Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Grécko-katolícke kostoly v okrese Gelnica

HELCMANOVCE. Chrám svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný grécko-katolícky farský Chrám svätého Michala, archanjela z 1.polovice 16.storočia. Barokovo upravený a rozšírený bol v 2.polovici 18.storočia.

 

KOJŠOV. Chrám svätého Petra a Pavla.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Petra a Pavla z roku 1809. V interiéri drevený polychrómovaný ikonostas novorokokového štýlu. Stojí v strede obce.

 

PRAKOVCE. Chrám svätého Cyrila a Metoda.

Moderný gréckokatolícky Chrám svätého Cyrila a Metoda bol postavený v 21.storočí.

 

ZÁVADKA. Chrám svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Michala, archanjela postavený v rokoch 1775-1778.

TOPlist