Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Dopravné a športové stavby v okrese Považská Bystrica

Budova starej železničnej stanice v Považskej Bystrici

Pôvodná budova železničnej stanice z roku 1883 postavená v rámci výstavby železnice na úseku Trenčín – Žilina. Je to jednoposchodová budova, v ktorej bol byt prednostu stanice. Na prízemí bola predajňa cestovných lístkov s čakárňou pre cestujúcich. Kúsok od nej stojí nová železničná stanica dokončená v roku 1947. Nachádza sa v nej veľká čakáreň, staničná reštaurácia, novinový stánok a stánok s občerstvením, kultúrne stredisko s čitárňou, nová prijímacia budova, sklad kusového tovaru a manipulačné priestranstvo pre celoročné zásielky. Po rekonštrukcii na prelome 20. a 21.storočia je narušený pôvodný vzhľad budovy. Nachádza sa na ulici M. R. Štefánika 179. Od roku 2010 je zaradená medzi pamätihodnosti mesta.

Budova železničnej stanice v Považskej Teplej

Pôvodná budova železničnej stanice z roku 1908 s prvkami monarchistického architektonického štýlu železničných budov. Budova stanice si zachovala svoj pôvodný vzhľad. Nachádza sa v mestskej časti Považská Teplá 399. Od roku 2010 je zaradená medzi pamätihodnosti mesta.

Diaľničný most v Považskej Bystrici

Most je súčasťou diaľničnej estakády, ktorá prechádza ponad mesto. Most je dlhý 969m, široký 30m, a nachádza sa na ňom 7 pilierov a lanový závesný systém pylónov. Jednotlivé polia medzi piliermi sú dlhé 122m. Tri z pilierov sa stavali v centre mesta formou letmej betonáže vo výške takmer 50m nad terénom. Pri tejto technológii sa most rovnomerne vysúval postupným budovaním od jednotlivých pilierov na obe strany. Dokončený bol v roku 2010.

Orlovský most v Považskej Bystrici

Železobetónový 5-oblúkový most cez rieku Váh spájajúci centrum mesta s mestskou časťou Orlové. Predchodca súčasného mosta sa začal stavať v roku 1933 a dokončený bol v roku 1934. Celkové náklady stavby dosiahli 3,5 milióna Kč. Pri slávnostnom otvorení dostal pomenovanie Most generála M. R. Štefánika. Autorom pôvodného mostu bol Ing. Ivan Grebeník. Stavbu realizovala firmy Ing. Artur Komlóš z Bratislavy a Leimdörfer. Zničený bol 30.4.1945 ustupujúcim nemeckým vojskom, ktoré ho vyhodilo do vzduchu. Nový most s dĺžkou 240m realizovala stavebná firma Ing. Kodl a Pajkrt a od roku 1947 aj Československé stavebné závody, n.p. Most bol postavený v rokoch 1946-1949. Pre zvýšený počet motorových vozidiel bola v rokoch 1993-1997 postavená „dvojička“ mosta. Projektantom bol Ing. Vladimír Piontek z Dopravoprojektu Bratislava a realizátorom Cestné stavby Žilina. Vzdialenosť oboch mostov je 3m. Od roku 2010 je zaradený medzi pamätihodnosti mesta.

Pešia lávka v Považskej Bystrici

Visutá oceľová pešia lávka cez rieku Domanižanka zavesená na nosných lanách. Unikátne stavebné dielo pozoruhodné architektonickým a technickým riešením. Nachádza sa na sídlisku Stred. Od roku 2010 je zaradená medzi pamätihodnosti mesta.

Športová hala v Považskej Bystrici

Viacúčelová športová hala atypickej konštrukcie postavená v roku 1988. Nachádza sa na ulici Podhorská 2549. Od roku 2010 je zaradená medzi pamätihodnosti mesta.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist