Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Dubnica nad Váhom

POLOHA.

Mesto leží na nive Váhu v Ilavskej kotline na rozhraní so Strážovskými vrchmi.

HISTÓRIA.

Prvýkrát sa spomína ako terra Dubnicz v roku 1193 ako majetok dedične užívaný bratmi Vratislavom a Piskinom, ktorým ju Belo III. daroval za zásluhy v haličských vojnách. Spomína sa pod názvom Dubnicze (ďalšie názvy: 1262 Dubnycha, 1493 Dubnicza). V roku 1276 patrila Oltumanovi, neskoršie zemianskym rodinám Dubnických a Lieskovských. V roku 1439 sa spomína ako majetok Trenčianskeho hradného panstva. Od 16.storočia sa stala sídlom panstva a jeho majiteľov Ilešháziovcov a zaznamenala rozmach remeselnej výroby. V roku 1835 odkúpil panstvo barón Sina. V rokoch 1639 a 1730 bola Dubnica povýšená na mestečko s jarmočným právom. V roku 1538 mala 46 port, v roku 1608 mala 49 sedliackych a 54 želiarskych usadlostí, dva mlyny, pivovar, majer, krčmu, troch mäsiarov a kováčov. V roku 1683 ju vyrabovali vojská J. Sobieskeho. V roku 1728 mala 28 sedliackych a 26 želiarskych usadlostí, majer, pivovar, dve krčmy, pálenicu a tehelňu. Začiatkom 19.storočia tu založili sklársku hutu. V roku 1828 mala 189 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a remeslami (v roku 1738 tu bolo 44 remeselníkov). V roku 1831 zomrelo na choleru 136 osôb. V roku 1845 sa obyvatelia vzbúrili proti urbárskym povinnostiam. Koncom 19.storočia obyvatelia pracovali ako roľníci, poľnohospodárski robotníci na miestnych veľkostatkoch a odchádzali na sezónne poľnohospodárske práce. V prevádzke boli dve pálenice a tehelňa. Začiatkom 20.storočia vznikli dve píly. V roku 1900 pracovalo v živnostiach 100 ľudí. V roku 1866 zomrelo na choleru 94 ľudí. V roku 1883 Dubnica vyhorela. V roku 1930 začala výstavba Škodových závodov, ale počas svetovej hospodárskej krízy bola zastavená. Prevádzka začala v roku 1937. V roku 1939 prevzala výrobu nemecká armáda. V roku 1951 sa začalo s výstavbou socialistického mesta Nová Dubnica, ktoré sa v roku 1956 osamostatnilo. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Dubnici nad Váhom potvrdený štatút mesta. K mestu patrí i v minulosti samostatná obec Lieskovec, ktorá sa spomína v roku 1271 ako Lyzko (ďalšie názvy: 1379 Lieszkocz, 1503 Leszkovecz, 1519 Liezkowe, 1773 Lieskowecz). Vznikla v chotári Dubnice. Patrila zemianskej rodine Lieskovských. V roku 1598 mala obec 27 domov, v roku 1784 mala 41 domov, v roku 1828 mala 42 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. K Dubnici bola pripojená v 40.rokoch 20.storočia.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Územie bolo osídlené už v starej kamennej dobe (paleolit), presnejšie v strednom paleolite (250.000 p. n.l. – 35.000 p. n.l.) a mladom paleolite (vrchný paleolit) v období 35.000 p. n.l. – 8.300 p. n.l. z okruhu kultúry aurignacien (jaskynná stanica).

Osídlenie územia doložené už v mladej kamennej dobe (neolit) z obdobia 5.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l. z okruhu lengyelskej kultúry. V tom čase bola osídlená malá jaskyňa na Ilavskej Rovni (jaskyňa Pod Pupačkou).

V údoliach prítokov Váhu boli zistené sídliská z mladej kamennej doby (neolit) z obdobia 5.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l. (z okruhu lengyelskej kultúry) a medenej doby (eneolit) z obdobia 4.400 p. n.l. – 2.300 p. n.l., ako i z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l. a zo starej železnej doby (halštatská doba) z obdobia 700 p. n.l. – 400 p. n.l.

V Prejte nález pravekého aj stredovekého sídliska s úlomkami keramiky zdobenej nechtovými vrypmi z 12.-13.storočia.

Sídlisko a pohrebisko lužickej kultúry.

Sídlisko z okruhu púchovskej kultúry z mladej železnej doby (laténska doba) z obdobia 400 p. n.l. – 0.

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kaštiele: Barokový, Renesančný.

Kostoly: Dubniva n. V., Prejta

Kaplnky: V barokovom kaštieli, Ondrušovica, Prejta.

Kalvária.

Reimova vila.

Ostatné stavby: Grotta, Pranier hanby.

Múzeum.

Galéria.

Pamätníky: Dubnica n. V., A. Dubčeka, Pilier erbov, Pomník padlým Rómom, 1.svetová vojna.

Pamätné tabule: J. B. Magin, Spoločná pamätná tabuľa.

Sochy: Socha Madonna Assumpta, Súsošie svätý Ján Nepomucký.

Príroda.

Prejtianska dolina.

CHVÚ Dubnické štrkovisko.

Váh.

Kočkovský kanál.

Vodná elektráreň.

Park pri kaštieli.

Významné stromy v parku.

Turistika.

Cyklotrasy /2303,8319/.

Turistické chodníky /2423,5580/.

MESTSKÉ ČASTI.

 

Dubnica nad Váhom

Prejta

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1379, kedy sa spomína ako Perythe (ďalšie názvy: 1409 Proytha, 1598 Nagy Pretha, Kys Preyta, 1773 Prejtha). Patrila hradnému panstvu Trenčín, od roku 1447 panstvu Košeca a od roku 1470 panstvu Ilava, časť obce Hatňanskovcom a Suňogovcom. V roku 1598 mala Malá Prejta 11 domov a Veľká Prejta 32 domov. V roku 1784 mala obec 69 domov, v roku 1828 mala 73 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom: Začiatkom 20.storočia tu boli dva mlyny a dve píly. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Dubnici nad Váhom.

MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI MESTA.

Okres Trenčín: Nemšová, Trenčianska Teplá.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist