Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Grécko-katolícke kostoly v okrese Vranov nad Topľou

BANSKÉ. Chrám svätého Petra a Pavla.

Národná kultúrna pamiatka Kostol a náhrobok vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Neskorobarokový jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Petra a Pavla z 2.polovice 18.storočia (1788). Bol postavený na mieste staršej sakrálnej stavby z roku 1678. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Krstiteľnica z roku 1688.
  • Náhrobok s reliéfom Krista. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Vranov nad Topľou).

 

CABOV. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1780. Upravovaný bol v roku 1804.

 

ČIČAVA. Chrám svätého Kozmu a Damiána.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Barokový jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Kozmu a Damiána zo začiatku 18.storočia. Upravovaný bol koncom 19.storočia a v roku 1926. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.

 

DAVIDOV. Chrám nanebovstúpenia Pána.

Pôvodne barokový grécko-katolícky farský Chrám nanebovstúpenia Pána bol postavený v roku 1780 na staršom základe. V 20.storočí bol upravený.

 

DETRÍK. Chrám svätého Michala, archanjela.

Grécko-katolícky Chrám svätého Michala, archanjela bol postavený v rokoch 1808-1812.

 

DLHÉ KLČOVO. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Grécko-katolícky farský Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky postavený v štýle modernistického hnutia v rokoch 1923-1925. Upravovaný bol po roku 1945. Stavba s centrálnou dispozíciou a pôdorysom v tvare gréckeho kríža.

 

ĎURĎOŠ. Chrám nanebovstúpenia Pána.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám nanebovstúpenia Pána bol postavený v 18.storočí, v roku 1781.

 

HANUŠOVCE NAD TOPĽOU. Chrám blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča.

Moderný grécko-katolícky farský Chrám blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča bol postavený v 21.storočí.

 

HLINNÉ. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokovo-klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky z roku 1794. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.

 

JASTRABIE NAD TOPĽOU. Chrám zoslania Svätého Ducha.

Grécko-katolícky Chrám zoslania Svätého Ducha bol postavený v rokoch 1938-1939.

 

JUSKOVA VOĽA. Chrám svätého Cyrila a Metoda.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Historizujúci jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Cyrila a Metoda postavený v rokoch 1928-1930 na pôvodnom mieste dreveného kostolíka z roku 1859. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polygonálnym záverom presbytéria.

 

KAMENNÁ PORUBA. Chrám zoslania Svätého Ducha.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokovo-klasicistický jednoloďový grécko-katolícky Chrám zoslania Svätého Ducha z roku 1820. Bol postavený na mieste staršej stavby z roku 1784. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.

 

KOMÁRANY. Chrám svätej Anny.

Moderný grécko-katolícky Chrám svätej Anny bol postavený v 20.storočí, v roku 1997.

 

MAJEROVCE. Chrám nanebovstúpenia Pána.

Moderný grécko-katolícky Chrám nanebovstúpenia Pána bol postavený v 20.storočí, v roku 1998.

 

MATIAŠKA. Chrám svätého Demetera, veľkomučeníka. Nový chrám.

Moderný grécko-katolícky Chrám svätého Demetera, veľkomučeníka bol postavený v 21.storočí.

 

MATIAŠKA. Chrám svätého Demetera, veľkomučeníka. Starý chrám.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Demetera, veľkomučeníka z roku 1773. V roku 1808 bol upravený. Stavba s pôdorysom v tvare gréckeho kríža.

 

MERNÍK. Chrám nanebovstúpenia Pána.

Moderný grécko-katolícky Chrám nanebovstúpenia Pána bol postavený v 20.storočí, v roku 1994.

 

NIŽNÝ HRABOVEC. Chrám zoslania Svätého Ducha.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Barokový jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Ducha z roku 1825. V roku 1875 bol upravený. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.

 

NIŽNÝ HRUŠOV. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Pôvodne gotický jednoloďový grécko-katolícky Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky z prelomu 14. a 15.storočia. V roku 1615 bola pristavaná veža. Upravovaný bol v 18.storočí. V roku 1836 bol barokovo-klasicisticky upravený. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.

 

PETKOVCE. Chrám svätého Kozmu a Damiána.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový grécko-katolícky farský Chrám svätého Kozmu a Damiána z roku 1700. Upravovaný bol začiatkom 19.storočia, opravovaný bol v roku 1971. Jednoloďový priestor s polkruhovo zakončenou svätyňou má na západnej strane predstavanú vežu. V svätyni je valená klenba s lunetami, v lodi a vo veži hrebienkové krížové klenby. V západnej časti pribudovaný nový železný chór na dvoch pilieroch. Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami. Veža je zakončená oplechovanou baňou. V roku 1971 bola realizovaná nová výmaľba, figurálne i ornamentálne motívy. Ikonostas pochádza z roku 1930 od Antona Helfera z Bardejova.

 

PISKOROVCE. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený v 19.storočí, v roku 1891.

 

POŠA. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky. Nový kostol.

Moderný grécko-katolícky Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v 20.storočí.

 

POŠA. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky. Starý kostol.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Barokovo-klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky z 80.rokov 18.storočia.

 

PROSAČOV. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Grécko-katolícky Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky bol postavený v rokoch 1842-1843.

 

RAFAJOVCE. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Barokovo-klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky z roku 1750. Upravovaný bol v roku 1931.

 

REMENINY. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky z konca 18.storočia. Upravovaný bol v roku 1850.

 

RUDLOV. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky.

Klasicistický grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1822 na staršom základe.

 

RUSKÁ VOĽA. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Neskoroklasicistický grécko-katolícky Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1795. V roku 1858 bol prestavaný.

 

SAČUROV. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky z roku 1709. Upravovaný bol v roku 1809, v 19. a 20.storočí. Pôvodný ikonostas bol urobený v pseudoklasi­cistickom slohu. K vzácnym pamiatkam patria dva kalichy: cínový barokový kalich z roku 1710 a druhý ranobarokový zo začiatku 18.storočia, je z tepaného striebra.

 

SEČOVSKÁ POLIANKA. Chrám svätého proroka Eliáša.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám svätého proroka Eliáša z konca 18.storočia. Rozšírený bol v roku 1936. V roku 2000 bol prestavaný. Nachádza sa na Námestí Panny Márie Karmelskej.

 

SEDLISKÁ. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Barokový grécko-katolícky farský Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1784. V roku 1923 bol zničený požiarom a v roku 1991 znovu postavený.

 

SOĽ. Chrám svätého Cyrila a Metoda.

Moderný grécko-katolícky Chrám svätého Cyrila a Metoda bol postavený v 21.storočí.

 

ŠTEFANOVCE. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Barokovo-klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky z roku 1783. Upravovaný bol v 20.storočí. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s záverom.

 

TOVARNIANSKA POLIANKA. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Barokovo-klasicistický grécko-katolícky Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený v rokoch 1781-1784.

 

VAVRINEC. Chrám zoslania Svätého Ducha.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novoklasicistický jednoloďový grécko-katolícky Chrám zoslania Svätého Ducha z rokov 1850-1858. Upravovaný bol v roku 1925. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s záverom.

 

VECHEC. Chrám Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa.

Grécko-katolícky Chrám Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa bol postavený v roku 1932. V roku 1945 bol upravený.

 

VLAČA. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Grécko-katolícky Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1908 na mieste staršej stavby z roku 1681.

 

VRANOV NAD TOPĽOU. Chrám Matky ustavičnej pomoci.

Moderný grécko-katolícky Chrám Matky ustavičnej pomoci bol postavený v 20.storočí, v roku 1991. Nachádza sa v časti Lomnica.

 

VRANOV NAD TOPĽOU. Chrám Najsvätejšej Eucharistie.

Moderný grécko-katolícky farský Chrám Najsvätejšej Eucharistie bol postavený v 20.storočí.

 

VRANOV NAD TOPĽOU. Chrám svätého pátra Pia.

Moderný grécko-katolícky farský Chrám svätého pátra Pia bol postavený v 21.storočí. Vysvätený bol v roku 2012. Nachádza sa na sídlisku Juh.

 

VRANOV NAD TOPĽOU. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesný grécko-katolícky farský Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky postavený v rokoch 1905-1914. Stavba s centrálnou dispozíciou a osemuholníkovým pôdorysom. Nachádza sa v časti Čemerné na Námestí slobody.

 

VYŠNÝ KAZIMÍR. Chrám svätej Paraskevy, veľkomučenice.

Barokový grécko-katolícky farský Chrám svätej Paraskevy, veľkomučenice bol postavený v roku 1780.

 

ZÁMUTOV. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Grécko-katolícky farský Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1920. Bol zničený. Po rokoch 1968-1969 sa grécko-katolíci aktívne pustili do budovania svojej modlitebne, ktorú dokončili v roku 1974. Pri modlitebni bola drevená zvonica. V roku 1990 bola modlitebňa renovovaná a prestavaná na grécko-katolícky kostol s vežou a v máji roku 1991 bol zasvätený ochrane Presvätej Bohorodičky.

 

ZLATNÍK. Chrám nanebovstúpenia Pána.

Moderný grécko-katolícky Chrám nanebovstúpenia Pána bol postavený v 20.storočí.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist