Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Drobná architektúra v okrese Bratislava I

Architektonické články – sedílie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Gotické sedílie z 15.storočia sa nachádzajú vo výstavnej sieni budovy na ulici Laurinská 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Upravované boli v rokoch 1947 a 1971-1975.

 

Architektonický článok – portál.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický portál z roku 1810 sa nachádza na dome na ulici Laurinská 18 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Autorom portálu je Ignác Feigler ml.

 

Ganymédova fontána.

Národná kultúrna pamiatka Fontána – nádrž vyhlásená v roku 1963. Novobarokové dielo z roku 1888. Upravované bolo v rokoch 1984, 1998, 2002 a 2009-2010. Pôvodné sochy sú uložené v depozitári Galérie mesta Bratislavy. Fontána s kópiami sôch sa nachádza na Hviezdoslavovom námestí juhozápadne od historickej budovy SND v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Fontána – dolná nádrž. Mramorová nádrž. Autorom je Viktor Tilgner.
 • Podstavec fontány. Mramorový podstavec. Autorom je Viktor Tilgner.
 • Fontána – horná nádrž. Mramorová nádrž. Autorom je Viktor Tilgner.
 • Stĺp fontány. Mramorový stĺp fontány. Autorom je Viktor Tilgner.
 • Socha I. Socha Ganymeda s orlom. Autorom je Viktor Tilgner.
 • Kópia sochy I. Kópia sochy Ganymeda s orlom.
 • Socha II. Socha dieťaťa, chlapca so zubáčom. Autorom je Viktor Tilgner.
 • Kópia sochy II. Kópia sochy dieťaťa, chlapca so zubáčom.
 • Socha III. Socha dieťaťa, dievčaťa so sumcom. Autorom je A. M. Beschorner.
 • Kópia sochy III. Kópia dieťaťa, dievčaťa so sumcom.
 • Socha IV. Socha dieťaťa, chlapca so šťukou. Autorom je A. M. Beschorner.
 • Kópia sochy IV. Kópia sochy dieťaťa, chlapca so šťukou.
 • Socha V. Socha dieťaťa, dievča s kaprom. Autorom je A. M. Beschorner.
 • Kópia sochy V. Kópia sochy dieťaťa, dievčaťa s kaprom.
 • Socha VI. Socha prvej korytnačky. Autorom je Viktor Tilgner.
 • Kópia sochy VI. Kópia sochy prvej korytnačky.
 • Socha VII. Socha druhej korytnačky. Autorom je Viktor Tilgner.
 • Kópia sochy VII. Kópia sochy druhej korytnačky.
 • Socha VIII. Socha tretej korytnačky. Autorom je Viktor Tilgner.
 • Kópia sochy VIII. Kópia sochy tretej korytnačky.
 • Socha IX. Socha štvrtej korytnačky. Autorom je A. M. Beschorner.
 • Kópia sochy IX. Kópia sochy štvrtej korytnačky.
 • Socha X. Socha prvej žaby. Autorom je Viktor Tilgner.
 • Kópia sochy X. Kópia sochy prvej žaby.
 • Socha XI. Socha druhej žaby. Autorom je A. M. Beschorner.
 • Kópia sochy XI. Kópia sochy druhej žaby.
 • Socha XII. Socha prvého raka. Autorom je Viktor Tilgner.
 • Kópia sochy XII. Kópia sochy prvého raka.
 • Socha XIII. Socha druhého raka. Autorom je Viktor Tilgner.
 • Kópia sochy XIII. Kópia sochy druhého raka.
 • Nápisová doska. Autorom je Viktor Tilgner.

 

Kačacia fontána.

Národná kultúrna pamiatka Fontána vyhlásená v roku 1963. Fontána z roku 1914 sa nachádza na Šafárikovom námestí v parku v Pamiatkovej zóne. Autorom fontány je R. Kühmayer. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Fontána. Novobaroková pieskovcová a travertínová nádrž fontány s pôdorysom kvadrilobu s historizujúcimi štyrmi plastikami a dvoma súsošiami.
 • Súsošie. Na vrchole fontány sa nachádza súsošie chlapca s kačicou.
 • Plastika. Na dolnom brale sprava sa nachádza plastika stojaceho chlapca.
 • Plastika. Na dolnom brale zľava sa nachádza plastika plaziaceho sa chlapca.
 • Plastika. Na dolnom brale zľava sa nachádza plastika kačice.
 • Súsošie. Na dolnom brale spredu sa nachádza súsošie kačíc.
 • Plastika. Na dolnom brale zozadu sa nachádza plastika kačice.

 

Paluďaiova fontána.

Pamiatkový objekt NKP Bytový dom a fontána vyhlásený v roku 1963. Na fasáde bytového, tzv. Paluďaiovského domu, sa vo dvore nachádza baroková kamenná nástenná tzv. Paluďaiova studňa, fontána z 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1882. Dom sa nachádza na ulici Zelená 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Reprezentačná sieň.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1992. Reprezentačná sieň bývalého hotela Royal z konca 19.storočia. Upravovaná bola v roku 1969 a v 50.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, je jednopodlažná. Nachádza sa v severnom závere západného dvorného krídla budovy na ulici Mostová 8 v Pamiatkovej zóne.

 

Rollandova (Maximiliánova) fontána.

Národná kultúrna pamiatka Fontána vyhlásená v roku 1963. Renesančná Rollandova alebo tiež Maximiliánova fontána bola postavená v roku 1572. Upravovaná bola v 30.rokoch 18.storočia a v rokoch 1794, 1991 a 2007. Autorom fontány je A. Luttringer. Má kruhový pôdorys. Stojí v južnej časti Hlavného námestia v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Fontána. Kamenná nádrž fontány.
 • Stĺp s reliéfmi. Kamenný stĺp s reliéfmi.
 • Socha. Kamenná socha.

 

Studňa.

Pamiatkový objekt NKP Akadémia s areálom vyhlásený v roku 1963. Kamenná kruhová studňa z 12.-13.storočia bez slohových znakov stojí pri bytovom dome, v ktorom sídlila Academia Istropolitana, na ulici Ventúrska 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Upravovaná bola v 14.storočí a v rokoch 1965-1974.

 

Studňa u Červeného raka.

Pamiatkový objekt NKP Mestské opevnenie vyhlásený v roku 1963. Kamenná baroková fontána, Studňa u Červeného raka, bola postavená v 18.storočí. Upravovaná bola v roku 1960. Nachádza sa na ulici Michalská v záhrade na miestach bývalej priekopy v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist