Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Evanjelické kostoly v okrese Veľký Krtíš

BÁTOROVÁ

Novoklasicistický evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.

 

ČELOVCE

Barokovo-klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1793. Obnovený bol v roku 1865 a opravovaný v rokoch 1812 a 1960.

 

DAČOV LOM

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový evanjelický kostol z polovice 13.storočia. Goticky prestavaný bol koncom 15.storočia. V roku 1713 bol obnovený. V roku 1905 bol reštaurovaný Milanom Michalom Harmincom. V lodi sa nachádza maľovaný drevený strop. Nachádza sa v časti Horný Dačov Lom.

 

DOLNÁ STREHOVÁ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne neskororenesančný jednoloďový evanjelický kostol z roku 1652. V roku 1819 bol prestavaný na spôsob barokovo-klasicistických tolerančných chrámov. Ďalšia úprava v rokoch 1923-1924 kedy bola pristavaná veža. Hodnotný interiér.

 

DOLNÉ STRHÁRE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokovo-klasicistický jednoloďový evanjelický kostol postavený v rokoch 1754-1756. Upravovaný bol v roku 1949.

 

HORNÁ STREHOVÁ

Barokovo-klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1776. Novogoticky bol prestavaný koncom 19.storočia, kedy sa postavila veža. V interiéri drevené maľované stropy.

 

HORNÉ PLACHTINCE

Neskoroklasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1859.

 

HORNÉ STRHÁRE

Klasicistický evanjelický kostol postavený v roku 1791. Rozšírený bol v rokoch 1862-1865 s prístavbou veže. Upravovaný bol v roku 1910.

 

KOSIHOVCE

Novoklasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1874. Veža bola pristavaná v roku 1930.

 

LESENICE

Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.

 

MALÁ ČALOMIJA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novoklasicistický evanjelický kostol postavený v roku 1884. Má centrálnu dispozíciu.

 

MALÉ ZLIEVCE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový evanjelický kostol. Upravovaný bol v 17.-19.storočí, kedy bol neskororenesančne a barokovo prestavaný.

 

OPAVA

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1892.

 

PÔTOR

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Gotický jednoloďový evanjelický kostol z 2.polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 16. a 17.storočí. Ranobarokový oltár pochádza z roku 1681. Oltárny obraz od S. Mialovicha z roku 1776. Stavba so vstupnou vežou.
  • Bránová veža. Renesančná vstupná veža v opevnení z roku 1599. Upravovaná bola v roku 1731. Má obdĺžnikový pôdorys.
  • Altánok. Drevený altánok (šopkáreň, klebetnica) v štýle ľudového staviteľstva postavený začiatkom 20.storočia. Upravovaný bol v roku 1974, v 90.rokoch 20.storočia a na prelome 20. a 21.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom stojí v juhozápadnej časti areálu kostola. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2017.
  • Ohradný múr. Kamenný ohradný múr zo 16.storočia sa nachádza okolo areálu kostola. Upravovaný bol v roku 1973. Má oválny pôdorys. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2017.
  • Príkostolný cintorín. (Pozri Cintoríny v okrese Veľký Krtíš).

 

PRÍBELCE

Ranogotický evanjelický kostol z konca 13.storočia. Prestavaný bol v 17.storočí. V interiéri maľované drevené stropy. Nachádza sa v časti Horné Príbelce.

 

SENNÉ

Barokový evanjelický kostol bol postavený v 18.storočí. Upravovaný bol v 20.storočí.

 

STREDNÉ PLACHTINCE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový evanjelický kostol zo 14.storočia. Renesančne upravený bol v 17.storočí. Prestavaný bol v roku 1925.

 

SUCHÁŇ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný evanjelický kostol z obdobia okolo roku 1530. Prestavaný bol v rokoch 1660-1699. Ďalšie úpravy v rokoch 1784 a 1870. Má centrálnu dispozíciu.

 

SUCHÉ BREZOVO

Evanjelický kostol bol postavený v roku 1861. Prestavaný bol v 60.rokoch 20.storočia.

 

VEĽKÁ ČALOMIJA

Novoklasicistický evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.

 

VEĽKÉ STRACINY

Barokovo-klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1776. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia.

 

VEĽKÝ KRTÍŠ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokovo-klasicistický evanjelický kostol z roku 1770. V roku 1841 bola pristavaná veža. Upravovaný bol v roku 1953. Má centrálnu dispozíciu. V interiéri sa nachádza pôvodný barokový oltár. Nachádza sa na ulici Škultétyho.

 

VEĽKÝ LOM

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1842.

 

ZÁHORCE

Klasicistický evanjelický kostol postavený koncom 18.storočia.

 

ZÁVADA

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1822. Neskororenesančný oltár pochádza z roku 1659.

 

ZOMBOR

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1845.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist