Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Grécko-katolícke kostoly v okrese Sobrance

BAŠKOVCE. Chrám nanebovstúpenia Pána.

Novobarokový grécko-katolícky Chrám nanebovstúpenia Pána bol postavený v roku 1863.

 

BEŇATINA. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Neskoroklasicistický jednoloďový grécko-katolícky Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky z roku 1850.

 

BEŽOVCE. Chrám nanebovstúpenia Pána.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám nanebovstúpenia Pána bol postavený na začiatku 19.storočia. V interiéri oltárne obrazy od M. Jordana z roku 1922.

 

BLATNÉ REMETY. Chrám svätého Cyrila a Metoda.

Moderný grécko-katolícky Chrám svätého Cyrila a Metoda bol postavený v 20.storočí.

 

BLATNÉ REVIŠTIA. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Neskoroklasicistický grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1883.

 

BUNKOVCE. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Novobarokový grécko-katolícky farský Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky bol postavený v 20.storočí.

 

HLIVIŠTIA. Chrám svätého Juraja, veľkomučeníka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Novobarokový jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Juraja, veľkomučeníka z roku 1899.

 

HORŇA. Chrám nanebovzatia Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Novobarokový jednoloďový grécko-katolícky Chrám nanebovzatia Presvätej Bohorodičky z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1954.

 

CHOŇKOVCE. Chrám zvestovania Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám zvestovania Presvätej Bohorodičky zo začiatku 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1898.

 

INOVCE. Chrám svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový drevený jednoloďový grécko-katolícky Kostolík svätého Michala, archanjela z roku 1836. Má trojpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys. Zrubová stavba s presbytériom, loďou so štvorcovým pôdorysom a otvoreným priestorom pod vežou. Celá stavba je prekrytá veľkou sedlovou šindľovou strechou. Obidve veže sú kryté cibuľovitými baňami. V interiéri je kamenná podlaha z veľkých bridlicových platní. Hlavný oltár s predstavaným ikonostasom má novobarokové ornamenty a pochádza z čias výstavby kostola. Stojí v strede obce. Pri kostole stojí drevená zvonica.

 

JASENOV. Chrám svätého proroka Eliáša.

Klasicistický grécko-katolícky farský Chrám svätého proroka Eliáša bol postavený v roku 1820.

 

KOLIBABOVCE. Chrám nanebovstúpenia Pána.

Secesný grécko-katolícky Chrám nanebovstúpenia Pána bol postavený v 20.storočí.

 

KOŇUŠ. Chrám zoslania Svätého Ducha.

Moderný grécko-katolícky Chrám zoslania Svätého Ducha bol postavený v 20.storočí.

 

KOROMĽA. Chrám svätého Michala, archanjela.

Klasicistický grécko-katolícky farský Chrám svätého Michala, archanjela bol postavený v 19.storočí.

 

KRČAVA. Chrám svätého Petra a Pavla.

Klasicistický grécko-katolícky Chrám svätého Petra a Pavla bol postavený v 19.storočí.

 

LEKÁROVCE. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Barokový jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky postavený okolo roku 1800. Klasicisticky upravovaný bol koncom 19.storočia. Ďalšie úpravy v roku 1957. Má trojpriestorovú dispozíciu.

 

NIŽNÁ RYBNICA. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Novoklasicistický grécko-katolícky farský Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky z roku 1908.

 

ORECHOVÁ. Chrám Najsvätejšej Trojice.

Secesný grécko-katolícky Chrám Najsvätejšej Trojice bol postavený v 20.storočí.

 

PINKOVCE. Chrám blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku.

Moderný grécko-katolícky chrám bol postavený v 21.storočí.

 

PODHOROĎ. Chrám svätého Petra a Pavla.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Petra a Pavla postavený v rokoch 1838-1844.

 

POROSTOV. Chrám povýšenia Svätého kríža.

Neskoroklasicistický grécko-katolícky farský Chrám povýšenia Svätého kríža bol postavený v roku 1868.

 

PORÚBKA. Chrám svätého Cyrila a Metoda.

Historizujúco barokovo-klasicistický grécko-katolícky Chrám svätého Cyrila a Metoda bol postavený v 19.storočí.

 

PRIEKOPA. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Secesný grécko-katolícky Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1913. Stavba s prvkami novoromantizmu a barokovej architektúry.

 

RUSKÁ BYSTRÁ. Chrám svätého Mikuláša, biskupa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový drevený jednoloďový grécko-katolícky Kostolík svätého Mikuláša, biskupa postavený v rokoch 1720-1730. Zrubová trojpriestorová konštrukcia s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálne ukončenou svätyňou. Kompaktne riešená šindľová strecha, ktorá spočíva na drevených, ozdobne vyrezávaných trámoch prečnievajúcich cez zrubovú konštrukciu. Nad strechu vyčnievajú dve veže, predná je vyššia. V interiéri barokový hlavný oltár a ikonostas z čias výstavby kostola, podobne ako ostatný mobiliár. Obraz Madony byzantského typu z 1.polovice 18.storočia. Kostol stojí v strede obce.

 

RUSKOVCE. Chrám svätého Petra a Pavla.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Historizujúci jednoloďový grécko-katolícky Chrám svätého Petra a Pavla z roku 1925. Upravovaný bol v roku 1945. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.

 

RUSKÝ HRABOVEC. Chrám svätého Juraja, veľkomučeníka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokovo-klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Juraja, veľkomučeníka z roku 1838. Upravovaný bol v roku 1936. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.

 

SEJKOV. Chrám svätého Juraja, veľkomučeníka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novobarokový jednoloďový grécko-katolícky Chrám svätého Juraja, veľkomučeníka z roku 1908. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.

 

SOBRANCE. Chrám prepodobných otcov sedmopočetníkov.

Moderný grécko-katolícky farský Chrám prepodobných otcov sedmopočetníkov bol postavený v 21.storočí. Nachádza sa na ulici Tibavská.

 

ÚBREŽ. Chrám zoslania Svätého Ducha.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám zoslania Svätého Ducha bol postavený v 18.storočí.

 

VYŠNÁ RYBNICA. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Neskoroklasicistický grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1856.

 

VYŠNÉ NEMECKÉ. Chrám svätého Michala, archanjela.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám svätého Michala, archanjela bol postavený v roku 1810.

 

VYŠNÉ REMETY. Chrám svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Neskoroklasicistický jednoloďový grécko-katolícky Chrám svätého Michala, archanjela z roku 1856. Upravovaný bol v roku 1906 a v 70.rokoch 20.storočia. Oprava fasády a strechy bola prevedená v roku 2006. Posledná oprava chrámu v podobe novej fasády a náteru strechy prebehla v roku 2007.

 

ZÁHOR. Chrám nanebovzatia Presvätej Bohorodičky.

Moderný grécko-katolícky Chrám nanebovzatia Presvätej Bohorodičky bol postavený v 20.storočí.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist