Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Grécko-katolícke kostoly v okrese Michalovce

BAJANY.Chrám svätého Cyrila a Metoda.

Moderný grécko-katolícky Chrám svätého Cyrila a Metoda bol postavený v 20.storočí.

 

ČIČAROVCE. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky zo začiatku 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1903 a v 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.

 

DÚBRAVKA. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Novoklasicistický grécko-katolícky farský Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený v 20.storočí.

 

FALKUŠOVCE. Chrám nanebovstúpenia Pána.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Barokovo-klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám nanebovstúpenia Pána z roku 1779. Upravovaný bol v roku 1927.

 

HAŽÍN. Chrám nanebovstúpenia Pána.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Barokovo-klasicistický jednoloďový grécko-katolícky Chrám nanebovstúpenia Pána postavený v rokoch 1785-1786. Upravovaný bol v roku 1886.

 

HNOJNÉ. Chrám premenenia Pána.

Secesný grécko-katolícky Chrám premenenia Pána bol postavený v 20.storočí.

 

IŇAČOVCE. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky bol postavený začiatkom 19.storočia.

 

JOVSA. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Neskoroklasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky z roku 1837. Upravovaný bol v roku 1934.

 

KALUŽA. Chrám svätého Tomáša.

Secesný grécko-katolícky Chrám svätého Tomáša bol postavený v 20.storočí.

 

KLOKOČOV. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky z roku 1835.

 

KUSÍN. Chrám zoslania Svätého Ducha.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky Chrám zoslania Svätého Ducha bol postavený v roku 1865.

 

LASTOMÍR. Chrám Svätého Ducha.

Novoklasicistický grécko-katolícky farský Chrám Svätého Ducha bol postavený v 19.storočí.

 

LAŠKOVCE. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Neskorobarokový jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky z 80.rokov 18.storočia. Obnovený a rozšírený bol v roku 1922.

 

LESNÉ. Chrám nanebovstúpenia Pána.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Jednoloďový grécko-katolícky Chrám nanebovstúpenia Pána zo 14.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí a v 1.polovici 20.storočia.

 

LOŽÍN. Chrám blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča.

Moderný grécko-katolícky Chrám blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča bol postavený v 21.storočí.

 

MARKOVCE. Chrám svätého Petra a Pavla.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky Chrám svätého Petra a Pavla bol postavený v roku 1816. Veža bola pristavaná v roku 1925.

 

MAŤOVSKÉ VOJKOVCE. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Novoklasicistický grécko-katolícky Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1911. Nachádza sa v časti Maťovce.

 

MICHALOVCE. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokovo-klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky postavený v rokoch 1772-1787. V polovici 18.storočia bohoslužby pre michalovských uniatov, neskôr grécko-katolíkov, vysluhoval v tunajšom rímsko-katolíckom kostole duchovný z Topolian (išlo o samostatnú obec, ktorá je dnes už miestnou časťou Michaloviec). To, že by priamo v Michalovciach stál grécko-katolícky chrám, nespomína ani jágerský rímsko-katolícky biskup v kanonickej vizitácii z roku 1773. Nejasnosti okolo počiatku výstavby miestneho grécko-katolíckeho chrámu boli podnetom pre vznik rozličných, zatiaľ však nepodložených verzií. Prvá tvrdí, že na mieste terajšieho chrámu stála predtým drevená „cerkev“ východného obradu. Ďalšia spomína, že na ceste z Košíc do Mukačeva sa v Michalovciach údajne zastavila imperátorka Mária Terézia a keď videla nedokončený chrám (vystavaný bol len po okná, pokrývala ho slama a v takýchto podmienkach sa konali bohoslužby), ktorého výstavbu vraj prerušila cholera, poslala sem 28 robotníkov, aby chrám dobudovali. Nad hlavným vstupom do tohto sakrálneho objektu sa nachádza rokoková kartuša, na ktorej je dvojhlavý orol s cisárskou korunou a nápisová stuha v cyrilike s náboženským obsahom. Vidno tu tiež rok, zrejme datujúci stavbu. Chrám bol úplne dostavaný podľa plánov tereziánskej stavebnej komory pravdepodobne až v roku 1787. Dvojvežová stavba s pôdorysom v tvare L. Chrámový mobiliár pochádza najmä z 20.storočia, maľby na stenách a strope interiéru sú z roku 1985. Chrám bol upravovaný v 19.storočí a v roku 1955. Nachádza sa na ulici Hollého v strede mesta.

 

MICHALOVCE. Chrám zoslania Svätého Ducha.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kostol postavený v historizujúco-byzantskom štýle v rokoch 1931-1934. Grécko-katolícky Chrám zoslania Svätého Ducha má centrálnu dispozíciu a pôdorys v tvare gréckeho kríža. Autorom stavby je V. Syčinský. Bol súčasťou kláštora redemptoristov. Nachádza sa na Masarykovom námestí severozápadne od centra mesta. Za baziliku minor bol vyhlásený v roku 2012.

 

MICHALOVCE. Chrám svätého Michala, archanjela.

Grécko-katolícky farský Chrám svätého Michala, archanjela bol postavený v byzantskom štýle v 18.storočí. Nachádza sa v časti Topoľany.

 

NACINA VES. Chrám svätého Cyrila a Metoda.

Moderný grécko-katolícky farský Chrám svätého Cyrila a Metoda bol postavený v 20.storočí.

 

ORESKÉ. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky z konca 18.storočia.

 

PAVLOVCE NAD UHOM. Grécko-katolícky kostol 1.

Novoklasicistický grécko-katolícky kostol bol postavený v roku 1892. Nachádza sa v časti Ťahyňa.

 

PAVLOVCE NAD UHOM. Grécko-katolícky kostol 2.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky kostol bol postavený koncom 18.storočia.

 

PAVLOVCE NAD UHOM. Chrám Najsvätejšej Trojice.

Pseudobarokový grécko-katolícky Chrám Najsvätejšej Trojice bol postavený v 20.storočí.

 

PETRIKOVCE. Chrám Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa.

Klasicistický grécko-katolícky farský Chrám Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa bol postavený v 18.storočí.

 

PORUBA POD VIHORLATOM. Chrám svätého apoštola a evanjelika Marka.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám svätého apoštola a evanjelika Marka bol postavený začiatkom 19.storočia.

 

POZDIŠOVCE. Chrám Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa bol postavený v roku 1929.

 

PUSTÉ ČEMERNÉ. Chrám svätého Mikuláša, biskupa.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám svätého Mikuláša, biskupa bol postavený koncom 18.storočia.

 

RAKOVEC NAD ONDAVOU. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky. Nový kostol.

Moderný grécko-katolícky farský Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený v 21.storočí.

 

RAKOVEC NAD ONDAVOU. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky. Starý kostol.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený v 18.storočí.

 

SLAVKOVCE. Chrám zostúpenia Svätého Ducha.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám zostúpenia Svätého Ducha bol postavený v roku 1805.

 

STRÁŽSKE. Chrám nanebovstúpenia Pána.

Klasicistický grécko-katolícky farský Chrám nanebovstúpenia Pána bol postavený v roku 1794. Po zemetrasení v roku 1941 bol zrenovovaný. Vnútorné zariadenie pochádza z konca 19.storočia.

 

STRETAVKA. Chrám premenenia Pána.

Secesný grécko-katolícky Chrám premenenia Pána bol postavený v roku 1937.

 

SUCHÉ. Chrám svätého Petra a Pavla.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokovo-klasicistický jednoloďový grécko-katolícky Chrám svätého Petra a Pavla z roku 1805. Upravovaný bol po roku 1945. Má obdĺžnikový pôdorys.

 

ŠAMUDOVCE. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1801.

 

TRHOVIŠTE. Chrám všetkých svätých.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám všetkých svätých z roku 1818. Upravovaný bol po roku 1950. Má obdĺžnikový pôdorys.

 

TRNAVA PRI LABORCI. Chrám zostúpenia Svätého Ducha.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám zostúpenia Svätého Ducha z roku 1713. Upravovaný bol v rokoch 1870-1872. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.

 

VEĽKÉ KAPUŠANY. Chrám blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča.

Moderný grécko-katolícky Chrám blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča bol postavený v 21.storočí.

 

VEĽKÉ SLEMENCE. Chrám zoslania Svätého Ducha.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám zoslania Svätého Ducha bol postavený v roku 1822.

 

VOĽA. Chrám nanebovzatia Presvätej Bohorodičky.

Barokový grécko-katolícky farský Chrám nanebovzatia Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1700.

 

VYSOKÁ NAD UHOM. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v 1.polovici 19.storočia.

 

ZALUŽICE. Chrám Najsvätejšej Trojice.

Secesný grécko-katolícky farský Chrám Najsvätejšej Trojice bol postavený v roku 1924. Vysvätený bol v roku 1925. Nachádza sa v časti Malé Zalužice.

 

ZBUDZA. Chrám nepoškvrneného Srdca Bohorodičky Panny Márie.

Secesný grécko-katolícky Chrám nepoškvrneného Srdca Bohorodičky Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

 

ZEMPLÍNSKA ŠIROKÁ. Chrám svätého Petra a Pavla.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Barokovo-klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Petra a Pavla z roku 1802. Upravovaný bol v roku 1920. Nachádza sa v lokalite Kvášok.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist