Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Evanjelické kostoly v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV

Klasicistický evanjelický tolerančný kostol z rokov 1791-1972. Obnovený a rozšírený bol v roku 1945. V roku 1956 bol rozšírený.

BZINCE POD JAVORINOU

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2019. Klasicistický evanjelický kostol postavený ako tolerančný v rokoch 1793-1795. Bol romanticky upravený. Stavebné úpravy v rokoch 1830 a 1849. Veža bola pristavaná v roku 1895. Ďalšie úpravy v rokoch 1923, 1935, 1937, 1942-1943, 1984 a 2001. Jednoloďová, jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Stojí v lokalite Horné Bzince v strede obce.

DOLNÉ SRNIE

Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.

LUBINA

Barokovo-klasicistický kostol postavený ako tolerančný v roku 1784 bez veže. Veža bola dostavaná v roku 1795. Prestavaný a obnovený bol v rokoch 1883 a 1921.

MORAVSKÉ LIESKOVÉ

Tolerančný evanjelický kostol s novorománskou úpravou. Pôvodný bol postavený v roku 1580. Rekatolizačným procesom bol poddaným odobraný. Terajší kostol bol postavený v rokoch 1785-1786 bez veže. Tá bola pristavaná v rokoch 1892-1895.

NOVÁ LEHOTA

Evanjelický novorománsky kostol z roku 1866. Stojí spolu so zvonicou na námestí. Renovovaný bol v roku 1945.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Nový evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1784-1787 bez veže. Pôvodný bol postavený v roku 1548. V roku 1660 bol zbúraný. Pôvodná stavba kostola bola bez veže. Veža bola pristavaná v rokoch 1928-1932.

STARÁ TURÁ

Tolerančný evanjelický kostol postavený a upravený v klasicistickom slohu s prvkami baroka z rokov 1784-1785. Kostol bol pôvodne bez veže. Veža bola pristavaná v rokoch 1797-1798 a nadstavaná v roku 1897. Kostol má po troch stranách pavlače s kovovým zábradlím. Kamenná rokoková krstiteľnica je asi z 18.storočia. Organ od majstra Šašku z Brezovej pod Bradlom bol zhotovený v roku 1873. V roku 1785 bola postavená fara. V roku 1802 bola postavená nová školská budova. V roku 1851 bola vytvorená a kamenným plotom ohradená farská záhrada.

ZEMIANSKE PODHRADIE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Empírový evanjelický kostol. Základy boli položené v roku 1785 a v roku 1801 bol dostavaný najmä zásluhou rodiny Príleských. Údajne ho projektovala a stavala Estera Rothütz, rodená Príleská. Je unikátom svojho druhu v strednej Európe. Neskôr bol prestavaný v klasicizme. Ranoempirický kostol s elipsovitým pôdorysom, s centrálnou kruhovou dispozíciou, s výrazným okružným stĺporadím, portikusom, stojí blízko kaštieľa Príleských. Kostol má štvoro dverí, ktoré vedú na každú svetovú stranu a ani jedny nie sú hlavné. Manzardová strecha s ihlanovým ukončením, ktoré kryje rozsiahlu kupolu je jedinečne riešenou strechou. Pri stene kostola odvrátenej od hlavnej cesty je dlhý drevený rebrík vedúci na pôjd. Ten využíval Ľudovít Štúr ako skrýšu v čase, keď bol prenasledovaný cisárskym vojskom a tiež ako miesto stretnutí s láskou Adelou Ostrolúckou. Kostol stojí pri hlavnej ceste.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist