Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Evanjelické kostoly v okrese Revúca

GEMER

Novogotický evanjelický kostol bol postavený v roku 1882.

 

GEMERSKÉ TEPLICE. Evanjelický kostol v Gemerskom Milhosti.

Evanjelický kostol bol postavený v roku 1804. Nachádza sa v časti Gemerský Milhosť.

 

GEMERSKÉ TEPLICE. Evanjelický kostol v Jelšavskej Teplici.

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1786. Nachádza sa v časti Jelšavská Teplica.

 

HRLICA

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v 18.storočí. Upravovaný bol v roku 1899.

 

CHYŽNÉ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový tolerančný evanjelický kostol z roku 1785. Nachádza sa v strede obce.

 

JELŠAVA

Národná kultúrna pamiatka Kostol a škola vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Klasicistický jednoloďový tolerančný evanjelický kostol postavený v rokoch 1784-1785. Mohutná empírová veža bola pristavaná v rokoch 1834-1835. Rokokový interiér. Nachádza sa na Námestí republiky.
  • Škola. (Pozri Historické budovy v okrese Revúca).

 

KAMEŇANY

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Pôvodne románsky jednoloďový evanjelický kostol z 1.polovice 13.storočia. Barokovo upravený bol v roku 1716. Ďalšie úpravy v roku 1921. V interiéri sa nachádzajú stredoveké nástenné maľby.
  • Zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Revúca).
  • Opevnenie kostola.

 

LEVKUŠKA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1804.

 

MAGNEZITOVCE. Evanjelický kostol v Kopráši.

Modernistický evanjelický kostol bol postavený v 19.storočí. Nachádza sa v časti Kopráš.

 

MAGNEZITOVCE. Evanjelický kostol z 18.storočia v Mníšanoch.

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v 18.storočí. Nachádza sa v časti Mníšany.

 

MAGNEZITOVCE. Evanjelický kostol z 20.storočia v Mníšanoch.

Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Mníšany.

 

MOKRÁ LÚKA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1785.

 

MURÁNSKA DLHÁ LÚKA

Klasicistický tolerančný evanjelický kostol bol postavený v roku 1787. Veža bola pristavaná v roku 1863.

 

NANDRAŽ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový jednoloďový evanjelický kostol z roku 1787. Upravovaný bol v roku 1911. Stojí v strede obce.

 

PRIHRADZANY

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1798.

 

RÁKOŠ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1819. Interiér je rokokovo-klasicistický.

 

RATKOVÁ

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Neskorogotický jednoloďový evanjelický kostol z 1.polovice 16.storočia. Upravovaný bol v 17. a 18.storočí. Hodnotný klasicistický interiér pochádza pravdepodobne z roku 1830.
  • Veža. Klasicistická stavba z 18.storočia so štvorcovým pôdorysom.
  • Hradbový múr. Neskorogotický múr z 1.polovice 16.storočia.

 

RATKOVSKÉ BYSTRÉ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne barokový jednoloďový tolerančný evanjelický kostol z roku 1787. Klasicisticky upravený bol v roku 1855. Ďalšie úpravy v rokoch 1889 a 1921. Súdobé vnútorné zariadenie.

 

REVÚCA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Klasicistický jednoloďový tolerančný evanjelický kostol postavený v rokoch 1784-1785. Veža bola pristavaná v roku 1788. Autormi stavby sú A. Rozmus, J. Kirner a J. Lipták. Nachádza sa na ulici Muránska. Na kostole sa nachádza pamätná tabuľa venovaná slovenskému evanjelickému gymnáziu, prvému slovenskému gymnáziu, ktoré tu bolo slávnostne otvorené 16.9.1862.

 

REVÚCKA LEHOTA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1793.

 

RYBNÍK

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne ranogotický jednoloďový evanjelický kostol z 2.polovice 13.storočia. Renesančne upravený bol v 16.storočí. Na stenách presbytéria sa nachádzajú stredoveké fresky z konca 14.storočia s postavami svätcov. Barokový interiér pochádza z 18.storočia. Nachádza sa v časti Rybník nad Turcom.

 

SÁSA

Klasicistický evanjelický kostol pochádza z roku 1787. Upravovaný bol v 19.storočí.

 

SIRK. Renesančný kostol.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Renesančný jednoloďový evanjelický, starý husitský, kostol zo 16.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1712, 1760 a 1809. Klasicisticky obnovený bol v 40.rokoch 19.storočia (1837) a prefasádovaný a rozšírený o vežu bol v roku 1930. Jednovežový odsvätený kostol s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Pri kostole stojí zvonica z roku 1833. Stojí v strede obce.

 

SIRK. Románsky kostol.

Pôvodne románsky kostol z 13.storočia.

 

ŠIVETICE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový tolerančný evanjelický kostol z roku 1785. Veža bola pristavaná v roku 1831. Stojí v stred obce.

 

TORNAĽA

Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.

 

TURČOK

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1786.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist