Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Handlová

 

POLOHA.

Mesto leží vo východnej časti okresu, v Handlovskej kotline, severovýchodne od pohoria Vtáčnik. Leží na brehoch rieky Handlovka, juhovýchodne od okresného mesta.

 

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka pochádza z 8.3.1376 kedy bola richtárovi Henrichovi Chrikeerovi vydaná zakladateľská listina na osadu v lokalite Seperdeo. Obec bola založená na zákupnom práve. Založili ju nemeckí kolonisti súčasne s niekoľkými ďalšími desiatkami nemeckých osád na strednom Slovensku. Vyvíjala sa ako poľnohospodárska obec, až v roku 1839 od cisára Františka I. získala mestské výsady a trhové právo. Od roku 1850 sa začala systematická ťažba uhlia. Štatút mesta bol Handlovej priznaný v roku 1960. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Handlovej potvrdený štatút mesta.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Archeologická lokalita. Nálezy z neskorej doby kamennej. Hromadný nález medených a bronzových nástrojov z popolnicového pohrebiska ľudu lužickej kultúry z doby bronzovej. Nález pokladu z doby bronzovej.

Zoologické a botanické nálezy fauny a flóry z obdobia treťohôr v uholných slojoch.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostoly: Svätej Kataríny alexandrijskej, U dobrého Pastiera, Svätého Mikuláša biskupa.

Kaplnky: Sedembolestnej Panny Márie, Svätého Jána Nepomuckého, Kaplnka z roku 1905, Povýšenia svätého Kríža, Svätého Michala, V sedle Zátiny, Svätého Vendelína.

Zvonica.

Historické budovy: Banícka kolónia, Budova fary, Bytovka, Dom rodiny Mayerovských, Dom stretávania karpatských Nemcov, Heraklitový dom, Kamenné domy, Klub dôchodcov, Kultúrny dom, Obytný dom, Robotnícky dom, Robotnícky hotel.

Ľudová architektúra.

Ostatné stavby: Kamenný most, Kamenné železničné viadukty, Pozostatky vstupnej kamennej brány, Stavby a zariadenia na ťažbu a úpravu uhlia, Železničný viadukt.

Múzeá: Handlovské banské múzeum, Pamätná izba Heimstube v Karpatskonemeckom spolku, Súkromné múzeum J. Procnera.

Galérie: Galéria v hoteli Baník, Podzemná galéria Bazalt.

Pamätníky: Hrob neznámeho vojaka, Kríž z cintorína, Orientačný znak, Pamätník baníkom, Pamätník obetiam banských nešťastí, Pamätník obetiam vojem, Pamätník padlým v SNP, Pamätný kameň 1.písomnej zmienky o obci, Pamätný kameň s reliéfom podoby plastiky nadačnej známky, Pamätník v Morovne, Pamätník bitky pri Handlovej v Novej Lehote.

Pamätné tabule: 1.svetovej vojny, 2.svetovej vojny 1 a 2, B. Irrgangaovej, K. Gottwalda, L. Novomeského, Na pamätnom dome z 2.svetovej vojny, Robotnícky dom, Štrajk v roku 1918.

Sochy: Busta J. L. Bellu, Sochy anjela strážneho a svätého Jána Nepomuckého v Novej Lehote.

Cintoríny: Bývalý cintorín v baníckej kolónii, Cintorín v Novej Lehote.

 

Príroda.

Vrchy a sedlá: Guľatý vrch, Sedlo pod Vysokou, Kozie chrbty, Bralová skala, Trasľavý vrch, Biely kameň/Biela skala, Veľký Grič, Malý Grič.

Doliny: Chotárna dolina, Kľacká dolina, Prochotská dolina.

PP Spuštiak.

Rieka Handlovka.

Vodopád Spuštiak.

Rybníky: Handlovský rybník, Rybník Konštantín, Rybníky Remeta.

Jaskyne: Jaskyňa na Lazoch, Jaskyňa Remeta.

Park.

Chránené stromy: Sekvoja obrovská v Novej Lehote, Tis pri fare v Novej Lehote.

Ostatné významné stromy: Ľaliovník tulipánokvetý, Lipa malolistá „Krickerova“, Lipa pri kostole svätého Jána Nepomuckého, Lipa zvrchovanosti, Metasekvoja čínska, Sekvoja obrovská.

Skalné útvary: Sutinové pole, Zosuv pôdy.

 

Turistika.

Cyklotrasa /2308/.

Banský náučný chodník.

Turistické chodníky /0810,5405,5414,8406/.

 

MESTSKÉ ČASTI.

 

Handlová

Morovno

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1553 v daňovom súpise rodiny Thurzovcov. Vtedy sa spomína ako Moraune. K Handlovej bola pripojená v roku 1976.

Nová Lehota

Obec založili nemeckí prisťahovalci v polovici 14.storočia na území svätokrížskeho panstva, ktoré bolo už od roku 1075 majetkom ostrihomského arcibiskupa a od roku 1776 banskobystrického biskupstva. Všetko nasvedčuje tomu, že väčšina nemeckých prisťahovalcov prišla z už existujúcich susedných nemeckých obcí Handlová a Janova Lehota. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1487, kedy sa spomína ako Noua Leotta v účtoch 48.ostrihomského arcibiskupa Hippolita d´Este. Vznikla ako obec, ktorá pozostávala z rozptýlených dvorov, pôvodne drevených a až od 2.polovice 19.storočia kamenných domov. Obytné domy a drevené maštale a humná boli obyčajne pokryté slamou a až od začiatku 20.storočia eternitom a šindľom. V zime na prelome rokov 1944-1945 boli obyvatelia obce evakuovaní pred blížiacim sa frontom do Sudiet, Rakúska a Nemecka. Pôvodná nemecká obec Neuhau – Nová Lehota prestala existovať. Pôvodne samostatná obec bola k Handlovej pripojená v roku 1976.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist