diviaky nad Nitricou – Diviacka Nová Ves – Nitrica – Dolné Vestenice – Hradište – Skačany – Veľké Kršteňany – Malé Kršteňany – Pažiť –  Oslany – Kamenec pod Vtáčnikom – Lehota pod Vtáčnikom – Podhradie – Cigeľ – Handlová. Dĺžka 162km.

Modro značená cyklotrasa začína v Handlovej. Pokračuje stúpaním na Rematu a po úpätí Žiarskych vrchov, spevnenými lesnými cestami, vedie cez obce Nedožery-Brezany, Pravenec, Nitiranske Pravno a Tužina do sedla Javorinka a sedla Gápel. Trasa pokračuje cez obce Čavoj, Temeš, Nevidzany, Liešťany do Kostolnej Vsi. Odtiaľ po ľavom brehu Nitrice cez Banky a Mačov prichádza do Diviak nad Nitricou a Diviackej Novej Vsi. Spevnenými poľnými cestami popri Nitrici prichádza na územie okresu. Pokračuje cez Hradište, Skačany, Veľké a Malé Kršteňany. Pred Oslanmi opúšťa územie okresu a pokračuje cez Kamenec a Lehotu pod Vtáčnikom, Podhradie a popod hrad Sivý kameň prichádza do obce Cigeľ. Odtiaľ stúpa do sedla pod Uhliskom a popod vrcholy oboch Gričov klesá do Handlovej, kde končí.

 

2309

Partizánske – Ondrej – Hlboké – Vrchhora – Klížske Hradište – Brodzany – Partizánske. Dĺžka 25km.

Modro značená cyklotrasa prechádza celá územím okresu. Začína v Partizánskom odbočením z červeno značenej Hornonitrianskej cyklomagistrály /019/. Pokračuje spolu so žlto značeným turistickým chodníkom /8141/ cez Ondrej k osade Hlboké. Pred osadou prudko mení smer doprava a lesnými cestami pokračuje na Vrchhoru. Asfaltovou cestou schádza do Klížskeho Hradišťa, kde sa spája s modro značeným turistickým chodníkom /2429/ a pokračuje cez sedlo Plešovica do Brodzian, ktoré prechádza a po štátnej ceste prichádza do Partizánskeho ku červeno značenej Hornonitrianskej cyklomagistrále /019/, na ktorej končí.

 

8321

Partizánske – Brodzany – Hlboké – Kolačno – Veľké Uherce – Horná Ves – Ľubianka. Dĺžka 18,5km.

Žlto značená cyklotrasa prechádza takmer celá územím okresu. Začína v Partizánskom, pri moste cez rieku Nitrica. Pokračuje po štátnej ceste do Brodzian. Spevnenou cestou prechádza okolo bývalej chaty Ondrej k osade Hlboké. V úseku do Kolačna má spoločnú trasu so žlto značeným turistickým chodníkom /8141/. Prechádza osadou a pokračuje okolo Vodnej nádrže Kolačno cez obec. Vo Veľkých Uherciach sa stáča vpravo a pokračuje okolo Vodnej nádrže Veľké Uherce. Pretína zeleno značený turistický chodník /5412/. Opúšťa územie okresu a pokračuje cez osadu Pacov do Hornej Vsi. Za ňou na odbočke na Ľubianku končí.

 

ZELENÁ 1

Oslany – Veľké Uherce – Drahožická dolina – Šaloviny – Sedlo pod Veľkou Ostrou  – Millerov štál – Penhýbel – Sedlo pod Rajtokom – Cerová – Rudica – Oslany. Dĺžka 30km.

Cyklotrasa začína v Oslanoch. Pokračuje po štátnej ceste okolo železničnej stanice Veľké Uherce do obce a popri vodnej nádrži pokračuje Drahožickou dolinou. Lesnými cestami prechádza cez Šaloviny do Sedla pod Veľkou Ostrou a klesá cez Millerov štál a Penhýbel do Veľkého Poľa. Stúpa do Sedla pod Rajtokom, odkiaľ klesá cez osady Cerová a Rudica späť do  Oslian, kde končí.

 

Z TOPOĽČIANOK DO PARTIZÁNSKEHO

Topoľčianky – Hostie – Koborno – Vrchhora – Veľký Klíž – Klátova Nová Ves – Brodzany – Partizánske. Dĺžka 43km. Prevýšenie 485/500m.

Cyklotrasa začína v Topoľčiankach. Dolinou Hostianskeho potoka stúpa do obce Hostie. Pokračuje ďalej dolinou popri Skýcovskom mlyne k horárni Malé Dubovo. Za horárňou Koborno odbočuje trasa vľavo a pokračuje po lesnej ceste stúpaním na hrebeň, kde prichádza na územie okresu. Ďalej klesá na štátnu cestu a pokračuje po asfaltovej ceste vľavo na Veľký Klíž. Pokračuje okolo horárne Vrchhora do Veľkého Klíža a Klátovej Novej Vsi. V nej odbočuje vpravo a pokračuje cez Krásno a Brodzany do Partizánskeho, kde končí na železničnej stanici.

 

Z TOPOĽČIANOK DO TOPOĽČIAN

Topoľčianky – Hrušov – Skýcov – Prostredný vrch – Ješkova Ves – Klátova Nová Ves – Bošany – Baštín – Topoľčqny. Dĺžka 36km. Prevýšenie 473/503m.

Cyklotrasa začína v Topoľčiankach. Pokračuje k hradu Hrušov a popod hrad  vchádza do Skýcova. Odtiaľ stúpa k horárni Prostredný hrot, kde prichádza na územie okresu. Následne klesá do Ješkovej Vsi a pokračuje do Klátovej Novej Vsi. Ďalej pokračuje do Bošian, Baštína, Práznoviec  a Topoľčian, kde končí.

 

0752C

 Topoľčianky – Hostie – Vrchhora. Dĺžka 18,5km.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist