Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Evanjelické kostoly v okrese Rožňava

ARDOVO

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokovo-klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1788. Upravovaný bol v roku 1928. Je obohnaný pevnostným múrom zo 16.-17.storočia. Vnútorné zariadenie pochádza z 18.storočia.

 

BETLIAR

Národná kultúrna pamiatka Kostol a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Eklekticistický jednoloďový evanjelický kostol bol postavený v roku 1794 na spôsob tolerančných chrámov bez veže. Predstavaná hranolová veža bola postavená v roku 1834. V polovici 20.storočia bola k severovýchodnej strane lode pristavaná sakristia. Nachádza sa v strede obce.
  • Park. Klasicistický park pri kostole. Upravovaný bol v roku 1834. Nachádza sa v strede obce. (Pozri Parky v okrese Rožňava).

 

BOHÚŇOVO

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.

 

BRDÁRKA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančno-barokový murovaný jednoloďový evanjelický kostol bol postavený v roku 1696 na mieste pôvodného dreveného kostola. Barokovo upravovaný bol v roku 1749. Ďalšie klasicistické úpravy a úplná prestavba v roku 1786. V roku 1850 bola pristavaná veža. Loď má pruské klenby so štukovými obrazcami. Oltár je barokovo-rokokový z roku 1754, obnovený v roku 1806. V strede oltárnej architektúry je obraz Ukrižovania, po stranách točité stĺpiky nesúce nadstavec s kartušou, v ktorej je obraz Zmŕtvychvstanie Krista. Oltár je zovretý akantovými krídlami s mriežkou a páskou. Neskorobaroková kazateľnica s podkasaným parapetom s polreliéfmi Spasiteľa a štyroch evanjelistov. Volútový baldachýn ukončený plastikou anjela. Barokovo-klasicistická krstiteľnica má na volútovej nôžke nádrž s ľudovou plastikou Pokrstenie Krista. Baroková protestantská empora s rustikálnou maľbou na parapete. Neskorobaroková patronátna lavica. Organ je dielom spišskosobotského organára Valacha s neskorobarokovou ornamentikou. Neskorobarokový oltár pochádza z roku 1754. Pozdĺžny sieňový priestor zakončuje polygonálny uzáver zaklenutý konchou a lunetami. Fasády sú členené lizénovým rámom a na veži dvojitými pilastrami. Strecha veže je peknou ukážkou neskorobarokovej ľudovej architektúry. Kostol stojí v strede obce.

 

ČIERNA LEHOTA

Klasicistický evanjelický kostol z roku 1774. Oltár pochádza zo začiatku 19.storočia.

 

ČOLTOVO

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1783. Upravovaný bol v roku 1840.

 

DLHÁ VES

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1792. Stojí v obci.

 

DOBŠINÁ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne neskorogotický jednoloďový evanjelický kostol z 1.polovice 14.storočia. Upravovaný bol v roku 1480. Novogoticky bol prestavaný v roku 1891. Nachádza sa na ulici Zimná 107.

 

GEMERSKÁ PANICA

Evanjelický kostol bol postavený v barokovom slohu na starších základoch. Klasicisticky prestavaný bol v 19.storočí.

 

GEMERSKÁ POLOMA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Klasicistický jednoloďový evanjelický tolerančný kostol z roku 1784. Nachádza sa v časti Veľká Poloma na ulici P. K. Hostinského.

 

GOČALTOVO

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový jednoloďový evanjelický kostol z roku 1736. Klasicisticky upravený bol v roku 1802, kedy bol doplnený o samostatnú vežu. Vnútorné zariadenie pochádza zo 17.storočia. Nachádza sa v strede obce.

 

GOČOVO

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový jednoloďový evanjelický kostol postavený v rokoch 1780-1790. Upravovaný bol v 19.storočí. Stojí v strede obce.

 

HANKOVÁ

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1811.

 

HENCKOVCE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1798. Neskorobarokové a rokokové vnútorné zariadenie pochádza z 18.storočia. Stojí v strede obce.

 

HONCE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Barokovo-klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1803. Stojí v strede obce.

 

KEČOVO

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1820. Pôvodné vnútorné zariadenie.

 

KOBELIAROVO

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne ranogotický jednoloďový evanjelický kostol postavený v rokoch 1300-1310. Upravovaný bol v roku 1664 a v 1.polovici 19.storočia.

 

KOCEĽOVCE

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Gotický jednoloďový evanjelický kostol postavený v 1.polovici 14.storočia. Barokovo upravený bol v 18.storočí. Upravovaný bol v rokoch 1736, 1783, 1819, 1892, 1912, 1926 a 1977-1981. V interiéri sa zachovali pôvodné stredoveké nástenné maľby z konca 14.storočia. Nachádzajú sa na klenbe a stenách presbytéria a na obvodových múroch lode kostola. Znázorňujú christologický cyklus. Ranobarokový mobiliár a železné nitované gotické a neskorogotické dvere.
  • Ohradný múr. Kamenný múr okolo kostola z 1.polovice 14.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1955-1977. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2014.
  • Príkostolný cintorín. (Pozri Cintoríny v okrese Rožňava).

 

KUNOVA TEPLICA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1805. Upravovaný bol v roku 1865.

 

MARKUŠKA

Gotický evanjelický kostol z 13.storočia.

 

MELIATA

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1790.

 

NIŽNÁ SLANÁ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový evanjelický kostol z 50.rokov 14.storočia. Renesančne upravený bol v roku 1594. Barokovo upravený bol v roku 1740. Ďalšie úpravy v rokoch 1785 a 1797. Nachádza sa na ulici Letná.

 

OCHTINÁ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový evanjelický kostol z 1.polovice 13.storočia. Goticky bol upravovaný v rokoch 1342-1347 a renesančne v 15.storočí. Obnovený a rozšírený bol v polovici 17.storočia. V interiéri v presbytériu sa nachádzajú stredoveké nástenné maľby zo 14.storočia (1370-1380). Mobiliár je barokový. Stojí na návrší nad obcou.

 

PETROVO

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol postavený v rokoch 1794-1800. Stojí na kopci nad obcou.

 

RAKOVNICA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1836. Stojí v strede obce.

 

REJDOVÁ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný jednoloďový evanjelický kostol, modlitebňa, z 1.polovice 17.storočia. Rozšírený bol v roku 1682. Klasicisticky upravený bol v roku 1794. V interiéri drevená maľovaná empora. Stojí v strede obce.

 

ROCHOVCE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Klasicistický jednoloďový tolerančný evanjelický kostol postavený v rokoch 1784-1785. Upravovaný bol v roku 1922, kedy bola pristavaná veža. Interiér je čiastočne barokový a pochádza z pôvodnej modlitebne. Stojí v strede obce.

 

ROŠTÁR

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový evanjelický kostol, pôvodne Kostol svätého Ondreja,  z 1.polovice 14.storočia. Obnovený bol v roku 1689 a reštaurovaný v roku 1935. V interiéri sa nachádzajú fragmenty nástenných malieb zo 14.storočia. Mobiliár je barokový z 18.storočia.

 

ROZLOŽNÁ

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1801. Vnútorné zariadenie z 18.storočia.

 

ROŽŇAVA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický evanjelický tolerančný kostol postavený v rokoch 1784-1786. Má centrálnu dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys. Autorom stavby je J. Mayer. Typ sieňového chrámu situovaného mimo ulice do uzavretých parciel domových záhrad. Nachádza sa na ulici Šafárikova v Pamiatkovej zóne.

 

ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2016. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol bol postavený v roku 1844. Bol postavený na mieste bratríckej modlitebne upravovanej v roku 1761. Upravovaný bol v roku 1955. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa v severovýchodnej časti obce.

 

RUDNÁ

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.

 

SLAVOŠKA

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v 19.storočí.

 

SLAVOŠOVCE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický evanjelický kostol zo 14.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1545 a 1612. Barokovo upravený a rozšírený bol v roku 1712. Ďalšie úpravy v roku 1920.

 

ŠTÍTNIK

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne neskorogotický trojloďový evanjelický kostol z 1.polovice 13.storočia. Upravovaný bol v 14.storočí. V 3.tretine 15.storočia bol dokončený. Upravovaný bol v 16. a 17.storočí. V rokoch 1720-1740 bola upravovaná veža. V rokoch 1896-1914 bol kostol reštaurovaný. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. V interiéri sa nachádzajú zachované stredoveké nástenné maľby zo 14. a zo začiatku 16.storočia s christologickým, mariologickým cyklom a scénami zo života svätého Františka z Assisi. Maľby boli objavené pri reštaurovaní kostola v rokoch 1908-1909. Nábytok, výzdoba a empory v kostole sú miestnej proveniencie. Mobiliár je gotický, renesančný a barokový z obdobia 15.-18.storočie. Nachádza sa na ulici Teplická v Pamiatkovej zóne.

 

VLACHOVO

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Pôvodne gotický jednoloďový evanjelický kostol zo 17.storočia. Prestavaný a rozšírený bol v roku 1870. Stojí v strede obce.

 

VYŠNÁ SLANÁ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne neskorogotický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1500. Renesančne prestavaný bol v 17.storočí a barokovo v roku 1764. Ďalšie úpravy v 18.storočí a v roku 1936. Mobiliár pochádza z 2.polovice 18.storočia. Stojí v strede obce.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist