Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Galérie v okrese Čadca

KYSUCKÁ GALÉRIA

Vznikla v roku 1981 na základe iniciatívy priaznivca výtvarného umenia JUDr. Antona Blahu a dvanástich výtvarných umelcov, rodákov a priateľov Kysúc, ktorí v roku 1975 usporiadali výstavu „Pozdrav umelcov rodnému kraju“ a 66 diel venovali ako základinu galérie. Pôvodný názov Kysucká galéria v Čadci zmenila od 1.2.2011 na Kysucká galéria v Oščadnici. Pre verejnosť boli prvé stále expozície slávnostne sprístupnené 27.novembra 1981 v oščadnickom kaštieli, ktorý sa stal na desaťročie jediným sídlom galérie. Kysucká galéria je regionálnou galériou, ktorej poslaním je budovanie, evidencia a ochrana zbierkového fondu. K hlavným úlohám patrí výstavná, vedeckovýskumná a kultúrnovýchovná činnosť. Keďže v regióne absentuje významnejšia historická výtvarná tradícia, galéria zamerala svoju akvizičnú činnosť na súčasné umenie s dôrazom na tvorbu predstaviteľov regiónu a tvorbu významných predstaviteľov slovenského výtvarného umenia. Kysucká galéria od začiatku svojej akvizičnej činnosti buduje svoj zbierkový fond, ktorého základom sa stal súbor diel venovaných najmä kysuckými výtvarníkmi a zakúpenie výtvarnej pozostalosti Františka Hübla. Zatiaľ posledným prírastkom zbierok väčšieho rozsahu sa stal dar JUDr. Antona Blahu a manželky venovaný pri príležitosti 20.výročia založenia galérie. Stála expozícia diel zo zbierkového fondu galérie s dôrazom na chronologický prehľad diel hlavne v oblasti sochy a plastiky 2.polovice 20.storočia s presahom na sochárske diela súčasnej akvizičnej činnosti. V stálej expozícii je zároveň predstavená zbierkotvorná činnosť galérie v médiu maľby s datovaním 70.-80.rokov 20.storočia v zastúpení autorov Ferdinanda Hložníka, Michala Jakabčica, Agnesy Sigetovej, Viery Kraicovej a Viery Žilinčanovej.

Galéria sa nachádza v kaštieli v Oščadnici, ktorý v závere 70.rokov 20.storočia prešiel rekonštrukciou pre potreby galérie. V roku 1992 sa administratívne centrum galérie presunulo do prenajatých priestorov Mestského domu v Čadci, kde zároveň získala aj ďalšie výstavné priestory. V Oščadnici celoročne prebiehajú krátkodobé premenné výstavy súčasného výtvarného umenia. Od roku 2001 galéria organizuje medzinárodné sochárske sympóziá, ktorých výsledky sa stali základom pre stálu expozíciu exteriérovej plastiky inštalovanú v obnovenom lesoparku pri kaštieli.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist