Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Grécko-katolícke kostoly v okrese Prešov

ABRANOVCE. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Klasicistický grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v 19.storočí.

 

BREŽANY. Chrám svätého Lukáša Evanjelistu.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Drevený grécko-katolícky Kostolík svätého Lukáša Evanjelistu bol postavený v ľudovom štýle v roku 1727. Radí sa tým medzi najstaršie drevené kostolíky na Slovensku. Obnovený bol v 2.polovici 18.storočia. Upravovaný bol v roku 1971. Stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Zrubová trojpriestorového stavba východného typu sa skladá z rovno uzavretej svätyne, pozdĺžnej lode a predstavanej veže so stĺpikovou konštrukciou. Presbytérium tvorí spolu s loďou jednotný celok. Má lomený strop, zatiaľ čo v lodi je rovný. V interiéri je trámová konštrukcia mazaná hlinou. Vysoká sedlová strecha je pokrytá ručne štiepaným šindľom. Dispozícia objektu a architektonické stvárnenie exteriéru nadväzuje na západný typ kultúrnych stavieb pričom technické stvárnenie má ľudový charakter. Architektúru chrámu reprezentuje atypická zrubová stavba s výraznými vplyvmi gotickej rímsko-katolíckej sakrálnej architektúry. Okienka sú vytvorené hlbokými zárezmi vo dvoch susedných trámoch zrubu. Zasklený otvor je opatrený jednoduchou železnou mriežkou. Barokový ikonostas pochádza z roku 1733. Kompozícia chrámu je ovplyvnená dreveným kostolíkom v Hervartove. Typická je samostatne stojaca veža, ktorá nie je spojená so strešnou konštrukciou lode. Má otvorenú podstienku slúžiaciu ako predsieň chrámu. Vstupné dvere sú pôvodné, zavesené vo vyrezávanej zárubni. Hlavný oltár je barokový z roku 1782. Na murovanej menze je obraz Korunovania Panny Márie od Františka Ferdynandyho z roku 1782. Je vložený do stĺpovej oltárnej barokovej architektúry. Ikonostas z roku 1733 je viacradový, čiastočne obnovený maľbami. Členený je točenými stĺpmi s vínnou révou. Zachováva tradičnú byzantskú schému rozmiestnenia ikon. Kráľovské dvere sú sekundárne a premiestnené za hlavný oltár, podobne aj diakonské dvere. Chrámová ikona svätého Lukáša Evanjelistu ho zobrazuje plného elánu a v činnosti, pri zapisovaní evanjeliových udalostí. V spodnej časti orámovania ikony sú vyobrazený kľačiaci fundátori chrámu a modliaci sa na kolenách k ukrižovanému Kristovi. Na murovanom barokovom oltári je ikona Korunovácia Bohorodičky. Na západnej strane chrámovej lode sa nachádza empora ozdobená maľbou. Stojí na juhovýchodnom okraji obce na kopci. V súčasnosti je kostolík plne funkčný a slúžia sa v ňom rímsko-katolícke bohoslužby.

 

DRIENOV. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Grécko-katolícky farský Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1902 v štýle historizujúceho baroku.

 

FULIANKA. Chrám svätého Kozmu a Damiána.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický grécko-katolícky farský Chrám svätého Kozmu a Damiána bol postavený v roku 1740. Upravovaný bol v rokoch 1800 a 1897. Jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Stojí v strede obce.

 

GERALTOV. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1750. Upravovaný bol v roku 1792.

 

CHMEĽOV. Chrám povýšenia Svätého kríža.

Barokový grécko-katolícky Chrám povýšenia Svätého kríža bol postavený v 20.storočí v roku 1936.

 

JANOV. Chrám svätého Michala, archanjela.

Novoklasicistický grécko-katolícky Chrám svätého Michala, archanjela bol postavený v roku 1864.

 

KLENOV. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1974. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Pôvodne ranogotický grécko-katolícky farský Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený v 1.tretine 14.storočia. Upravovaný bol v 16., 17. a začiatkom 18.storočia. Prízemná jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Stojí v juhovýchodnej časti obce. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1993.
  • Drevená zvonica. (pozri Zvonice v okrese Prešov).
  • Ohradný múr. Kamenný múr okolo kostola zo 16.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1993.

 

KVAČANY. Chrám svätého Michala, archanjela.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky Chrám svätého Michala, archanjela z roku 1796. Nachádza sa v strede obce.

 

LIPOVCE. Chrám svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Klasicistický grécko-katolícky Chrám svätého Michala, archanjela bol postavený v roku 1838. Upravovaný bol v roku 1907. Jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Stojí v časti Lačnov v juhovýchodnej časti obce v Pamiatkovej zóne.

 

ĽUBOTICE. Chrám svätého proroka Izaiáša.

Novoklasicistický grécko-katolícky farský Chrám svätého proroka Izaiáša bol postavený v 20.storočí.

 

ĽUBOVEC. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1794.

 

ĽUBOVEC. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1865. Nachádza sa v časti Ruské Pekľany.

 

MIKLUŠOVCE. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranogotický grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený koncom 13.storočia, v roku 1300. Upravovaný bol v rokoch 1812, 1889, 1924 a 1945. Jednoloďová stavba stojí v strede obce.

 

 

MIRKOVCE. Chrám svätého Cyrila a Metoda.

Moderný grécko-katolícky Chrám svätého Cyrila a Metoda bol postavený v 20.storočí v roku 1993. Nachádza sa v časti Niereše.

 

OKRUŽNÁ. Chrám svätého Michala, archanjela.

Barokový grécko-katolícky farský Chrám svätého Michala, archanjela bol postavený v 18.storočí.

 

PREŠOV. Chrám blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča.

Moderný grécko-katolícky farský chrám bol postavený v 21.storočí. Nachádza sa na Sídlisku III.

 

PREŠOV. Chrám povýšenia Svätého kríža.

Moderný grécko-katolícky farský chrám bol postavený v 21.storočí. Nachádza sa v časti Sekčov.

 

PREŠOV. Chrám svätého Jána Krstiteľa.

Pamiatkový objekt NKP Biskupský palác s areálom vyhlásený v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový grécko-katolícky katedrálny Chrám svätého Jána Krstiteľa bol postavený v 1.polovici 15.storočia. Barokovo prestavaný bol v rokoch 1753-1754. Upravovaný bol po roku 1945. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom sa nachádza na ulici Hlavná v areáli Biskupského paláca v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

RUSKÁ NOVÁ VES. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1790.

 

SENIAKOVCE. Chrám svätého Cyrila a Metoda.

Moderný grécko-katolícky Chrám svätého Cyrila a Metoda bol postavený v 20.storočí v roku 1989.

 

TERŇA. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky bol postavený v 18.storočí v roku 1750. Nachádza sa v časti Hradisko.

 

TRNKOV. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Moderný grécko-katolícky Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený v 20.storočí v roku 1925. Prestavaný bol v roku 1994.

 

VARHAŇOVCE. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Klasicistický grécko-katolícky farský Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1837.

 

ŽEHŇA. Chrám Najsvätejšej Trojice.

Moderný grécko-katolícky Chrám Najsvätejšej Trojice bol postavený v roku 2014. Nachádza sa v časti Dúbrava.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist