Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Galérie v okrese Ružomberok

GALÉRIA ĽUDOVÍTA FULLU. Ružomberok.

Budovu postavili na deponovanie a prezentovanie výtvarných prác, ktoré Slovenskej národnej galérii daroval Ľudovít Fulla /1902-1980/, jeden z mimoriadnych zjavov výtvarného umenia, výrazne nadväzujúci na moderné európske výtvarné prúdy. Vštsranne nadaný umelec, maliar, grafik, ilustrátor, tvorca monumentálno-dekoratívnych diel, scénických návrhov a pedagóg, tu prežil posledné roky svojho života. Preojekt vypracoval atrchitekt Hatala podľa ideového návrhu architekta M. Kusého z rokov 1964-1965. Galéria zahájila svoju činnosť v roku 1969, kedy bola sprístupnená verejnosti.

Návštevníci si môžu prezrieť stálu expozíciu maľby, grafiky, kresby, ilustrácií, tapisérií a úžitkového umenia. Sprístupnený je aj ateliér a pracovňa majstra. Slovenská národná galéria tu usporadúva aj prechodné výstavy a každoročne organizuje prehliadky diel laureátov Ceny Ľ. Fullu a štipendistov Ľ. Fullu. Galéria ponúka návštevníkom kultúrne programy o živote a diele tejto významnej osobnosti slovenskej moderny, ako aj koncerty vážnej hudby a kultúrne programy pre širokú verejnosť. Galéria poskytuje lektorský výklad, predaj katalógov, plagátov a pohľadníc. Galéria je súčasťou Slovenskej národnej galérie.

 

Expozícia:

 

Ľudovít Fulla – život a dielo.

Po súbornej výstave diela Ľudovíta Fullu v Bratislave v roku 2002 predstavuje Slovneská národná galéria v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku novú stálu expozíciu života a diela umelca postavenú na dielach, ktoré Fulla daroval štátu a ktoré sa stali základom jeho galérie. Ľudovít Fulla /1902-1980/ jedinečným spôsobom spojil podnety európskeho avantgardného maliarstva s inšpiráciami slovenským ľudovým umením, ikonopisnou maľbou, detským výtvarným prejavov. Výsledkom bol originálny a autentický výtvarný jazyk, ktorý sa vyznačoval syntézou racionálnej, konštruktívnej stavebnosti s intenzívnou, emocionálnou farebnosťou. Študoval na VŠUP v Prahe v rokoch 1922-1927, kde mu profesormi boli profesor Hofbauer a Kysela. Po roku 1927 pôsobil pedagogicky na Slovensku, v rokoch 1929-1939 ako profesor na Škole umeleckých remesiel v Bratislave, progresívnej  a ideami blízkej nemeckému Bauhausu. Do tohto obdobia spadá aj jeho plodná spolupráca s Mikulášom Galandom nad prvým a jediným manifestom slovenského modreného maliarstva Súkromné listy. Za obraz Pieseň a práca získal v roku 1937 Grand Prix na svetovej výstave v Paríži. V rokoch 1949-1952 bol vedúcim oddelenia monumentálno-dekoratívneho maliarstva na novozaloženej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odkiaľ musel z politických dôvodov odísť. V rokoch 1956-1962 žil v Žiline, kde si zriadil osobnú galériu. Od roku 1962 žil a tvoril v Ružomberku. V rokoch 1966 a 1977 daroval štátu rozsiahlu časť svojho diela ako protihodnotu za postavenie Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Venoval sa maliarstvu, grafike, kresbe, scénografii a knižnej ilustrácii. Okrem expozície je sprístupnený aj ateliér a pracovňa majstra.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist