Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cyklotrasy v okrese Prievidza

019 – Hornonitrianska cyklomagistrála

Čičmany – Tužina – Chvojnica – Poruba – Kanianka – Bojnice – Opatovce nad Nitrou – Koš – Nováky – Kamenec pod Vtáčnikom – Bystričany – Čereňany – Oslany – Malé Uherce – Partizánske – Žabokreky nad Nitrou. Dĺžka 65km.

Červeno značená cyklotrasa vedie takmer celá územím okresu. Začína v Čičmanoch. Na územie okresu prichádza  v sedle Javorinka. Uvedenými obcami prechádza územie okresu po štátnej ceste do obce Oslany. Pokračuje popri štátnej ceste na Partizánske. Po štátnej ceste prechádza cez Malé Uherce a v zákrute za kostolom odbočuje vľavo. Cez sídlisko Šípok v Partizánskom pokračuje po hrádzi až k mostu pri kostole. Po pravom brehu rieky pokračuje k sútoku Nitry a Nitrice. Cez železničné priecestie prichádza do časti Veľké Bielice. Po štátnej ceste pokračuje cez Malé Bielice do obce Žabokreky nad Nitrou, kde končí.

 

2308 – Bojnický cyklookruh

Nitrianske Pravno – Tužina – Sedlo Gápel – Gápel – Čavoj – Temeš – Nevidzany – Liešťany – Kostolná Ves – Banky – Mačov – Diviaky nad Nitricou – Diviacka Nová Ves – Nitrica – Dolné Vestenice – Hradište – Skačany – Veľké Kršteňany – Malé Kršteňany – Oslany – Ľubianka – Bystričianska dolina – Kamenec pod Vtáčnikom – Lehota pod Vtáčnikom – Podhradie – Cigeľ – Sedlo pod Uhliskom – Handlová – Remeta – Ráztočno – Nedožery-Brezany – Pravenec – Solka – Nitrianske Pravno. Dĺžka 162km.

Modro značená cyklotrasa vedie takmer celá po území okresu. Pomerne dlhý cyklookruh je možné absolvovať celý za dva dni s nocľahom. Na okruh sa dá nastúpiť z ktoréhokoľvek miesta alebo je možné ho skombinovať s ďalšími cyklotrasami v okrese. Opis trasy začína v Nitrianskom Pravne, pokračuje do obce Tužina a stúpa po lesnej asfaltovej ceste smerom do sedla Javorinka. V závere doliny trasa odbočuje doľava a pokračuje Gápelskou dolinou do sedla Gápel. Lesnou cestou trasa schádza do osady Gápel a pokračuje do obce Čavoj. Ďalej pokračuje po spevnenej poľnej ceste cez Temeš, Nevidzany, Liešťany a Kostolnú Ves. Pred priehradným múrom trasa odbočuje doľava na Banky. Pokračuje cez Mačov, Diviaky nad Nitricou a Diviacku Novú Ves. Odtiaľ popri rieke Nitrica trasa pokračuje po asfaltovej ceste cez obce Nitrica a Dolné Vestenice, za ktorými opúšťa územie okresu. Pokračuje cez Hradište, Skačany, Veľké a Malé Kršteňany. Na územie okresu sa trasa vracia pred Oslanmi, cez ktoré prechádza, pokračuje cez Ľubianku a po spevnenej lesnej ceste pokračuje do Bystričianskej doliny. Ďalej prechádza Kamenec pod Vtáčnikom, Lehotu pod Vtáčnikom, Podhradie a Cigeľ. Odtiaľ stúpa do sedla pod Uhliskom a po traverze popod Maly Grič schádza do Handlovej. Z Handlovej trasa pokračuje stúpaním na Remetu a do Ráztočna. Ponad obec pokračuje po úpätí pohoria Žiar do obce Nedožery-Brezany a po štátnej a vedľajšej ceste cez Pravenec a Solku prichádza do Nitrianskeho Pravna, kde končí.

 

5315 – Cyklookruh Medzihorie

Veľké Uherce – Oslany – Ľubianka – Horná Ves – Rudica – Radobica – Cerová – Sedlo pod Rajtokom –  Veľké Pole – Sedlo Veľké Pole – Veľké Uherce. Dĺžka 44km.

Zeleno značená cyklotrasa bola otvorená v máji v roku 2002.

 

5316 – Belianska spojka

Rázcestie pri odbočke do Čavoja – Valaská Belá – Sedlo Homôlka. Dĺžka 13km.

Zeleno značená cyklotrasa vedie celá po území okresu. Začína na rázcestí do Čavoja na odbočke zo žlto značenej Chvojnickej spojky /8323/. Pokračuje po štátnej ceste cez Valaskú Belú, za ňou cez PP Prielom Nitrice, a stúpa do sedla Homôlka, kde končí.

 

5316 – Remetská spojka

Remeta – Horský hotel Remeta. Dĺžka 3km.

Zeleno značená odbočka Bojnického cyklookruhu /2308/. Vedie celá územím okresu. Začína pri zástavke autobusu pri Hraničnom potoku a pokračuje stúpaním k horskej chate Remeta, kde končí.

 

5317 – Rokošská radiála

Prievidza – Bojnice – Šútovské sedlo – Šútovce – Dlžín – Kostolná Ves – Nitrianske Rudno – Rudnianska Lehota – Sedlo pod Čiernym vrchom. Dĺžka 27,5km.

Zeleno značená cyklotrasa vedie takmer celá územím okresu. Začína v Prievidzi a pokračuje cez Bojnice smerom na Kanianku. Pred obcou odbočuje vľavo a stúpa do Šútovského sedla, cez ktoré po poľnej spevnenej ceste prichádza do Šútoviec. Pokračuje do Dlžína a po asfaltovej ceste do Kostolnej Vsi a Nitrianskeho Rudna. Odtiaľ stúpa cez Rudniansku Lehotu popri riečke Bystrica do Sedla pod Čiernym vrchom. Zo sedla pokračuje zjazdom do Kšinnej, kde končí.

 

5318 – Žiarska radiála

Prievidza – Kanie pysky – Sedlo Štyri chotáre. Dĺžka 17,5km.

Zeleno značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Začína v Prievidzi pri zimnom štadióne. Po miestnych komunikáciách lesného parku vychádza na Kanie pysky nad obcou Nedožery-Brezany a ďalej pokračuje do sedla Štyri chotáre na hrebeni pohoria Žiar, kde končí.

 

5319 – Cigeľská spojka

Cigeľ – Sebedražie – Púšť – Prievidza. Dĺžka 8km.

Zeleno značená cyklotrasa vedie celá po území okresu. Začína v obci Cigeľ odbočením z modro značeného Bojnického cyklookruhu /2308/. Pokračuje cez Sebedražie a lokalitu Púšť do Prievidze, kde končí.

 

5320 – Fačkovské sedlo – spojka

Kľačno – Fačkovské sedlo. Dĺžka 8km.

Zeleno značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Začína na odbočke zo žlto značenej Pravnianskej radiály /8321/ na hornom konci Kľačna. Pokračuje stúpaním po štátnej ceste do Fačkovského sedla, kde končí.

 

8320 – Lehotská radiála

Prievidza – Koš – Laskár – Lehota pod Vtáčnikom. Dĺžka 14km.

Žlto značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Začína v Prievidzi. Pokračuje cez obce Koš a Laskár do Lehoty pod Vtáčnikom, kde pripojením na modro značený Bojnický cyklookruh /2308/ končí.

 

8321 – Pravnianska radiála

Prievidza – Lazany – Malinová – Nitrianske Pravno – Kľačno – Vrícke sedlo. Dĺžka 26km.

Žlto značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Začína v Prievidzi na križovatke trás pri zimnom štadióne. Po spevnenej poľnej ceste prechádza obcami Lazany, Malinová, Nitrianske Pravno. Odtiaľ trasa pokračuje do Kľačna a tu na križovatke v hornom konci obce pokračuje vpravo. Trasa pokračuje stúpaním do Vríckeho sedla, kde končí.

 

8322 – Hradecká radiála

Prievidza – Malá Lehôtka – Hradec – Sedlo pod Jelením vrchom. Dĺžka 8km.

Žlto značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Začína v Prievidzi a pokračuje cez časti Malá Lehôtka a Hradec. Končí v sedle pod Jelením vrchom, kde sa napája na modro značený Bojnický cyklookruh /2308/.

 

8323 – Chvojnická spojka

Chvojnica, majer – Sedlo Obšiar – Čavoj – Gápel. Dĺžka 15km.

Žlto značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Začína pri obci Chvojnica, odbočením z červeno značenej Hornonitrianskej cyklomagistrály /019/. Pokračuje stúpaním cez Chvojnicu a Čičermanskú dolinu do sedla Obšiar. Odtiaľ prichádza klesaním do Čavoja a po lesných a poľných cestách pokračuje do osady Gápel, kde končí.

 

8324 – Chalmovská spojka

Odbočka z červenej cyklotrasy – Chalmová. Dĺžka 2,5km.

Žlto značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Začína odbočením z červeno značenej Hornonitrianskej cyklomagistrály /019/ pri obci Bystričany a prichádza do obce Chalmová, kde končí.

 

ŽLTÁ SPOJOVACIA CYKLOTRASA

Ľubianka – Horná Ves – Veľké Uherce – Kolačno – Hlboké – Brodzany – Partizánske.  Dĺžka 18,5km.

Žlto značená cyklotrasa prechádza územím okresu iba malým úsekom. Začína v Ľubianke a pokračuje cez Hornú Ves. Za obcou opúšťa územie okresu. Pretína zeleno značený turistický chodník /5412/. Pokračuje okolo Vodnej nádrže Veľké Uherce, pred Veľkými Uhercami sa stáča vľavo a pokračuje cez Kolačno a okolo rovnomennej vodnej nádrže. V úseku od Kolačna má spoločnú trasu so žlto značeným turistickým chodníkom /8141/. Spevnenou cestou prechádza cez osadu Hlboké k bývalej chate Ondrej. Pokračuje po štátnej ceste do Brodzian. Končí v Partizánskom, pri moste cez rieku Nitrica.

 

REMETA – SKLENÉ

Remeta – Sklené. Dĺžka 4km.

Cyklotrasa začína na odbočke z hlavnej cesty Prievidza – Handlová, pri podjazde smerom na rekreačné stredisko Remata a pokračuje po poľnej ceste k rekreačnému stredisku Baník na Remete. Ďalej pokračuje po lesnej ceste až na okraj lesa a cez lúky na hrebeni pokračuje do obce Sklené, kde končí. Trasa je stredne náročná, vhodná aj pre deti, vedie po spevnených aj nespevnených lesných cestách s miernym prevýšením.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist