Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Grécko-katolícke kostoly v okrese Sabinov

BAJEROVCE. Chrám svätého Michala, archanjela.

Klasicistický grécko-katolícky farský Chrám svätého Michala, archanjela bol postavený v 19.storočí v roku 1880.

 

ČERVENÁ VODA. Chrám Najsvätejšej Trojice.

Secesný grécko-katolícky farský Chrám Najsvätejšej Trojice bol postavený v 20.storočí v roku 1904.

 

ĎAČOV. Chrám svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Michala, archanjela z poslednej tretiny 13.storočia, z roku 1300. Renesančne a barokovo upravovaný bol v 17. a 18.storočí a v rokoch 1903 a 1939. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Stojí na hornom konci obce.

 

DRIENICA. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Klasicistický grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v rokoch 1800-1811. Renovovaný bol koncom 19.storočia.

 

HANIGOVCE. Chrám svätého Demetera, veľkomučeníka.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky Chrám svätého Demetera, veľkomučeníka z poslednej tretiny 18.storočia, z roku 1862. Obnovený bol v roku 1881. Súdobé vnútorné zariadenie.

 

JAKOVANY. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Klasicistický grécko-katolícky Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený v 19.storočí v roku 1865.

 

LIPANY. Chrám svätého Cyrila a Metoda.

Moderný grécko-katolícky farský Chrám svätého Cyrila a Metoda bol postavený v 21.storočí. Stavať sa začal v roku 2012 a v tom istom roku bol aj dokončený. Nachádza sa na Námestí svätého Martina.

 

ĽUTINA. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Historicko-klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky postavený v rokoch 1896-1900. Po zjaveniach svätého Mikuláša Divotvorcu v roku 1851, pri ktorých svätec daroval Zuzane Feketovej mariánsku ikonu, sa Ľutina stala najväčším grécko-katolíckym mariánskym pútnickým miestom na Slovensku. Pôvodne bol v dedine drevený chrám. Časom prestal vyhovovať a v roku 1908 bol dokončený nový kamenný chrám. Krátko pred jeho dokončením pôvodný drevený chrám zhorel. Upravovaný bol v rokoch 1968 a 1981-1984. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Po obnove grécko-katolíckej cirkvi v roku 1968 sa každoročne počet pútnikov zvyšoval. Na záver mariánskeho roku 1988 na púti ordinár Ján Hirka prečítal apoštolské breve, ktorým rímsky pápež Ján Pavol II. povýšil ľutinský chrám a priľahlé objekty na baziliku minor. Stojí vo východnej časti obce. Je najstaršou grécko-katolíckou bazilikou na Slovensku.

 

ĽUTINA. Chrám svätého Kozmu a Damiána.

Grécko-katolícky chrám lemkovského typu bol postavený v 19.storočí.

 

MILPOŠ. Chrám svätého Petra a Pavla.

Novoklasicistický grécko-katolícky farský Chrám svätého Petra a Pavla bol postavený v 20.storočí v roku 1906.

 

OLEJNÍKOV. Chrám blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča.

Moderný grécko-katolícky chrám bol postavený v 21.storočí.

 

RENČIŠOV. Chrám svätého Kozmu a Damiána.

Klasicistický grécko-katolícky farský Chrám svätého Kozmu a Damiána bol postavený v roku 1828.

 

SABINOV. Chrám Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský chrám bol postavený v 20.storočí, v roku 1904.

 

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY. Chrám povýšenia životodarného Svätého kríža.

Barokový grécko-katolícky chrám bol postavený ako rímsko-katolícka kaplnka v roku 1585. V 18.storočí, v roku 1796, bola postavená prístavba.

 

TICHÝ POTOK. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Pôvodne gotický grécko-katolícky farský Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky bol postavený začiatkom 14.storočia. V roku 1696 bol barokovo prestavaný, v roku 1882 bol upravený postavením novej veže. Interiér pochádza z konca 19.storočia a začiatku 20.storočia.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist