Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Dolný Lieskov

 

POLOHA.

Obec leží v Považskom podolí v Podmanínskej pahorkatine na brehoch riečky Pružinka.

 

HISTÓRIA.

Obec sa prvý raz písomne spomína v roku 1327 ako Maior villa Lyszkocz (ďalšie názvy: 1330 Leszkouecz, Lieszkowecz, 1598 Lieskowecz, 1773 Dolný Lieskow). Časť obce vyňatá z majetku košeckého hradu patrila Miklošovi Balogovi. Neskôr obec patrila zemianskej rodine Lieskovských-Leszkóczyovcov. V roku 1598 mala 14 zemianskych domov, v roku 1784 mala 30 domov a v roku 1828 mala 16 domov. V 19.storočí boli majiteľmi dolnolieskovského panstva nemeckí a uhorskí šľachtici. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 20.storočí väčšina obyvateľstva pracovala v strojárenských podnikoch v Považskej Bystrici. Do roku 1993 bola obec súčasťou obce Lieskov. Opatrením 235/1993 účinným od 1.7.1993 bola pôvodná obec zrušená a vznikli tri samostatné obce: Dolný Lieskov, Horný Lieskov a Podskalie.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Tupý hrádok (Pozri Hradiská v okrese Považská Bystrica).

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kaštiele: Dolný Lieskov, Tŕstie.

Kostol.

Kaplnky: Pred obcou, Za obcou, Tŕstie, Areál Pod Smriečim pri prameni Zdravej vody.

 

Príroda.

Dolina Zákopčie.

Prameň Zdravej vody.

Park pri kaštieli s významnými stromami.

Chránený strom Lipa v Dolnom Lieskove.

 

Turistika.

Cyklotrasa /2304/.

Turistický chodník /5584/.

 

MIESTNE ČASTI.

 

Dolný Lieskov

Tŕstie

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1330. Vtedy panovník Karol Róbert daroval Andrejovi Čiernemu obec Nadasd vyčlenenú z panstva hradu Košeca (ďalšie názvy: 1409 Also Nadasd, 1461 Nadasd, 1510 Trstena, 1518 Therzte, 1598 Trstie). Majiteľmi obce bola pôvodne zemianska rodina Trsťanskovcov. V roku 1598 mala obec 20 domov, v roku 1784 mala 58 domov a v roku 1828 mala 39 domov. Obyvatelia sa zaoberali ovocinárstvom a poľnohospodárstvom. V 20.storočí väčšina obyvateľstva pracovala v Považskej Bystrici a v Púchove. Do roku 1993 bola samostatnou obcou. Opatrením 235/1993 účinným od 1.7.1993 sa zlúčila s obcou Dolný Lieskov a stala sa jej miestnou časťou.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist