Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Evanjelické kostoly v okrese Dolný Kubín

DOLNÝ KUBÍN

Pseudogotický kostol postavený v rokoch 1893-1894.

 

ISTEBNÉ

Národná kultúrna pamiatka Kostol a zvonica vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Drevený kostol. Evanjelický artikulárny kostol v štýle ľudového staviteľstva. Na mieste súčasného kostola, zasväteného svätému Michalovi, stála pôvodne malá kaplnka pochádzajúca z roku 1686. V roku 1730 bola kaplnka rozšírená. Pribudla veža a boli urobené krypty pod kostolom, čím kostol nadobudol súčasnú podobu a dostal pôdorys v tvare gréckeho kríža. Prízemný kostol je jednoloďový, s podpivničením. V interiéri sa nachádzajú vzácne maľby, barokový oltár s obrazom svätej Trojice, kazateľnica vo florentskom slohu so sochami evanjelistov a patronátne lavice. Zvláštnosťou kostola je drevený kalich, ktorý má pripomínať staré časy, keď oravský ľud bol chudobný, ale bohatý duchom. Pôdorys stavby má podobu stlačeného gréckeho kríža s výraznou pozdĺžnou osou. Veľká štvorcová loď sa na východnej strane zužuje do oltárneho priestoru, kde je situovaná empora. Pod ňou sa nachádza malá sakristia. Organová empora postavená na opačnej strane má tvar písmena U. Organ z roku 1768 sa nezachoval, nový organ bol do kostola privezený v roku 1931. Drevený trámový strop v lodi viackrát vymenili. Spolu so zvonicou patrí kostol medzi najhodnotnejšie historické stavby na Orave.
  • Zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Dolný Kubín).

 

JASENOVÁ

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1836.

 

KRAĽOVANY

Moderný evanjelický kostol z roku 1913.

 

LEŠTINY

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Drevený kostol. Evanjelický artikulárny kostol bol postavený v štýle ľudového staviteľstva v rokoch 1688-1689. Kostol dal postaviť Jób Zmeškal, ktorý bol kapitánom hradnej stráže na Oravskom hrade, ale aj prvým „vycišpánom“ v Dolnom Kubíne. Do roku 1755 bol celý interiér postupne bohato vymaľovaný. Upravovaný bol v rokoch 1755, 1777, 1853 a 1869. Má pôdorys v tvare gréckeho kríža. Mobiliár pochádza z 18.storočia. Nachádza sa tu vzácny inventár. Vnútorné zariadenie kostola pochádza zo 17. a 18.storočia. Vzácny barokový oltár je zo začiatku 18.storočia, zdobí ho polychrómovaná drevorezba zo začiatku 14.storočia. Sú tu zaujímavé patronátne lavice s erbmi, v ktorých sedávali zámožní páni z okolia, bohato zdobená renesančná krstiteľnica zo začiatku 18.storočia, maľba žltobielych kvetov na modrom základe na zábradlí z roku 1821, kópia pohrebnej zástavy J. Zmeškala a epitaf M. Mešku z roku 1753. V kostole bol pokrstený jeden z najväčších slovenských básnikov Pavol Országh Hviezdoslav. Kostol stojí priamo v strede obce. Od roku 2008 je zapísaný v Zozname svetového dedičstva UNESCO.
  • Zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Dolný Kubín).
  • Márnica. Drevená zrubová márnica bola postavená v štýle ľudového staviteľstva okolo rokov 1688-1689. Prízemná stavba s nepravidelným pôdorysom.

 

PÁRNICA

Rondokubistický evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1926-1927. V interiéri oltárny obraz od M. Mitrovského.

 

VELIČNÁ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tolerančný evanjelický kostol s emporami bol postavený v roku 1785 v štýle neskorého baroku. Upravovaný bol v roku 1859, rozšírený v štýle neskorého klasicizmu v rokoch 1863-1865. Prestavaný bol v roku 1909. Jednovežová trojloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa tu obraz od P. M. Bohúňa z roku 1864. Autorom projektu prestavby a nadstavby veže v roku 1909 bol Milan Michal Harminc. Stojí v strede obce.

 

ŽAŠKOV

Novorománsky tolerančný evanjelický kostol bol postavený v roku 1792.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist