Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Dopravné a športové stavby v okrese Rimavská Sobota

TISOVEC. Železnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2008. Budovy boli postavené v železničnom štýle. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Koľaj 2. Ozubnicová železničná zubačka, koľajový zvršok, vybudovaný v rokoch 1893-1896. Upravovaná bola v rokoch 1964-1965 a 1993-1995.
 • Železničný most. Priehradový kamenný a oceľový tzv. Čertov most postavený v rokoch 1893-1896. Nachádza sa v lokalite Čertova dolina.
 • Rušňové depo. Železničné depo (remíza, sklad) z roku 1896. Upravované bolo v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba má dvojpriestorovú dispozíciu a obdĺžnikový pôdorys. Budova č.431.
 • Železničný sklad 2. Tehlová a drevená budova remízy, skladu depa, zo 40.rokov 20.storočia. Prízemná stavba má trojpriestorovú dispozíciu a obdĺžnikový pôdorys. Budova č.1566.
 • Točňa. Železničná, vahadlová, ručná rušňová točňa z roku 1896. Upravovaná bola koncom 60.rokov 20.storočia. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa v rušňovom depe.
 • Koľajisko. Železničné koľajisko rušňového depa z roku 1896. Upravované bolo v 20.storočí. Nachádza sa v rušňovom depe.
 • Výpravná budova 3. Prevádzková budova železničnej stanice Tisovec z roku 1874. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom. Budova č.432.
 • Administratívna budova. Prevádzková budova železničnej stanice Tisovec z roku 1896. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Dvojpodlažná stavba so štvorcovým pôdorysom. Budova č.432.
 • Lampáreň. Lampáreň zo 70.rokov 19.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba má jednotraktovú dispozíciu a obdĺžnikový pôdorys. Železničná stanica Tisovec.
 • Strážny dom. Byt traťmajstra zo začiatku 20.storočia. Prízemná stavba má trojdielnu, trojpriestorovú dispozíciu a obdĺžnikový pôdorys. Budova č.388. Železničná stanica Tisovec.
 • Železničná ubytovňa. Byty staničných zriadencov z roku 1896. Prízemná stavba má jednotraktovú dispozíciu a obdĺžnikový pôdorys. Budova č.389. Železničná stanica Tisovec.
 • Stanovisko signalistu 1. Stanovisko výhybkára zo začiatku 20.storočia. Prízemná stavba má jednopriestorovú dispozíciu a štvorcový pôdorys. Železničná stanica Tisovec.
 • Železničný sklad 3. Sklad údržby dráhy a prepravovaného tovaru z 20.rokov 20.storočia. Prízemná stavba má jednotraktovú dispozíciu a obdĺžnikový pôdorys. Budova č.439. Železničná stanica Tisovec.
 • Stanovisko signalistu 2. Stanovicko výhybkára zo začiatku 20.storočia. Prízemná stavba má jednopriestorovú dispozíciu a štvorcový pôdorys. Hnúštianske zhlavie.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist