Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Grécko-katolícke kostoly v okrese Trebišov

BAČKOV. Chrám svätého Michala, archanjela.

Moderný grécko-katolícky farský Chrám svätého Michala, archanjela bol postavený v 20.storočí.

 

BIEL. Chrám svätého Petra a Pavla.

Moderný grécko-katolícky Chrám svätého Petra a Pavla bol postavený v roku 1990.

 

BORŠA. Chrám svätého proroka Eliáša.

Moderný grécko-katolícky farský Chrám svätého proroka Eliáša bol postavený v 21.storočí.

 

BREZINA. Chrám svätého Petra a Pavla.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Barokový jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Petra a Pavla z roku 1785. Klasicisticky upravovaný bol v roku 1909.

 

BYŠTA. Chrám svätého Juraja, veľkomučeníka.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky Chrám svätého Juraja, veľkomučeníka bol postavený v 18.storočí.

 

CEJKOV. Chrám Najsvätejšej Trojice.

Klasicistický grécko-katolícky farský Chrám Najsvätejšej Trojice bol postavený v roku 1805. Nachádza sa na ulici Hlavná.

 

ČEĽOVCE. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesný jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky postavený v rokoch 1783-1799. Upravovaný bol v 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.

 

ČEĽOVCE. Chrám premenenia Pána.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novogotický jednoloďový grécko-katolícky Chrám premenenia Pána z roku 1802. Upravovaný bol v rokoch 1898 a 1926-1928. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.

 

ČERHOV. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Moderný grécko-katolícky Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky bol postavený v 20.storočí.

 

ČIERNA NAD TISOU. Chrám povýšenia Svätého kríža. Ekumenický kostol.

Moderný ekumenický kostol (spoločný pre grécko-katolícku, reformovanú a rímsko-katolícku cirkev) bol vysvätený v roku 1997. Farský kostol grécko-katolíckej cirkvi.

 

DARGOV. Chrám Matky ustavičnej pomoci.

Moderný grécko-katolícky Chrám Matky ustavičnej pomoci bol postavený v 20.storočí.

 

DOBRÁ. Chrám nanebovstúpenia Pána.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám nanebovstúpenia Pána z 90.rokov 18.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1924 a 1934-1936. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.

 

DVORIANKY. Chrám nanebovzatia Presvätej Bohorodičky.

Grécko-katolícky farský Chrám nanebovzatia Presvätej Bohorodičky bol postavený v štýle ukrajinského klasicizmu v roku 1937.

 

EGREŠ. Chrám nanebovstúpenia Pána.

Moderný grécko-katolícky Chrám nanebovstúpenia Pána bol postavený v 20.storočí.

 

HRIADKY. Chrám Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa.

Moderný grécko-katolícky chrám bol postavený v 20.storočí.

 

KAZIMÍR. Chrám svätého Cyrila a Metoda.

Moderný grécko-katolícky chrám bol postavený v rokoch 1990-1991. Vznikol prestavbou bývalého klasicistického evanjelického kostola zo začiatku 19.storočia.

 

KOŽUCHOV. Chrám všetkých svätých.

Secesný grécko-katolícky Chrám všetkých svätých bol postavený v 20.storočí.

 

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC. Chrám svätého Juraja, veľkomučeníka.

Moderný grécko-katolícky farský chrám bol postavený v 21.storočí. V pôvodnej secesnej stavbe  boli služobné byty pre úradníkov Medzibodrožského spolku pre reguláciu Tisy a prítokov.

 

KUZMICE. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Novoklasicistický grécko-katolícky farský chrám bol postavený v roku 1906.

 

KYSTA. Chrám svätého Cyrila a Metoda.

Moderný grécko-katolícky chrám bol postavený v 20.storočí.

 

LASTOVCE. Chrám nanebovstúpenia Pána.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský chrám bol postavený v roku 1833. Nachádza sa na ulici Hlavná.

 

MALÉ OZOROVCE. Chrám premenenia Pána.

Moderný grécko-katolícky chrám bol postavený v 20.storočí.

 

MICHAĽANY. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Moderný grécko-katolícky chrám bol postavený v 20.storočí.

 

NIŽNÝ ŽIPOV. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky z roku 1793. Upravovaný bol v rokoch 1900, 1921 a 1950. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.

 

NOVOSAD. Chrám svätého Juraja, veľkomučeníka.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský chrám bol postavený v roku 1795. Upravovaný bol v 19.storočí.

 

NOVÝ RUSKOV. Chrám svätého Cyrila a Metoda.  

Moderný grécko-katolícky chrám bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Malý Ruskov.

 

NOVÝ RUSKOV. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Eklekticistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky z roku 1909. Nachádza sa v časti Veľký Ruskov v strede obce.

 

POĽANY. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky postavený v rokoch 1794-1802. Upravovaný bol v roku 1885. V interiéri cenný ikonostas. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.

 

PRIBENÍK. Chrám všetkých svätých.

Klasicistický grécko-katolícky farský chrám bol postavený v roku 1900.

 

RAD. Chrám zoslania Svätého Ducha. 

Klasicistický grécko-katolícky farský Chrám zoslania Svätého Ducha bol postavený v 19.storočí. Nachádza sa v časti Hrušov.

 

SEČOVCE. Chrám svätého Cyrila a Metoda.

Grécko-katolícky farský Chrám nanebovstúpenia Pána bol postavený v roku 1757. V roku 1944 bol tak zničený, že v rokoch 1969-1970 sa pristúpilo k novostavbe a bol znovu postavený a zasvätený svätému Cyrilovi a Metodovi.

 

SIRNÍK. Chrám premenenia Pána.

Secesný grécko-katolícky chrám bol postavený v 20.storočí.

 

SLIVNÍK. Chrám Matky ustavičnej pomoci.

Moderný grécko-katolícky chrám bol postavený v 20.storočí.

 

STANČA. Chrám svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Michala, archanjela z roku 1789. Upravovaný bol v roku 1913. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.

 

STANKOVCE. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Moderný grécko-katolícky farský chrám bol postavený v 20.storočí.

 

STREDA NAD BODROGOM. Chrám svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokovo-klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Michala, archanjela zo začiatku 19.storočia. Bol postavený podľa vzoru tereziánskych stavieb. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na ulici Hlavná v strede obce.

 

TREBIŠOV. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Klasicistický grécko-katolícky farský chrám bol postavený v 19.storočí. Nachádza sa na Námestí M. R. Štefánika.

 

TREBIŠOV. Chrám premenenia Pána.

Moderný grécko-katolícky chrám bol postavený v 21.storočí. Nachádza sa v časti Milhostov.

 

TRNÁVKA. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Moderný grécko-katolícky chrám bol postavený v 20.storočí.

 

VEĽATY. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Klasicistický grécko-katolícky farský chrám bol postavený v roku 1802.

 

VEĽKÁ TŔŇA. Chrám Najsvätejšej Trojice.

Klasicistický grécko-katolícky farský chrám bol postavený začiatkom 19.storočia.

 

VEĽKÉ TRAKANY. Chrám premenenia Pána.

Barokovo-klasicistický chrám bol postavený v 19.storočí.

 

VOJČICE. Chrám nanebovstúpenia Pána.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský chrám bol postavený v 17.storočí a prestavaný v roku 1868.

 

ZBEHŇOV. Chrám svätého Petra a Pavla.

Secesný grécko-katolícky farský chrám bol postavený v 20.storočí.

 

ZEMPLÍN. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky postavený v roku 1790. Úpravy zo začiatku 19.storočia. Obnovený bol v rokoch 1936-1937. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí na mieste stredovekého župného zemplínskeho hradu.

 

ZEMPLÍNSKA NOVÁ VES. Chrám Najsvätejšej Trojice.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novobarokový jednoloďový grécko-katolícky Chrám Najsvätejšej Trojice postavený v rokoch 1935-1936. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v časti Úpor v strede obce.

 

ZEMPLÍNSKA TEPLICA. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Secesno-novogotický grécko-katolícky farský chrám bol postavený v 18.storočí. Na začiatku 19.storočia bol prestavaný.

 

ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský chrám bol postavený v roku 1796.

 

ZEMIANSKE JASTRABIE. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Secesný grécko-katolícky chrám bol postavený v 20.storočí.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist