Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Dolný Kubín

 

POLOHA.

Mesto leží v centrálnej časti okresu v Oravskej vrchovine, na brehoch rieky Orava.

 

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1314. Ďalej sa spomína v roku 1323. Názov Kubín sa prvýkrát spomína v roku 1325 v listine, ktorou turčiansky konvent potvrdil zmenu majetkov a získanie osady Vyšný Kubín zemepánom z Liptovskej Revúcej. Z toho vyplýva, že v tomto období musel existovať aj Dolný Kubín. Presnejšia zmienka o obci je z roku 1381, kedy medzi vyšnokubínskymi a dolnokubínskymi obyvateľmi patriacimi k Oravskému hradu vypukol spor o medze. V roku 1420 patrila obec oravskému panstvu. Medzníkom v dejinách obce je rok 1632, kedy riaditeľ Oravského komposesorátu Gašpar Ilešházi za ročný poplatok 10 zlotých oslobodil jej obyvateľstvo od vykonávania robotných povinností a povýšil ich na mešťanov. Od roku 1683 je mesto sídlom Oravskej župy. V rokoch 1683-1686 bolo mesto vyplienené Poliakmi, v rokoch 1893 a 1895 vyhorelo. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Dolnému Kubínu potvrdený štatút mesta.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Výšinné hradisko Tŕniny z obdobia laténu, púchovskej kultúry. Nachádza sa v časti Veľký Bysterec na kóte 788,0m (viac v časti Hradiská v okrese DolnýKubín).

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

 

Príroda.

 

Turistika.

 

MESTSKÉ ČASTI.

 

Beňova Lehota

Dolný Kubín

Kňažia

Obec vznikla v roku 1345. Bola kolonizovaná valachmi v 15.storočí a bola sídlom valašského vojvodu. V roku 1474 jej Matej Korvín obnovil privilégiá.

Malý Bysterec

Medzihradné

Mokraď

Srňacie

Bola najmenšou oravskou obcou a spomína sa v 16.storočí.

Veľký Bysterec

Záskalie

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist