Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Grécko-katolícke kostoly v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Katedrálny Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novorománsky jednoloďový grécko-katolícky Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v rokoch 1882-1886 za hradbami mesta. Upravovaný bol v roku 1896. Dvojvežová jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom presbytéria. Autorom projektu je Viliam Kolatsek, staviteľom Ľudovít Schmidt. Priestory lode sú zaklenuté troma klenbami. Nástenné maľby sú dielom Jozefa Királya. Neskôr ich premaľoval Štefan Hegedüš a v roku 1910 výmaľby celého interiéru realizoval Rudolf Orosz. Stropná maľba pozostáva z troch medailónov umiestnených na strednej osi klenby pozdĺž lode. Tvoria ich Krst Krista v Jordáne, Zmŕtvychvstanie Pána a Zoslanie Svätého Ducha. Kompozične sú doplnené bohato geometricky zdobenými pásmi, ktoré lemujú medailónky. Autorom prístenných stĺpov je košický sochár a rezbár Andrej Bacsó. Balustrády s ozdobami na chóre vytvoril taliansky majster Domenico Riero. Za najstaršiu zachovalú maľbu sa považuje Panna Mária s Ježišom nad centrálnym oknom chrámu. V interiéri chrámu sa nachádza ikonostas dokončený roku 1902 košickým sochárom Jurajom Urrom a kazateľnica tiež zo začiatku 20.storočia. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Moyzesova 40 pri ulici Cyrilometodejská v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

ŤAHANOVCE. Chrám blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku.

Moderný grécko-katolícky Chrám blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku bol postavený v 21.storočí. Nachádza sa na ulici Helsinská.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist