Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Devínska Nová Ves

POLOHA.

Mestská časť leží v západnej časti okresu v Borskej nížine. Leží na ľavom brehu Moravy.

 

HISTÓRIA.

Obec vznikla asi v 14.storočí. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1451. V polovici 16.storočia bola osídlená Chorvátmi a prevažne chorvátsky charakter si udržala až do 20.storočia. Patrila k hradu Devín. Od 16.storočia tu bola tridsiatková stanica, v ktorej sa kontroloval vývoz palivového dreva a dobytka do Rakúska. Hlavným zamestnaním obyvateľstva bolo poľnohospodárstvo. V roku 1848 bola obec železničnou traťou napojená na Viedeň a Bratislavu, čo výrazne zlepšilo mobilitu obyvateľstva. V 19.storočí tu vznikli prvé veľké priemyselné podniky, vápenka, tehelňa a pálenica. Po roku 1948 sa obec stala súčasťou pohraničného pásma a na 15 rokov bola izolovaná od ostatného územia. V roku 1963 bolo pohraničné pásmo zrušené a život v obci sa normalizoval. Postupne sa rozširovala bytová výstavba. Po pripojení k Bratislave v roku 1972 sa v katastri obce začal stavať veľký priemyselný podnik, Bratislavské automobilové závody. Ťažkosti spojené s výrobným programom spôsobili, že ani po dobudovaní hlavných častí sa výroba nerozvinula. V roku 1991 podnik odkúpil nemecký automobilový koncern Volkswagen, ktorý do technologického i stavebného rozvoja areálu investoval veľké finančné prostriedky. Existencia najväčšej automobilky v strednej Európe sa prejavuje najmä dynamickým urbanistickým i ekonomickým rozvojom mestskej časti.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Osídlenie územia je veľmi staré, siaha najmenej do mladšej doby kamennej. Našli sa tu predmety z doby bronzovej a železnej.

Pohrebisko zo staršej doby rímskej a sťahovania národov.

Sídliská zo 7.-8.storočia. Pohrebisko zo 7.-8.storočia, kde sa našlo 875 hrobov a z 10.storočia.

Unikátne nálezy dokumentujúce slovansko-avarské osídlenie. Dve hradiská z 9.-10.storočia postavené na sídliskách z neskorej doby bronzovej a doby laténskej.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

 

Príroda.

 

Turistika.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist