Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Domaniža

POLOHA.

Obec leží na styku Strážovských a Súľovských vrchov v Domanižskej kotline, na brehoch riečky Domanižanka.

 

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1268 kedy sa spomína ako Domanysa (ďalšie názvy: 1272 Domanesa, 1372 Nagh Domanissa, 1397 Domanyz, 1773 Domanicza, 1808 Domanissa). Spomína sa kňaz Godislav /Godislaus/. Vtedy už stál kostol i fara. Slovanské sídlo a hrad tu boli už od 11.-12.storočia. V 14.storočí prešla obec na zákupné právo. V 16.storočí mala jarmočné právo a vyvíjala sa ako zemepánske mestečko so sídlom panstva rodiny Esterháziovcov. Patrila panstvu Považská Bystrica, majetky dedičného richtára neskôr zemianskym rodinám Domanižských, Kardosovcov, Snopkovcov a Pupákovcov. V roku 1589 mala 50 domov, v roku 1784 mala 70 domov a v roku 1828 mala 52 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pálili lieh, pracovala tu píla. Počas 1.ČSR bolo v obci veľa veľkostatkárov. Obyvatelia pracovali v lesoch, na veľkostatkoch, odchádzali na juh ako poľnohospodárski robotníci, mnohí sa vysťahovali do cudziny. Bol tu liehovar, tehelňa, valcha súkna, výroba kadí (aj do cudziny), dve píly a tri mlyny, pracovali tu i stolári. V rokoch 1938-1948 tu bolo hodvábnické družstvo Hodváb. Väčšina obyvateľstva pracovala v 20.storočí v Považskej Bystrici, Rajci a Ostrave.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Nález bronzových šperkov z mladej bronzovej doby (mladšia doba bronzová) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l. v časti Lazy a Brezné.

Bolo tu sídlisko z mladej železnej doby (laténska doba) z obdobia 400 p. n.l. – 0 z púchovskej kultúry.

Našlo sa tu i slovanské sídlisko z 11.-12.storočia a stredoveké opevnenie s valmi.

Na hore Jelchová (Skalka) sa spomína drevený hrad. Písomné dôkazy o hrade, ktorý údajne postavil Draškovič, na Skalke neexistujú. Pravdepodobne stál už v čase prvej písomnej zmienky o obci, teda v roku 1268. Hrad vznikol ako strážny na tzv. Dukátovej ceste (obchodná cesta na trase Žilina-Rajec-Domaniža-Ďurďové-Beluša, ktorá nahrádzala nebezpečnejšiu cestu popri Váhu kvôli lúpežným rytierom z Považského a Hričovského hradu). Dokladom existencie hradu je aj medirytina holandského grafika Justusa von Nypoorta, pôsobiaceho v Trnave v roku 1659, z roku 1686, na ktorej zobrazil Domanižu ako hrad opevnený vysokým kamenným múrom so strieľňami po obvode. Hrad bol zbúraný v roku 1848. Zvyšky jeho budov a opevnenia použili aj ako stavebný materiál pri stavbe rodinných domov. Pri výstavbe školy pri hĺbení rýh pre základy a pre vodovod objavili základy, zvyšky múrov stavby, steny obkladané obkladačkami a podobne. Boli tu vykopané črepy, grafitové nádoby na tavenie kovu, rúd a podobne. Podrobnejší archeologický výskum sa ale nevykonal. V súčasnosti na mieste hradu stojí základná škola.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

Človek.

Kaštieľ.

Kostol.

Kaplnka v Domanižskej Lehote.

Pamätníky: SNP, Pomník J. D. Bórika.

Pamätná tabuľa s.č.228.

Mariánsky stĺp so sochou Panny Márie.

Príroda.

Vrch Srniak.

Doliny: Suchá dolina, Široká.

Chránené stromy Domanižské lipy.

Turistika.

Cyklotrasy /024,2304/.

Turistické chodníky /2694,2742/.

MIESTNE ČASTI.

Domaniža

Súčasťou obce je i Domanižská Lehota, ktorá sa prvýkrát spomína v roku 1471 ako Knezvolhota (ďalšie názvy: 1598 Lehotka, 1784 Domanis Lehota, 1808 Domanišského Kněze Lhota). Patrila domanižskej fare. V  roku 1784 mala 11 domov, v roku 1828 mala 12 domov. V obci bol kameňolom. Začiatkom 20.storočia bola zlúčená s Domanižou.

Kardošova Vieska.

Prvá zmienka o obci je z roku 1471, kedy sa spomína ako Wazka (ďalšie názvy: 1491 Waska, 1497 Wezka, 1501 Snopkowazka, 1510 Kyslednicze alias Vaska, 1598 Kordos Wazka, 1920 Kardošova Vieska). Patrila panstvu Považská Bystrica. V stredoveku bola samostatnou obcou pod názvom Malá Domaniža (Vieska). Neskôr patrila zemianskej rodinám Sádeckých, Snopkovcov, Pupákovcov a Kardošovcov. V roku 1598 mala 2 domy, v roku 1784 mala 20 domov a v roku 1828 mala 16 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 20.storočí časť obyvateľstva pracovala v priemyselných závodoch v Považskej Bystrici.

 

MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.

Okres Žilina: Fačkov, Rajecká Lesná, Šuja.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist