Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Dopravné a športové stavby v okrese Bratislava I

Červený most.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Fragment piliera pôvodného železničného tzv. Červeného mosta, postaveného v roku 1848 sa nachádza pri Kysuckej ulici. Železničný most, ktorý preklenul Mlynskú dolinu. Pomenovaný je podľa zreteľného červeného náteru. Vybudovaný bol v roku 1848 ako súčasť železničnej trate Gänserndorf-Marchegg-Bratislava a pôvodne bol jednokoľajový. Stavbu realizoval Talachini. Druhú koľaj, 215m dlhého a 17m vysokého mosta, pôvodne vybudovaného z tehly, dostavali v roku 1881. Most podopieralo 9 mostných oblúkov a svoju funkciu v pôvodnej podobe plnil až do 4.4.1945. Vtedy ho ustupujúce nemecké vojská zničili. V rekordne krátkom čase 7 dní bol vojakmi Červenej armády a miestnymi obyvateľmi nahradený provizórnym premostením. V roku 1948 bol postavený súčasný oceľový most, ktorý pre jeho pôvodný názov, natreli na červeno. Pri Červenom moste sa nachádza železničná zastávka Bratislava-Železná studnička, ktorá je súčasťou železničnej trate Bratislava-Marchegg, po ktorej 20.8.1848 prišiel do Bratislavy prvý vlak z Viedne, ťahaný parnou lokomotívou. Trať umožnila napojenie Bratislavy na rozvíjajúci sa železničný systém v Európe.

 

Koniareň.

Pamiatkový objekt NKP Bratislavský hrad vyhlásený v roku 1961. Postavená bola v 18.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažná. Nachádza sa na severnej terase predhradia hradu v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Loptovňa.

Pamiatkový objekt NKP Bratislavský hrad vyhlásený v roku 1961. Nachádza sa v predhradí hradu v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Michalský most.

Pamiatkový objekt NKP Mestské opevnenie vyhlásený v roku 1963. Na mieste gotického reťazového mostu z 2.polovice 15.storočia postavili v roku 1712 barokový oblúkový most so sochami svätcov. Nachádza sa na ulici Michalská pred Michalskou bránou v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Most Františka Jozefa I. (Starý most).

Národná kultúrna pamiatka Most vyhlásená v roku 2008. Most cez Dunaj. Postavený bol v rokoch 1889-1890 a bol pomenovaný po vtedajšom rakúskom cisárovi a uhorskom kráľovi Františkovi Jozefovi I. Ten sa osobne zúčastnil slávnostného otvorenia. Bol to kombinovaný most pre cestnú, železničnú a pešiu dopravu. Až do roku 1972 to bol jediný most cez Dunaj v Bratislave. Nachádzal sa na železničnej trati Bratislava-Szombathely, ktorá bola otvorená v tom istom roku. V čase 1.Československej republiky (v tom čase sa volal Štefánikov most) cez most viedla železničná trať do Viedne. Jej koľaje boli osadené na cestnej časti mosta a v centre zdieľala trate s bratislavskými mestskými električkami. Pred oslobodením mesta koncom 2.svetovej vojny (3.4.1945) bola ustupujúcou nemeckou armádou oceľová časť zničená a jeden pilier bol poškodený. Po dobytí mesta sovietskymi vojskami postavila Červená armáda a jej nemeckí vojnoví zajatci v priebehu pol roka most, ktorý bol daný do prevádzky začiatkom roka 1946 a dostal pomenovanie Most Červenej armády. Pôvodne bol postavený ako dočasné riešenie (životnosť mal 15 rokov), no slúžil až do 2.12.2013. V roku 1968 sa začala prvá výrazná oprava mosta. Na cestnej časti mosta boli uložené električkové koľaje, po ktorých premávala električka až od roku 1951. Premávka bola ukončená v roku 1961. Vtedy bola obmedzená aj premávka vozidiel s hmotnosťou nad 12t. Železničná doprava na jednokoľajovej trati železničnej časti mosta slúžila až do roku 1983, kedy boli vlaky presmerované na Prístavný most. V roku 1984 prebehla ďalšia rekonštrukcia mosta. Bola odstránená železničná trať, na cestnej časti sa vymenila pôvodná mostovka za betónovú a pôvodné mostné polia z roku 1890 sa vymenili za nové. V roku 1990 bol most premenovaný na súčasný Starý most. Výmena pôvodnej mostovky v roku 1984 zapríčinila klesanie mosta. Preto bol v roku 2008 uzavretý pre individuálnu dopravu a v roku 2010 aj pre MHD, chodcov a cyklistov. V tom istom roku začali rekonštrukčné práce, bola vykonaná sanácia mostných pilierov a odstránila sa betónová mostovka (vážila 28t). V roku 2011 bola sprístupnená pešia časť mosta pre chodcov a cyklistov. V roku 2013 bol most uzavretý a začalo sa s jeho demontážou, ako aj s demontážou dvoch pôvodných pilierov a výstavbou nového piliera. Niektoré pôvodné piliere boli nadstavené. Pre verejnosť bol most otvorený 19.5.2016. Slúži električkovej, pešej a cyklistickej doprave. Most pozostáva zo železnej konštrukcie vyrobenej vo Vítkovických železiarňach, ktorá je umiestnená na kamenných pilieroch. Je dlhý 460m. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. NKP tvoria viaceré pamiatkové objekty:

 • Mostný nájazd 1. Mostný nájazd Staré Mesto.
 • Mostný nájazd 2. Mostný nájazd Petržalka. (Pozri Dopravné a športové stavby v okrese Bratislava V).
 • Mýtny dom 1. Solitérna stavba.
 • Mýtny dom 2. (Pozri Dopravné a športové stavby v okrese Bratislava V).
 • Mostný pilier. Prvý pilier na ľavom brehu Dunaja.
 • Mostný pilier. Štvrtý pilier od ľavého brehu Dunaja.
 • Mostný pilier. Piaty pilier od ľavého brehu Dunaja.
 • Mostný pilier. Šiesty pilier od ľavého brehu Dunaja.

 

Most Lafranconi.

Prvý betónový most, ktorý preklenul Dunaj v Bratislave. Bol postavený v rokoch 1985-1991 a slávnostne otvorený v roku 1992. Esteticky čistá stavba, ktorá svojim tvarom a konštrukciou nezasahuje do rázu okolitej krajiny a nezabraňuje vo výhľadoch od mesta. Je v harmonickom súlade s už stojacim Mostom SNP. Diaľničný most má sedem polí a celkovú dĺžku 761m. Štvorprúdová vozovka je široká 30m. Najväčšiu hrúbku má konštrukcia pri centrálnom pilieri (11m), do okrajových častí sa zužuje na hrúbku 2,7m. Pod vozovkou sa na oboch stranách nachádzajú lávky pre peších a cyklistov. V dutej konštrukcii je vedené vodovodné potrubie a plynovo. Pôvodne sa mal most volať Most mládeže. Nazvaný bol podľa niekdajšieho študentského internátu Lafranconi, ktorý bol situovaný pri ľavom brehu. Názov jer skomoleninou mena talianskeho architekta Eneu Graziosa Lanfranconi /1850-1895/. Bol zakladajúcim členom Uhorskej historickej spoločnosti, zberateľ výtvarných diel, medirytín a historických máp. Mapoval dunajskú vodnú cestu a zaoberal sa aj ochranou pred povodňami.

 

Most SNP (Nový most).

Most SNP, v období rokov 1993-2012 nazývaný Nový most, je cestný most cez rieku Dunaj. Je to jednopylónový zavesený most vejárového dizajnu. Jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v prúde rieky a preto má najväčšie hlavné rozpätie a teda je najväčším mostom v Bratislave. Most bol postavený v rokoch 1967-1972. Stavbu realizovali spoločnosti Doprastav Bratislava a Hutní montáže Ostrava podľa projektu inžinierov Arpáda Tesára a Jozefa Zvaru a architektov Jozefa Lacka, Ladislava Kušníra a Ivana Slameňa. Z dôvodu jeho výstavby bola zbúraná značná časť bratislavského podhradia vrátane historicky hodnotných častí Vydrice a synagógy v maurskom štýle. Významne však urýchlil dopravu a tým aj rozvoj petržalského sídliska. Pri výstavbe mosta sa objavil problém, keď sa zistila chyba v statickom výpočte. Preto bolo treba most zabezpečiť doplnkovou podperou na ľavom brehu, čím sa znížilo aj hlavné rozpätie na 303m. Oceľový most je zavesený na jednom pylóne vysokom 84,6m. Celková dĺžka je 430,8m. Hlavná dĺžka medzi piliermi je 74,8m, 303m a 54m. Šírka mosta je 21m a hmotnosť 7.537t. Celková výška konštrukcie od základov po vrchol je 95m a priemer kupole je 32m. Na moste sú dve dvojprúdové vozovky pre autá a pod nimi z každej strany je chodník pre peších a cyklistov. V útrobách mosta sa nachádza vodovodné potrubie na zásobovanie Starého  Mesta z Petržalky. Po svojom otvorení obsadil most v kategórii zavesených mostov 4.miesto na svete. V kategórii mostov s jedným pylónom a iba s jednou zavesenou rovinou mu svetové prvenstvo zostalo dodnes. Medzi mostami so šikmým pylónom je na 3.mieste. Na hlavici pylónu vo výške 85m je umiestnená reštaurácia. Po rekonštrukcii v roku 2005 sa volá UFO ( v minulosti Bystrica). Reštaurácia je spojená s vyhliadkovou plošinou, z ktorej je za dobrého počasia vidieť až do vzdialenosti 100km. Vedie k nej výťah vo východnom pilieri mosta, zatiaľ čo v západnom pilieri je umiestnené núdzové schodisko so 430 schodmi. Reštaurácia UFO je považovaná za jednu z dominánt mesta a je vyhľadávaným cieľom turistov (ročne ju navštívi 200.000 návštevníkov). Osvetlenie mosta bolo pôvodne riešené 3.000 svietidlami na držadlách zábradlí, v roku 1998 bolo nahradené stožiarovým osvetlením s 52 špeciálnymi svietidlami. Most SNP slúžil ako predloha pre zavesený most Vanšu tilts v lotyšskom meste Riga na rieke Daugava. Podobnú konštrukciu, avšak symetrickú, má aj menší Hainbursky dunajský most. V roku 2001 bol vyhlásený za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby. Most patrí do asociácie World Federation of Great Towers, pričom je to 28. a najnižšia stavba tejto asociácie a súčasne jediná stavba tejto asociácie, ktorá slúži ako pylón mosta.

 

Propeler.

Legendárna vyhliadková loď, ktorá sa plaví po rieke Dunaj.

 

Zimná jazdiareň.

Pamiatkový objekt NKP Bratislavský hrad vyhlásený v roku 1961. Nachádza sa v predhradí hradu v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Železničná stanica.

Národná kultúrna pamiatka Železničná stanica vyhlásená v roku 1980. Areál hlavnej železničnej stanice sa nachádza na ulici Šancová 1 v Pamiatkovej zóne na rozhraní mestských častí Staré Mesto a Nové Mesto. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Výpravná budova. Bývalá uhorská centrálna železnica tu v roku 1848 postavila neskoroklasicistickú železničnú výpravnú budovu, 1.stanicu parnej železnice,  s koľajiskom a v 2.polovici 19.storočia k nej boli pristavané dva sklady. Bola postavená ako koncová pre trať Bratislava-Gänserndorf-Viedeň a Bratislava-Břeclav. Druhá budova vznikla v roku 1871 po dokončení trate Budapešť-Štúrovo-Bratislava a používa sa dodnes. Tretia budova bola dokončená v roku 1989 ako prístavba druhej budovy. Výstavba sa uskutočnila z dôvodu nedostatočnej kapacity obslužných priestorov pre cestujúcich, ktoré boli pred výstavbou hlboko pod normou. Tretia budova bola zamýšľaná ako dočasná, keďže koncom 80.rokov 20.storočia sa rátalo s výstavbou novej železničnej stanice a staničnej budovy východne od súčasných objektov. Výpravná budova má pôdorys v tvare E, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s pivnicou. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia a v polovici 20.storočia. Nad hlavnou rímsou druhej staničnej budovy sa vypína umelecké dielo „Okrídlené koleso“ od akademickej sochárky Heleny Mandičovej-Šinályovej. Je zhotovené z bronzu a na strechu už purizovanej prijímacej budovy bolo osadené v roku 1939. Vo vestibule historickej prijímacej budovy sa na šírku celej steny nad vstupom k nástupišťu a podchodu nachádza veľkorozmerná freska v štýle socialistického realizmu, ktorú v roku 1960 zhotovil akademický maliar František Gajdoš.
 • Koľajisko. Konečné, nepriebežné, koľajisko, nákladný obvod, za budovou na obdĺžnikovom pôdoryse. Upravované bolo v 2.polovici 19.storočia, začiatkom 20.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Rušňové depo pri odstavnom koľajisku bolo postavené po likvidácii pôvodného odstavného koľajiska, ktoré bolo v priestoroch nástupíšť 3-5. Za pamiatkový objekt bolo vyhlásené v roku 1986.
 • Sklad 1. Pristavaný sklad stojí za výpravnou budovou. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, trojdielnou dispozíciou. V súčasnosti sa v ňom nachádza Múzeum dopravy. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1986.
 • Sklad 2. Pristavaný sklad stojí za výpravnou budovou za prvým skladom. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, trojdielnou dispozíciou. V súčasnosti sa v ňom nachádza Múzeum dopravy. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1986.

 

Železničný tunel.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Starý novogotický železničný tunel bol postavený v rokoch 1844-1848. Upravovaný bol v rokoch 1874,1900,1902,1966-1967 a po roku 1988. Stojí na Pražskej ulici v Pamiatkovej zóne.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist