Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Drobná architektúra v okrese Senec

BERNOLÁKOVO. Pranier.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný stĺp hanby, pranier, bol postavený pravdepodobne v 17.storočí. Pôvodne stál v priestore pred kaštieľom, kde bola i stanica dopravníkovej pošty. V tomto období patril grófsky rod Esterházi medzi najbohatšie v kraji a preto tu sídlil i panský súd „Úriszék“, ktorý vynášal tresty v prípade poddaných. Jedným z trestov bolo i vyviazanie k stĺpu hanby za krádež alebo za urážku. Aj miestny richtár mal možnosť stíhať niektoré delikty, napríklad opilstvo, rušenie nočného pokoja,výtržníctvo a krádeže v obci a v nepoddanskej časti chotára. Okrem trestov za tieto činy k stĺpu hanby priväzovali i klebetné ženy a ženy podozrivé z čarovania. Jednoduchý hladký kamenný stĺp v tvare valca s hlavicou a otvorom pre reťaz. Spodná časť je z tvrdého pieskovca. Výška stĺpu je asi 2,5m. V súčasnosti sa nachádza na Bernolákovej ulici v ohradenom priestore blízko kostola.

 

SENEC. Pranier.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Na Mierovom námestí stojí renesančný stĺp hanby, pranier, zo 16.storočia alebo 1.polovice 17.storočia. V stredoveku sa takmer v každom zemepánskom sídle nachádzal pranier. V Senci ho dal na námestí postaviť v roku 1552 zemepán Andrej Baťán. Pri pranieri vystavovali previnilcov na „verejnú potupu“, trestali ich na verejnosti bičovaním. Dochoval sa písomný záznam, že v roku 1609 bol pri pranieri vystavený na verejnú potupu istý čarodejník, ktorý zaklial v Senci úrodu cibule. Pranier z pálenej tehly doslúžil v roku 1848, kedy bolo zrušené poddanstvo. Upravovaný bol v rokoch 1933, 1971 a 2006.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist