Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Grécko-katolícke kostoly v okrese Snina

ČUKALOVCE. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka Kostol a zvonica vyhlásená v roku 1988. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Barokovo-klasicistický jednoloďový grécko-katolícky Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky z roku 1740. Opravený bol v roku 1775 a začiatkom 20.storočia. Interiér je z roku 1893. Stojí v strede obce.
 • Drevená zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Snina).

 

DÚBRAVA. Chrám zoslania Svätého Ducha.

Klasicistický grécko-katolícky Chrám zoslania Svätého Ducha bol postavený v roku 1892.

 

HOSTOVICE. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1746.

 

HRABOVÁ ROZTOKA. Chrám svätého Bazila Veľkého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Drevený jednoloďový grécko-katolícky Chrám svätého Bazila Veľkého postavený v bojkovskom štýle ľudového staviteľstva v 50.rokoch 18.storočia. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Skvost ľudovej architektúry. Celá zrubová stavba krytá prečnievajúcou sedlovou strechou. Nad svätyňou je malá cibuľovitá baňa, na západe z konštrukcie vyčnieva vežička s vysokou stanovou strechou prechádzajúca do cibule a ukončená ihlancom. Pozoruhodné riešenie trámov prečnievajúcich na nárožiach, dekoratívne vyrezávaných. Zariadenie je barokové z 2.polovice 18.storočia. Ikonostas zaberá celú šírku lode. Stojí na návrší v obci.

 

JALOVÁ. Chrám svätého Juraja, veľkomučeníka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kópia dreveného jednoloďového grécko-katolíckeho Chrámu svätého Juraja, veľkomučeníka (svätého Gregora martýra) postavená v štýle ľudového staviteľstva v roku 1792. Upravovaný bol v roku 1831. Prízemná stavba bojkovského typu s obdĺžnikovým pôdorysom. Z vnútornej i vonkajšej strany je omietnutý. Interiér je z polovice 18.storočia.

 

KALNÁ ROZTOKA. Chrám svätého Jána Krstiteľa.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Postavená v štýle ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Drevený kostol. Drevený barokový jednoloďový grécko-katolícky Chrám svätého Jána Krstiteľa z roku 1750. Upravovaný bol v roku 1893. Stavba bojkovského typu s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na návrší v časti Kalná.
 • Drevená zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Snina).
 • Oplotenie. Drevené oplotenie okolo kostola z 2.polovice 18.storočia.

 

KALNÁ ROZTOKA. Chrám svätého Bazila Veľkého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Drevený jednoloďový barokový grécko-katolícky Chrám svätého Bazila Veľkého z konca 18.storočia. Obnovený bol v rokoch 1820, 1839 a 1856. Drevená zrubová stavba je zvonku i zvnútra zatretá hlinou a vybielená, čím napodobňuje úpravu murovaného kostola. Kostol je prekrytý jednotnou šindľovou sedlovou strechou, z ktorej na západe vystupuje veža s ihlancovou strechou a cibuľovitým ukončením s malou laternou. V interiéri sa nachádza nástenná maľba. Monumentálna výmaľba a štuková výzdoba. Barokovo-klasicistický hlavný oltár s ikonostasom z konca 18.storočia. Nachádza sa na návrší v časti Roztoka.

 

KLENOVÁ. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky. Nový kostol.

Moderný grécko-katolícky farský Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky bol postavený v 20.storočí.

 

KLENOVÁ. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky. Starý kostol.

 

KOLBASOV. Chrám všetkých svätých.

Národná kultúrna pamiatka Kostol a zvonica vyhlásená v roku 1988. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Novobarokový jednoloďový grécko-katolícky Chrám všetkých svätých z roku 1880. Stojí v strede obce.
 • Drevená zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Snina).

 

KOLONICA. Chrám nanebovstúpenia Pána.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám nanebovstúpenia Pána bol postavený v roku 1844.

 

LADOMIROV. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novobarokový jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky z roku 1710. Upravovaný bol v roku 1890. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí na návrší na začiatku obce.

 

MICHAJLOV. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Neskorobarokový jednoloďový grécko-katolícky Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky z roku 1841. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Stojí na návrší v strede obce.

 

OSADNÉ. Chrám svätého Michala, archanjela.

Klasicistický grécko-katolícky Chrám svätého Michala, archanjela bol postavený v rokoch 1791-1792.

 

PARIHUZOVCE. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1988. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Barokovo-klasicistický jednoloďový murovaný grécko-katolícky Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky postavený v rokoch 1800-1801. Upravovaný bol v roku 1903. Stojí v strede obce.
 • Drevená zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Snina).
 • Brána opevnenia. Vstupná brána stojí pri kostole.

 

PČOLINÉ. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Novogotický grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v rokoch 1901-1903.

 

PICHNE. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Grécko-katolícky farský Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky bol postavený začiatkom 19.storočia v historizujúcom barokovo-klasicistickom slohu. Upravovaný bol v roku 1897.

 

PRÍSLOP. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Na mieste pôvodného dreveného kostola z polovice 18.storočia, zaniknutého v roku 1944, stojí nový murovaný grécko-katolícky Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky z roku 1993, pri ktorom sa nachádza cintorín vojakov padlých v 1.svetovej vojne. Sú v ňom umiestnené vzácne ikony z dreveného kostola zo zaniknutej obce Dara.

 

SNINA. Chrám blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopku.

Moderný grécko-katolícky farský Chrám blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopku bol postavený v 21.storočí.

 

SNINA. Chrám Matky ustavičnej pomoci.

Moderný grécko-katolícky farský Chrám Matky ustavičnej pomoci bol postavený v 20.storočí.

 

SNINA. Chrám blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopku.

Moderný grécko-katolícky Chrám blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopku bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v lokalite Brehy.

 

STAKČÍN. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Historizujúci grécko-katolícky Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený v staroruskom slohu v roku 1993 na pôvodných základoch chrámu z roku 1772, ktorý bol zbúraný v rokoch 1953-1955. Stavba s centrálnou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Autorom stavby je architekt Andrej Kolomacký. Stojí v strede obce.

 

STAKČÍN. Chrám nanebovzatia Presvätej Bohorodičky.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky Chrám nanebovzatia Presvätej Bohorodičky bol postavený v 18.storočí. Nachádza sa v časti Ostrožnica.

 

STAKČÍNSKA ROZTOKA. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Murovaný klasicistický grécko-katolícky Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky z roku 1812.

 

STRIHOVCE. Chrám svätého proroka Eliáša.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky Chrám svätého proroka Eliáša z konca 18.storočia bol postavený v roku 1932 na mieste pôvodného dreveného kostola.

 

ŠMIGOVEC. Chrám nanebovstúpenia Pána. Nový kostol.

Moderný grécko-katolícky farský Chrám nanebovstúpenia Pána bol postavený v roku 1995.

 

ŠMIGOVEC. Chrám nanebovstúpenia Pána. Starý kostol.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Drevený grécko-katolícky Chrám nanebovstúpenia Pána postavený v štýle ľudového staviteľstva pravdepodobne v roku 1755. Upravovaný bol v rokoch 1894 a 1936. Zrubová stavba s trojpriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom s polygonálnym záverom je zvonku ošalovaná doskami. Ikonostas pochádza z konca 19.storočia. Stojí v dolnej časti obce.

 

TOPOĽA. Chrám svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka Kostol a zvonica vyhlásená v roku 1963. Postavená v štýle ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Drevený kostol. Drevený jednoloďový grécko-katolícky barokový Kostolík svätého Michala, archanjela z 2.polovice 17.storočia. Obnovený bol v rokoch 1968-1973. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom stojí na kopci nad obcou. Trojpriestorová zrubová stavba bojkovského typu so sedlovou šindľovou strechou, ktorá po obvode vytvára krytú chodbu. Interiér bol kedysi zdobený maľbami na plátne, zachovali sa len fragmenty zo 17.storočia. Barokový hlavný oltár s ikonostasom z rokov 1700-1710.
 • Drevená zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Snina).

 

TOPOĽA. Chrám svätého Petra a Pavla.

Moderný grécko-katolícky farský Chrám svätého Petra a Pavla bol postavený v roku 1994.

 

UBĽA. Chrám svätého Mikuláša, biskupa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Mikuláša, biskupa z roku 1826. Stojí na návrší v strede obce.

 

ULIČ. Chrám svätého Mikuláša, biskupa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Novobarokový jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Mikuláša, biaskupa z roku 1825. Upravovaný bol v roku 1867. Stojí na návrší v strede obce.

 

ULIČSKÉ KRIVÉ. Chrám svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka Kostol a oplotenie vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Drevený kostol. Drevený barokový grécko-katolícky Kostolík svätého Michala, archanjela z roku 1718. Obnovený bol v rokoch 1968-1973. Stavba bojkovského typu s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Zrubová stavba s barokovými prvkami a s vysokou šindľovou strechou. V interiéri hlavný oltár a ikonostas z polovice 18.storočia, obrazy zo 17.storočia, prevažná časť vnútorného zariadenia pochádza z 18.storočia. Stojí v strede obce.
 • Oplotenie s bránami. Drevené oplotenie na podmurovke v štýle ľudového staviteľstva okolo kostola z 80.rokov 20.storočia. Za pamiatkový objekt bolo vyhlásené v roku 2011.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist