Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Drobná architektúra v okrese Zlaté Moravce

NEVERICE. Hasičská striekačka.

Rekonštrukcia historickej hasičskej striekačky s konským záprahom. Nachádza sa pred požiarnou zbrojnicou.

 

TOPOĽČIANKY. Fontána pri kolkárni.

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963.  Fontána v historizujúcom štýle z rokov 1900-1905. Autorom je V. Strnad. Nachádza sa pri kolkárni v parku kaštieľa Keglevoičovcov.

 

TOPOĽČIANKY. Fontána pri skleníku.

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Fontána v historizujúcom štýle z 90.rokov 19.storočia. Autorom je V. Strnad. Nachádza sa pri skleníku.

 

TOPOĽČIANKY. Kandelábre.

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Staršie osvetlenie v historizujúcom štýle z 2.polovice 19.storočia. Nachádza sa v parku pri kaštieli Keglevičovcov.

 

TOPOĽČIANKY. Oranžéria.

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Oranžéria (veľký skleník) bola postavená v romantickom slohu v roku 1828. Upravovaná bola v rokoch 1928-1929. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Autormi boli L. A. Pichl a G. Gillemot. Nachádza sa na ulici Parková 1038 v areáli kaštieľa Keglevičovcov v parku s objektmi.

 

TOPOĽČIANKY. Pranier.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na ulici Hlavná 12. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Originál praniera. Originál renesančného štvorbokého praniera, stĺpu hanby, z roku 1590. Upravovaný bol v 18.storočí a v roku 1924. Nachádza sa v sklade obecného úradu.
  • Kópia praniera. Kópia pôvodného štvorbokého praniera z roku 1991. Jej autorom je Mgr. M. Štikár. Nachádza sa na námestí západne od obecného úradu.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist