Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Dopravné a športové stavby v okrese Prievidza

BOJNICE. Hradný most.

Pamiatkový objekt NKP Bojnický hrad vyhlásený v roku 1963. Pred vstupom do Bojnického hradu. Vstupný barokový kamenný most bol postavený v 17.storočí (Filiberto Luchese). Upravený bol v rokoch 1889-1910 (Jozef Hubert) a v roku 2000. Stojí v zámockom parku v Pamiatkovej zóne na Zámockej ulici v predhradí hradu.

 

HANDLOVÁ. Kamenný most.

Kamenný most sa nachádza na Partizánskej ulici.

 

HANDLOVÁ. Železničné viadukty.

Kamenné viadukty sa nachádzajú na železničnej trati, ktorá prechádza mestom. Sú to:

  • Viadukt na Mostnej ulici.
  • Dva viadukty na ulici Pekárskej, na železničnej trati smer Horná Štubňa.
  • Viadukt na ulici Obrancov mieru, smer Pstruháre.
  • Viadukt na ulici SNP, smer zo železničnej stanice na Prievidzu.
  • Viadukt na ulici Kremnickej, smer Pstruháre.

 

HANDLOVÁ. Železničný viadukt.

Ťažba uhlia podnietila výstavbu železničnej trate z Prievidze, ktorá bola slávnostne otvorená 15.2.1913. Z toho obdobia pochádza aj železničný most na východ od mesta, smerom do Prievidze, ktorý preklenuje dolinu rieky Handlovka. Najvyšší bod je asi 20m. Viadukt je dominantou a je malebnou bránou vstupu do mesta. Je dostupný zo všetkých strán a zaujímavý je vzhľadom na oblúk, ktorý vytvára.

 

PRIEVIDZA. Rušňové depo.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2005. Rotunda, výhrevňa, remíza je typizovaným projekt uhorských železníc. Solitér sa nachádza na Bojnickej ulici 2 pri železničnej stanici. Budova bola vybudovaná v rokoch 1912-1913, rozšírená bola v roku 1938. Upravená bola v roku 1945 a 1996. Má oblúkový pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, je jednopodlažná. Má charakteristické znaky architektúry železničných stavieb z obdobia počiatkov železničnej dopravy. So zachovaným technologickým vybavením je najzachovalejšou stavbou svojho druhu na Slovensku. Má pamiatkovú hodnotu ako významný dokument vývoja architektúry železničných stavieb a histórie železničnej dopravy na Slovensku. V roku 1896 bola železničná trať predĺžená z Veľkých Bielic do Prievidze. Tým sa zvýšila aj návštevnosť Bojníc. V roku 1909 bolo zavedené omnibusové spojenie medzi železničnou stanicou v meste a Bojnicami. Boli to vlastne dva plachtou kryté vozy. Tento spôsob dopravy existoval do roku 1925.  Jednoposchodová budova železničnej stanice a jej pravé krídlo sú pôvodné z roku 1896. V roku 1913 sa uskutočnila prestavba celej stanice, v súvislosti so stavbou trate do Handlovej, z tri na päť koľajovú. Postavila sa nová výhrevňa, vodáreň, bola rozšírená staničná budova o krídlo s predajňou lístkov a čakárňou. Vojnovými udalosťami v roku 1945 poškodená stanica bola obnovená, pristavila sa dnešná čakáreň a ďalšie priestory, prístrešok a veranda. Vojnou zničený drevný sklad bol v roku 1948 nahradený murovaným. Výhrevňa v depe bola postavená podľa projektov architekta Plaffa.

 

RÁZTOČNO. Železničný most.

Železničný most sa nachádza v časti Remeta.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist