Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Diviacka Nová Ves

POLOHA.

Obec leží v západnej časti okresu, v Strážovských vrchoch, vo Vestenickej brázde. Leží na brehoch rieky Nitrica, západne od okresného mesta.

HISTÓRIA.

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1270 ako Deueche (ďalšie názvy: 1349 Wyfalw, 1773 Divjaczke Nowejsa, 1920 Diviacka Nová Ves). Patrila hradu Nitra, od roku 1271 Joachimovi de Szeg. Jeho syn Ivanka obec daroval zoborskému kláštoru. V roku 1294 ju kúpil Štefan z Diviak a obec sa stala strediskom panstva šľachtickej rodiny Diviackovcov, ku ktorému patrili obce Vrbany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Horné Lelovce. V roku 1715 mala obec 13 domácností, v roku 1778 mala majer Kubianku, tri kaštiele, 20 domov, v roku 1828 mala 46 domov a 318 obyvateľov. Boli roľníci, ovocinári, v 18.storočí sa spomínajú dvaja čižmári, dvaja krajčíri, kováč, tkáč, kožušník, mäsiar, šafraník. V r oku 1808 zorganizovala barónka Splényiová-Újfalussyová z pomsty za prehratý majetkový spor s Rudnayovcami sedliacku vzburu a s 5.000 poddanými napadla a dobyla ich kaštieľ. V roku 1875 odopreli obyvatelia vrátiť zemepánom kopanice. V tom istom roku pracovali v obci dva mlyny a liehovar. Začiatkom 20.storočia obyvatelia pracovali ako roľníci a poľnohospodárski robotníci na miestnom veľkostatku. V 2.polovici 20.storočia obyvatelia pracovali prevažne v Novákoch a Zemianskych Kostoľanoch. V roku 1960 boli k obci pričlenené Vrbany.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Významná archeologická lokalita. Nález sídliska lužickej kultúry z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l.

Sídlisko z veľkomoravského obdobia (833 – 907) a pohrebisko z poveľkomoravského obdobia (907 – 1.000). Nálezy z roku 1964. V lokalite Hôrky, Priepasť a Škripová dolina nálezy niekoľkých sídliskových objektov z veľkomoravského obdobia (833 – 907). Nálezy z rokov 1997 a 1998.

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kaštiele: Gotický kaštieľ, Mačací zámok, Renesančný kaštieľ.

Kostol Najsvätejšej Trojice.

Kaplnky: Muka so sochou svätého Jána Nepomuckého, Kaplnka Panny Márie ružencovej vo Vrbanoch.

Židovský cintorín.

Príroda.

Vrchy: Rokoš, Malý Rokoš, Košútova skala.

NPR Rokoš.

Rieka Nitrica.

Chránené stromy: Diviacka gledíčia, Lipa pri prameni.

Turistika.

Cyklotrasa /2308/.

Turistický chodník /2608/.

MIESTNE ČASTI.

 

Diviacka Nová Ves

Vrbany

V roku 1271 sa územie obce uvádza ako terra Cosme de Deuek (zem Kozmu z Diviak). Kozmas bol synom Folkmara, ktorý bol vnukom Blažeja z Diviak. V roku 1396 sa obec spomína ako Verben (ďalšie názvy: 1773 Wrbany). Patrila Rudnayovcom, od 16.storočia Újfalussyovcom, v roku 1736 panstvu Vestenice, od roku 1777 panstvu Skačany. Koncom 18.storočia mala obec 11 domov a 124 obyvateľov, v roku 1828 mala 21 domov a 145 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a chodili na sezónne práce. V roku 1960 bola obec pričlenená k Diviackej Novej Vsi.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist