Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Dopravné a športové stavby v okrese Brezno

ČIERNY BALOG. Železnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Lesná úzkorozchodná železnica z Chvatimechu do Čierneho Balogu a doliny Vydrovo. Začala sa stavať v roku 1908. Pôvodne to bola sieť úzkorozchodných lesných železničiek v dĺžke 133km. V súčasnosti je opravený a do muzeálnej prevádzky uvedený 16km úsek z Chvatimechu do Čierneho Balogu a Vydrova. Tento úsek je najkrajší v celom údolí Čierneho Hrona. Premáva od mája do septembra. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Výpravná budova 1. Výpravná budova železničnej stanice Vydrovo bola postavená v roku 1908. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v doline Vydrovo.
 • Koľaj. Úzkorozchodná koľaj železnice Štiavnička-Hronec-Čierny Balog. Nachádza sa v lokalite Pred Obrubovanskou-Štiavnička.
 • Cestný most. Cestný most v doline Vydrovo.
 • Železničný most 1. Železničný most v lokalite Svätý Ján z roku 1948.
 • Železničný most 2. Železničný most v osade Nový Krám z roku 1908.
 • Strážny dom. Železničný strážny dom v lokalite Svätý Ján z roku 1923. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Hospodárska stavba. Železničná hospodárska budova v lokalite Svätý Ján z roku 1923. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Pivnica v lokalite Svätý Ján z roku 1923. Stavba v štýle ľudového staviteľstva s obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Výpravná budova 2. Výpravná budova železničnej stanice Čierny Balog bola postavená v roku 1920. Má obdĺžnikový pôdorys.
 • Výhrevňa 1. Budova postavená v roku 1908. Nachádza sa v lokalite Horný hajc.
 • Výhrevňa 2. Budova postavená v 10.rokoch 20.storočia. Nachádza sa v lokalite Dolný hajc.

 

HRONEC. Cestný most.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Klasicistický liatinový cestný most z roku 1810.

 

HRONEC. Železnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Železničný most. Most z roku 1908. Nachádza sa v lokalite Selecká.
 • Výpravná budova. Výpravná budova železničnej stanice Hronec z roku 1912. Nachádza sa v lokalite Hronec.
 • Výhrevňa. Budova výhrevne zo 40.rokov 20.storočia. Má jednotraktovú dispozíciu a obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v lokalite Hronec.

 

POHORELÁ. Brána medzi domami č.302-304.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Drevená vozová brána zo začiatku 20.storočia. Nachádza sa medzi domami č.302-304.

 

POHORELÁ. Brána pri dome č.78.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Drevená vozová brána z 1.polovice 20.storočia. Nachádza sa pri dome č.78. Fyzický zánik

 

POHRONSKÁ POLHORA. Železnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2008. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Koľaj. Ozubnicový železničný koľajový zvršok z rokov 1893-1896. Upravovaná bola v rokoch 1964-1965 a 1993-1995.
 • Výpravná budova 1. Výpravná budova železničnej stanice z roku 1896. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, dvojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Výpravná budova 2. Železničná výhybňa Zbojská z roku 1896. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podkrovím, jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Železničný sklad. Kópia pôvodného rámového dreveného železničného svahu postaveného v roku 1896. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Koľajová váha. Železničná vozňová tzv. Fairbanksova váha, z konca 19.storočia.
 • Nakladacia rampa. Železničná nakladacia rampa z konca 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys.

 

PREDAJNÁ. Cestný tunel.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Cestný tunel v štýle modernistického hnutia vybudovaný v roku 1928. Upravovaný bol v roku 1971. Autorom stavby je Kelemen. Nachádza sa južne od lokality Lopej-Čelnô.

 

TELGÁRT. Tunel.

Na železničnej trati do obce Margecany sa nachádza zaujímavý a jedinečný kruhový tunel.

 

VALASKÁ. Železnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Železničný most pri Chvatimechu z roku 1946.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist