Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Dopravné a športové stavby v okrese Bratislava V

JAROVCE. Cestný most.

Pamiatkový objekt NKP Bažantnica vyhlásený v roku 1992. Kamenný most do bažantnice z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v bažantnici severozápadne od mestskej časti.

 

PETRŽALKA. Električkové depo.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Električkové depo Kopčany bolo postavené v roku 1913. Upravované bolo v 2.polovici 20.storočia. Prízemná halová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Realizátormi stavby sú Pittel§Brausewetter. Solitér sa nachádza na ulici Bratská za Matadorkou.

 

PETRŽALKA. Most Apollo.

Most cez rieku Dunaj bol postavený v rokoch 2002-2005 a slávnostne otvorený 4.9.2005. Oblúkový most je tvorený oblúkom, na ktorý sú pripevnené takmer rovnobežné závesné oceľové laná, ktoré držia mostovku. Nachádza sa medzi Mostom Františka Jozefa I. (Starým mostom) a Prístavným mostom. Rozpätie mosta je 231m, celková dĺžka premostenia (vrátane estakád) je 835m a dĺžka hlavného mostného poľa je 517m. Výška oblúka mosta je 36m a most má 20 pilierov. Hmotnosť mostného poľa je 5.240ton. Pomenovaný je podľa rafinérie Apollo, ktorá kedysi stála v blízkosti bratislavskej strany piateho mosta (nazvaná bola podľa boha Apolóna). Zvláštnosťou pri výstavbe mosta bolo zostavenie mostného telesa na plávajúcich pontónoch na ľavom brehu Dunaja a jeho otočenie krížom cez rieku až po ukončení montáže oceľovej konštrukcie. Otočenie bolo vykonané v nedeľu 19.9.2004 a trvalo niekoľko hodín. Most získal prestížnu cenu Opal Awards 2006 a cenu Stavba roka 2006 na Slovensku v kategórii mostné objekty.

 

PETRŽALKA. Most Františka Jozefa I. (Starý most).

Národná kultúrna pamiatka Most vyhlásená v roku 2008. Most cez Dunaj. Postavený bol v rokoch 1889-1890 a bol pomenovaný po vtedajšom rakúskom cisárovi a uhorskom kráľovi Františkovi Jozefovi I. Ten sa osobne zúčastnil slávnostného otvorenia. Bol to kombinovaný most pre cestnú, železničnú a pešiu dopravu. Až do roku 1972 to bol jediný most cez Dunaj v Bratislave. Nachádzal sa na železničnej trati Bratislava-Szombathely, ktorá bola otvorená v tom istom roku. V čase 1.Československej republiky (v tom čase sa volal Štefánikov most) cez most viedla železničná trať do Viedne. Jej koľaje boli osadené na cestnej časti mosta a v centre zdieľala trate s bratislavskými mestskými električkami. Pred oslobodením mesta koncom 2.svetovej vojny (3.4.1945) bola ustupujúcou nemeckou armádou oceľová časť zničená a jeden pilier bol poškodený. Po dobytí mesta sovietskymi vojskami postavila Červená armáda a jej nemeckí vojnoví zajatci v priebehu pol roka most, ktorý bol daný do prevádzky začiatkom roka 1946 a dostal pomenovanie Most Červenej armády. Pôvodne bol postavený ako dočasné riešenie (životnosť mal 15 rokov), no slúžil až do 2.12.2013. V roku 1968 sa začala prvá výrazná oprava mosta. Na cestnej časti mosta boli uložené električkové koľaje, po ktorých premávala električka až od roku 1951. Premávka bola ukončená v roku 1961. Vtedy bola obmedzená aj premávka vozidiel s hmotnosťou nad 12t. Železničná doprava na jednokoľajovej trati železničnej časti mosta slúžila až do roku 1983, kedy boli vlaky presmerované na Prístavný most. V roku 1984 prebehla ďalšia rekonštrukcia mosta. Bola odstránená železničná trať, na cestnej časti sa vymenila pôvodná mostovka za betónovú a pôvodné mostné polia z roku 1890 sa vymenili za nové. V roku 1990 bol most premenovaný na súčasný Starý most. Výmena pôvodnej mostovky v roku 1984 zapríčinila klesanie mosta. Preto bol v roku 2008 uzavretý pre individuálnu dopravu a v roku 2010 aj pre MHD, chodcov a cyklistov. V tom istom roku začali rekonštrukčné práce, bola vykonaná sanácia mostných pilierov a odstránila sa betónová mostovka (vážila 28t). V roku 2011 bola sprístupnená pešia časť mosta pre chodcov a cyklistov. V roku 2013 bol most uzavretý a začalo sa s jeho demontážou, ako aj s demontážou dvoch pôvodných pilierov a výstavbou nového piliera. Niektoré pôvodné piliere boli nadstavené. Pre verejnosť bol most otvorený 19.5.2016. Slúži električkovej, pešej a cyklistickej doprave. Most pozostáva zo železnej konštrukcie vyrobenej vo Vítkovických železiarňach, ktorá je umiestnená na kamenných pilieroch. Je dlhý 460m. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. NKP tvoria viaceré pamiatkové objekty, z ktorých na území Petržalky sú dva:

  • Mostný nájazd 2. Mostný nájazd Petržalka.
  • Mýtny dom 2. Solitérny mýtny dom.

 

PETRŽALKA. Most Lafranconi.

Prvý betónový most, ktorý preklenul Dunaj v Bratislave. Bol postavený v rokoch 1985-1991 a slávnostne otvorený v roku 1992. Esteticky čistá stavba, ktorá svojim tvarom a konštrukciou nezasahuje do rázu okolitej krajiny a nezabraňuje vo výhľadoch od mesta. Je v harmonickom súlade s už stojacim Mostom SNP. Diaľničný most má sedem polí a celkovú dĺžku 761m. Štvorprúdová vozovka je široká 30m. Najväčšiu hrúbku má konštrukcia pri centrálnom pilieri (11m), do okrajových častí sa zužuje na hrúbku 2,7m. Pod vozovkou sa na oboch stranách nachádzajú lávky pre peších a cyklistov. V dutej konštrukcii je vedené vodovodné potrubie a plynovo. Pôvodne sa mal most volať Most mládeže. Nazvaný bol podľa niekdajšieho študentského internátu Lafranconi, ktorý bol situovaný pri ľavom brehu. Názov je skomoleninou mena talianskeho architekta Eneu Graziosa Lanfranconi /1850-1895/. Bol zakladajúcim členom Uhorskej historickej spoločnosti, zberateľ výtvarných diel, medirytín a historických máp. Mapoval dunajskú vodnú cestu a zaoberal sa aj ochranou pred povodňami.

 

PETRŽALKA. Nemecký športový klub.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Športový veslársky nemecký klub Donau, lodenica, z roku 1931. Upravovaný bol v rokoch 1945-1974 a 1997-1998. Má pôdorys v tvare nepravidelného L, je štvorpodlažný. Autorom stavby vo funkcionalistickom štýle je Jozef Konrád. Stojí na Viedenskej ceste 22 pri  Novom moste.

 

PETRŽALKA. Most SNP (Nový most).

Most SNP, v období rokov 1993-2012 nazývaný Nový most, je cestný most cez rieku Dunaj. Je to jednopylónový zavesený most vejárového dizajnu. Jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v prúde rieky a preto má najväčšie hlavné rozpätie a teda je najväčším mostom v Bratislave. Most bol postavený v rokoch 1967-1972. Stavbu realizovali spoločnosti Doprastav Bratislava a Hutní montáže Ostrava podľa projektu inžinierov Arpáda Tesára a Jozefa Zvaru a architektov Jozefa Lacka, Ladislava Kušníra a Ivana Slameňa. Z dôvodu jeho výstavby bola zbúraná značná časť bratislavského podhradia vrátane historicky hodnotných častí Vydrice a synagógy v maurskom štýle. Významne však urýchlil dopravu a tým aj rozvoj petržalského sídliska. Pri výstavbe mosta sa objavil problém, keď sa zistila chyba v statickom výpočte. Preto bolo treba most zabezpečiť doplnkovou podperou na ľavom brehu, čím sa znížilo aj hlavné rozpätie na 303m. Oceľový most je zavesený na jednom pylóne vysokom 84,6m. Celková dĺžka je 430,8m. Hlavná dĺžka medzi piliermi je 74,8m, 303m a 54m. Šírka mosta je 21m a hmotnosť 7.537t. Celková výška konštrukcie od základov po vrchol je 95m a priemer kupole je 32m. Na moste sú dve dvojprúdové vozovky pre autá a pod nimi z každej strany je chodník pre peších a cyklistov. V útrobách mosta sa nachádza vodovodné potrubie na zásobovanie Starého  Mesta z Petržalky. Po svojom otvorení obsadil most v kategórii zavesených mostov 4.miesto na svete. V kategórii mostov s jedným pylónom a iba s jednou zavesenou rovinou mu svetové prvenstvo zostalo dodnes. Medzi mostami so šikmým pylónom je na 3.mieste. Na hlavici pylónu vo výške 85m je umiestnená reštaurácia. Po rekonštrukcii v roku 2005 sa volá UFO (v minulosti Bystrica). Reštaurácia je spojená s vyhliadkovou plošinou, z ktorej je za dobrého počasia vidieť až do vzdialenosti 100km. Vedie k nej výťah vo východnom pilieri mosta, zatiaľ čo v západnom pilieri je umiestnené núdzové schodisko so 430 schodmi. Reštaurácia UFO je považovaná za jednu z dominánt mesta a je vyhľadávaným cieľom turistov (ročne ju navštívi 200.000 návštevníkov). Osvetlenie mosta bolo pôvodne riešené 3.000 svietidlami na držadlách zábradlí, v roku 1998 bolo nahradené stožiarovým osvetlením s 52 špeciálnymi svietidlami. Most SNP slúžil ako predloha pre zavesený most Vanšu tilts v lotyšskom meste Riga na rieke Daugava. Podobnú konštrukciu, avšak symetrickú, má aj menší Hainbursky dunajský most. V roku 2001 bol vyhlásený za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby. Most patrí do asociácie World Federation of Great Towers, pričom je to 28. a najnižšia stavba tejto asociácie a súčasne jediná stavba tejto asociácie, ktorá slúži ako pylón mosta.

 

PETRŽALKA. Prístavný most.

Dvojposchodový diaľničný a železničný most cez rieku Dunaj v oblasti bratislavského dunajského nákladného prístavu. Do roku 1993 sa volal Most hrdinov Dukly. Dĺžka mosta je 599,4m. Nachádza sa na ňom aj chodník pre peších, cyklistický pruh a vodovodné, plynové a ďalšie vedenia. Postavený bol v rokoch 1977-1985, pričom železničná časť bola daná do prevádzky už v roku 1983. Generálnym projektantom bol Dopravoprojekt Bratislava a realizátorom stavby Doprastav, š.p. Otvorením mosta sa dosiahlo odbremenenie dopravy v centre mesta. Pôvodne bol navrhovaný na 50.000 vozidiel denne, no bežne ním prejde v priemere až 120.000 vozidiel každý deň.

 

PETRŽALKA. Propeler.

Legendárna vyhliadková loď, ktorá sa plaví po rieke Dunaj.

 

PETRŽALKA. Slovenský športový klub.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Športový veslársky slovenský klub, lodenica, z roku 1930. Upravovaný bol v roku 1939. Má obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby vo funkcionalistickom štýle je Emil Belluš. Stojí na Viedenskej ceste 24 pri Novom moste.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist