Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Evanjelické kostoly v okrese Poltár

BREZNIČKA

Neskoroklasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1862.

 

CINOBAŇA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový evanjelický kostol z 15.storočia. Renesančne upravený bol v roku 1622. Klasicisticky upravený v rokoch 1820-1823. Barokový interiér pochádza zväčša z 18.storočia.

 

CINOBAŇA. Evanjelický kostol v Turíčkach.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový evanjelický kostol z 15.storočia. Eklekticistický upravený bol v rokoch 1928-1929. V kaplnke kostola sa nachádzajú veľmi vzácne gotické nástenné maľby objavené pri novom nátere. Maľby patria medzi najvzácnejšie na Slovensku a pravdepodobne aj v bývalom Uhorsku. Jedna z týchto malieb je premaľovaná na obraze, ktorý je v kostole umiestnený. Nachádza sa v časti Turíčky.

 

ČESKÉ BREZOVO

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novorománsky evanjelický kostol postavený v rokoch 1920-1922. Má centrálnu dispozíciu. Autorom stavby je Milan Michal Hraminc.

 

ČESKÉ BREZOVO. Evanjelický kostol vo Vaľkove.

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v 18.storočí.

 

HRADIŠTE

Secesný evanjelický kostol bol postavený v roku 1898. Oltárny obraz od F. Gyurkovitsa z roku 1949.

 

HRNČIARSKA VES

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný jednoloďový evanjelický kostol z roku 1630. Rozšírený bol v rokoch 1695-1697 a upravovaný v roku 1867. Nachádza sa v časti Pondelok.

 

KALINOVO

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový evanjelický kostol z 1.polovice 13.storočia. Rozšírený a prestavaný bol v rokoch 1703-1711. Ďalšia prestavba v rokoch 1783-1785. Vtedy bola pristavaná priečna loď a nová murovaná veža. V interiéri sa nachádzajú drevené empory a hodnotný barokový mobiliár. Nachádza sa v časti Hrabovo na ulici Husitská.

 

KOKAVA NAD RIMAVICOU

Evanjelický kostol bol postavený v roku 1566 ako prvý kostol. Upravovaný bol v rokoch 1665, 1702, 1750 a 1877. Na mieste terajšieho kostola stál starý rímsko-katolícky gotický rozmerovo menší kostol. Ten bol opatrený maľbami zvonku i zvnútra, obohnaný kamenným múrom a priestor okolo kostola sa využíval ako cintorín. Pozostatky starého kostola sa nachádzajú pod oltárom súčasného kostola. Kostol z roku 1566 bol v roku 1877 prestavaný a zväčšený. Pri požiari v roku 1912 zhorel i kostol. Zostala iba spodná časť veže s pôvodným kamenným gotickým portálom vstupných dverí. Nový kostol sa začal stavať prakticky od základov ale väčší a priestrannejší ako pôvodný. Dokončený bol v roku 1913. Má zmenenú orientáciu.

 

KRNÁ

Evanjelický kostol bol postavený v roku 1905.

 

MÁLINEC

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický tolerančný jednoloďový evanjelický kostol z roku 1795. Upravovaný bol v roku 1820 kedy bola pristavaná veža.

 

MLÁDZOVO

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol postavený v rokoch 1864-1865.

 

OZDÍN

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický evanjelický kostol z roku 1813. Má centrálnu dispozíciu. Bol postavený na mieste bývalého gotického rímsko-katolíckeho kostola z 15.storočia patriaceho k hradu Ozdín. Pôvodný kostol bol murovaný a mal drevenú zvonicu s dvoma zvonmi. Na jeho základoch bol postavený nový evanjelický kostol. K pôvodnému kostolu bola ešte v roku 1745 pristavaná veža s troma zvonmi ale pri renovácii kostol úplne stratil gotický ráz, čím vznikol kostol nový. Oltárny obraz od F. Gyurkovitsa.

 

POLTÁR

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1791. Na jeho výstavbu bol použitý materiál z bývalého zaniknutého kostola v lokalite Kostolisko. Archeologický prieskum z roku 1967 potvrdil, že v múroch dnešného kostola sa nachádzajú zamurované architektonické články z 15.storočia. Upravovaný bol  v roku 1867. Nachádza sa na ulici Družby v strede mesta.

 

POLTÁR. Evanjelický kostol v Slanej Lehote.

Novoklasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1891. Nachádza sa v časti Slaná Lehota.

 

POLTÁR. Evanjelický kostol v Zelenom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický evanjelický kostol z roku 1835. Dal ho postaviť František Tihányi. Okrem výstavby chrámového objektu sa postaral aj o interiér (oltár, kazateľnica, svietniky, organ). To všetko venoval na pamiatku svojej manželky Márie Tihányiovej. Peštianski sochári vytvorili z bieleho kameňa unikátne umelecké dielo pozostávajúce z troch ľudských postáv a zo sochy strážneho leva. Má centrálnu dispozíciu. Nachádza sa v časti Zelené.

 

ROVŇANY

Pôvodný evanjelický kostol pochádza z roku 1896. Prestavaný bol v rokoch 1936-1937. Upravovaný bol v rokoch 1947, 1952, 1976 a 1977.

 

SELCE

Národná kultúrna pamiatka Kostol a zvonica vyhlásená v roku 1996. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol postavený v rokoch 1807-1809. Autorom stavby je A. Müller z Haliče. Oltárny obraz je dielom J. B. Klemensa. Nachádza sa v juhozápadnej časti obce Selce. Pôvodný drevený kostol z obce bol prenesený do obce Dúžavy.
  • Zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Poltár).

 

UHORSKÉ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický evanjelický kostol postavený v rokoch 1803-1808. Upravovaný bol v roku 1837. Má centrálnu dispozíciu.

 

VEĽKÁ VES

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne barokový evanjelický kostol z roku 1772. Klasicisticky upravený bol v roku 1802 kedy bola pristavaná veža. Má centrálnu dispozíciu.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist