Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Budovy v okrese Banská Bystrica

BADÍN. Kňazský seminár.

Novostavba kňazského seminára svätého Františka Xaverského.

 

BALÁŽE. Dom pamätný.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Bol sídlom partizánskeho štábu. Nachádza sa v obci Baláže 71.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Administratívna budova.

Národná kultúrna pamiatka Administratívna budova a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná administratívna budova. Funkcionalistická stavba postavená v 30.rokoch 20.storočia. Budova je pamätná sídlom povereníctva SNR. Nachádza sa na ulici Františka Švantnera 9.
 • Pamätná tabuľa povereníctva SNR. (Pozri Pamätné tabule v okrese Banská Bystrica).

 

BANSKÁ BYSTRICA. Banskobystrická mestská sporiteľňa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Eklekticistická budova postavená v 15.storočí. Upravovaná bola v 17. a 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažná s podpivničením. Nárožná stavba sa nachádza na Námestí SNP 23 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v nej reštaurácia, kaviareň.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Bottov dom.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom. Klasicistický dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia. Je trojpodlažný s podpivničením. Dom je pamätný v súvislosti s básnikom Jánom Bottom /1829-1881/. Nachádza sa na ulici Lazovná 11 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Pamätná tabuľa Jána Botta. (Pozri Pamätné tabule v okrese Banská Bystrica).

 

BANSKÁ BYSTRICA. Budova bývalej YMCY.

Národná kultúrna pamiatka Internát a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný internát. Novoklasicistická budova postavená v 30.rokoch 20.storočia. Má pôdorys v tvare V, je trojpodlažná s podpivničením. Pamätná je ako sídlo revolučného národného výboru. Nachádza sa na ulici Národná 12 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Pamätná tabuľa sídla revolučného národného výboru. (Pozri Pamätné tabule v okrese Banská Bystrica).

 

BANSKÁ BYSTRICA. Bývalá fara.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančná budova z 1.polovice 17.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 18.storočia a v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s podpivničením. Nárožná budova sa nachádza na Námestí Štefana Moyzesa 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Bývala Obchodná a priemyselná komora.

Národná kultúrna pamiatka Administratívna budova a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná administratívna budova. Secesná budova postavená v rokoch 1904-1905. Má pôdorys v tvare U, je dvojpodlažná s podpivničením. Je pamätná ako sídlo SNR. Solitér sa nachádza na ulici Dominika Skuteckého 10 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Pamätná tabuľa sídla SNR. (Pozri Pamätné tabule v okrese Banská Bystrica).

 

BANSKÁ BYSTRICA. Bývalá Okresná nemocenská poisťovňa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2001. Funkcionalistická administratívna budova postavená v rokoch 1927-1929. Má pôdorys v tvare nepravidelného V, je trojpodlažná s podpivničením. Autormi stavby boli Alois Balán a Jiří Grossmann. Nárožná budova sa nachádza na rohu ulíc Horná 60 a Kukučínova. Dnes je v nej poliklinika.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Bývalé vojenské gymnázium.

Národná kultúrna pamiatka Gymnázium a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1982. Budova pamätného gymnázia z obdobia SNP v štýle modernistického hnutia bola postavená v 1.polovici 20.storočia. Je štvorpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Československej armády 7.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Bývalý farský dom (majer, pharhoff).

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1978. Gotická stavba z 1.polovice 13.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1609-1611 a v 18.storočí. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na Námestí Štefana Moyzesa 17 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Evanjelická dievčenská škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Eklekticistická stavba postavená v 19.storočí. Upravovaná bola v roku 1859. Je dvojpodlažná. Solitér sa nachádza na ulici Lazovná 25.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Fara pri evanjelickom kostole.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Budova pamätnej evanjelickej fary z 1.polovice 19.storočia. Pôsobil na nej spisovateľ Karol Kuzmány /1806-1866/. Nachádza sa na ulici Lazovná 44 v areáli evanjelického kostola.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Fara v Radvani.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1966. Budova katolíckej fary z 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1912. Nachádza sa na ulici Kalinčiakova 2007 v časti Radvaň v areáli rímsko-katolíckeho Kostola narodenia Panny Márie v lokalite Na Hôrke.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Chudobinec.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Renesančná stavba postavená v 16.storočí. Upravovaná bola v 17., 18.storočí a v rokoch 1900 a 1936. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažná s dvoma pivničnými podlažiami. Sieňový solitér sa nachádza na ulici Lazovná 23.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Kapitula.

Národná kultúrna pamiatka Kapitula s areálom vyhlásená v roku 1955. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Budova kapituly. Klasicistická stavba postavená v roku 1695. Upravovaná bola v roku 1806. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je štvorpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Kapitulská 6 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Budova kapituly. Klasicistická stavba postavená v roku 1695. Upravovaná bola v roku 1806. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je štvorpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Kapitulská 8 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Budova kapituly. Klasicistická stavba postavená v roku 1695. Upravovaná bola v roku 1806. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je štvorpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Kapitulská 10 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Kláštor jezuitov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor jezuitov. Baroková stavba postavená v roku 1695. Upravovaná bola v roku 1806. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je štvorpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Kapitulská 2.
 • Kláštor jezuitov. Baroková stavba postavená v roku 1695. Upravovaná bola v roku 1806. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je štvorpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Kapitulská 4.
 • Kostol svätého Františka Xaverského. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Banská Bystrica).

 

BANSKÁ BYSTRICA. Komorský dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Dnes secesná administratívna budova bola postavená v 15.storočí. Upravovaná bola v 16.storočí. Je trojpodlažná s podpivničením. Radová stavba sa nachádza na Námestí SNP 8 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Mestská veža.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančná mestská veža tzv. Zelená (hodinová) veža z roku 1522. Upravovaná bola v rokoch 1654, 1762 a 1784. Má štvorcový pôdorys. Autormi sú E. Weichselbaumer a P. Groszmann. Nachádza sa na Námestí SNP 24 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Mestský špitál. Dolná 47.

Národná kultúrna pamiatka Špitál s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Špitál. Eklekticistická stavba postavená v roku 1303. Upravovaná bola v rokoch 1625 a 1761 a v 19.storočí. Budova je pamätná v súvislosti s polyhistorom Matejom Belom-Funtíkom /1687-1749/. Nachádza sa na ulici Dolná 47 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Kostol svätej Alžbety. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Banská Bystrica).
 • Pamätná tabuľa Mateja Bela-Funtíka. (Pozri Pamätné tabule v okrese Banská Bystrica).

 

BANSKÁ BYSTRICA. Mestský špitál. Horná 28.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Neskorobaroková stavba postavená v 1.polovici 17.storočia. Upravovaná bola v 18.storočí a v 2.polovici 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Radová stavba sa nachádza na ulici Horná 28 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Múzeum SNP.

Budova Múzea SNP bola postavená v roku 1969 podľa návrhu architekta Dušana Kuzmu.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Národná banka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Novorenesančná budova postavená v roku 1929. Má pôdorys v tvare L. je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je L. Skřivánek. Nachádza sa na ulici Národná 10 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Národný dom.

Národná kultúrna pamiatka Hotel a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný hotel. Budova postavená v štýle modernistického hnutia v rokoch 1927-1929. Má pôdorys v tvare nepravidelného U, je štvorpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Emil Belluš. Pamätný je v súvislosti s Maticou slovenskou. Nachádza sa na ulici Národná 11 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Pamätná tabuľa Matice slovenskej. (Pozri Pamätné tabule v okrese Banská Bystrica).

 

BANSKÁ BYSTRICA. Notársky internát.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2001. Funkcionalistická budova postavená v roku 1936. Upravovaná bola v roku 1964. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného L, je štvorpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je František Bednárik. Nárožná budova sa nachádza na rohu ulíc Československej armády 25 a Kukučínova.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Pamätný dom. Senická cesta 57.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom Sovietskej armády. Postavený bol v 20.storočí. Nachádza sa v mestskej časti Senica na Senickej ceste 57.
 • Pamätná tabuľa Sovietskej armáde. (Pozri Pamätné tabule v okrese Banská Bystrica).

 

BANSKÁ BYSTRICA. Radnica. Dom V. Mühlsteina.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančná budova druhej radnice bola postavená v 15.storočí (1500). Upravovaná bola v rokoch 1547, 1632, 1654, 1725 a 1945. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Autormi stavby sú Linhard, Pankrác a De Pauli. Radová stavba sa nachádza na Námestí SNP 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Robotnícky dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Budova Spolkového domu bola postavená v roku 1925. Je významná z hľadiska dejín robotníckeho hnutia. Nachádza sa na ulici Robotnícka 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Súd.

Národná kultúrna pamiatka Súd a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný súd. Eklekticistická budova sedrie bola postavená v rokoch 1896-1899. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je trojpodlažná s podpivničením. Pamätná je sídlom povereníctva SNR. Autorom stavby je István Kiss. Solitér sa nachádza na ulici Dominika Skuteckého 7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Pamätná tabuľa povereníctva SNR. (Pozri Pamätné tabule v okrese Banská Bystrica).

 

BANSKÁ BYSTRICA. Škola. D. Skuteckého 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Eklekticistická budova postavená koncom 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Dominika Skuteckého 5 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Škola. D. Skuteckého 11.

Národná kultúrna pamiatka Škola a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Škola. Novoklasicistická budova postavená v 20.rokoch 20.storočia. Má pôdorys v tvare V. Škola je pamätná ako sídlo povereníctva SNR v Slovenskom národnom pvstaní. Chodbový solitér sa nachádza na ulici Dominika Skuteckého 11 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Pamätná tabuľa na sídlo povereníctva SNR. (Pozri Pamätné tabule v okrese Banská Bystrica).

 

BANSKÁ BYSTRICA. Škola. Tajovského 10. Ekonomická fakulta UMB.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2018. Secesná budova školy postavená v rokoch 1907-1914. Upravovaná bola v rokoch 1956, 1975, 1996-2000, 2003, 2005 a 2010-2015. Má dvojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je štvorpodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza na ulici Tajovského 10, severne od mestského parku, severozápadne od Strieborného námestia a južne od amfiteátru.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Základná umelecká škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Funkcionalistická budova postavená v roku 1935. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je štovrpodlažná. Autorom stavby je Eduard František Bednárik. Nachádza sa na Štefánikovom nábreží 6.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Židovská škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2017. Novoklasicistická budova židovskej školy postavená v roku 1883. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia a v roku 2016. Má pôdorys v tvare T, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Chodbový solitér sa nachádza východne od rímsko-katolíckeho Kostola nanebovzatia Panny Márie na ulici Lazovná 6.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Župný dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Baroková budova bola postavená v rokoch 1764-1768. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Prejazdový nárožný dom sa nachádza na ulici Lazovná 9 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v nej knižnica.

 

DONOVALY. Športhotel.

Národná kultúrna pamiatka Hotel s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný hotel. Postavený bol v roku 1938. Upravovaný bol po roku 1945, v rokoch 1996-1997 a po roku 2005. Pamätný je z obdobia SNP. Autorom stavby je Eduard František Bednárik. Nachádza sa v obci Donovaly 15. Dnes je v ňom reštaurácia, kaviareň.
 • Pamätná tabuľa SNP. (Pozri Pamätné tabule v okrese Banská Bystrica).
 • Pamätná tabuľa SNP. (Pozri Pamätné tabule v okrese Banská Bystrica).
 • Pomník padlým v SNP. (Pozri Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Banská Bystrica).

 

HIADEĽ. Škola.

Národná kultúrna pamiatka Škola a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná škola. Historizujúca stavba zo začiatku 20.storočia. Počas 2.svetovej vojny a SNP bola sídlom partizánskeho štábu. Nachádza sa v obci Hiadeľ 14.
 • Pamätná tabuľa partizánskeho štábu. (Pozri Pamätné tabule v okrese Banská Bystrica).

 

HROCHOŤ. Evanjelická fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná fara. Budova evanjelickej fary bola postavená v 19.storočí. Upravovaná bola v 20.storočí. Pamätná je tým, že v rokoch 1847-1856 v nej pôsobil básnik Andrej Sládkovič /1820-1872/.
 • Pamätná tabuľa A. Sládkoviča. (Pozri Pamätné tabule v okrese Banská Bystrica).

 

HRONSEK. Pamätná evanjelická fara.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Budova fary bola postavená v 19.storočí. Upravovaná bola v 20.storočí. Pôsobili v nej Štefan a A. Krčméry. Je jednopodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Krčméryho 8 pri kostole.

 

KYNCEĽOVÁ. Škola, obecný úrad.

Budova pôvodnej školy, postavená v roku 1840. Postupne bola obnovovaná. Dnes je v nej obecný úrad.

 

MOŠTENICA. Bývalý banský úrad.

Národná kultúrna pamiatka Banský úrad a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Banský úrad. Renesančná budova bola postavená v roku 1561. Upravovaná bola v 20.storočí. Bývalá administratívna budova pripomína hutnícke časy. Je na nej osadená kamenná tabuľa s letopočtom 1561. Má pôdorys v tvare U, je jednopodlažná. Je pamätná ako sídlo vojenskej nemocnice v období SNP. Nachádza sa v obci Moštenica 73. Dnes je v nej škola.
 • Pamätná tabuľa vojenskej nemocnice. (Pozri Pamätné tabule v okrese Banská Bystrica).

 

MOŠTENICA. Dom banského podniku.

Poschodová budova z konca 17.storočia. Neskorobarokovo bola upravená a rozšírená koncom 18.storočia.

 

MOŠTENICA. Fara.

Budova fary zo 17.storočia.

 

MOŠTENICA. Pamätná chata.

Národná kultúrna pamiatka Chata a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1972. Nachádza sa v lokalite Horná Kyslá 32. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná chata. Chata pamätná ako partizánska nemocnica bola postavená v 20.storočí.
 • Pamätná tabuľa partizánskej nemocnice. (Pozri Pamätné tabule v okrese Banská Bystrica).
 • Prameň. Prameň partizánskeho veliteľa A. S. Jegorova /1914-1970/.

 

PRIECHOD. Kláštor bosých karmelitánov.

Budova z roku 1995.

 

SLOVENSKÁ ĽUPČA. Radnica.

Budova radnice z roku 1659.

 

STARÉ HORY. Banský úrad.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková budova z 2.polovice 18.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa v obci Staré Hory 24.

 

ŠPANIA DOLINA. Administratívna budova, škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1978. Baroková chodbová solitérna budova postavená v 2.polovici 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1830, koncom 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. V budove sídlila banská správa, škola a obecný úrad. Nachádza sa v obci Špania Dolina 132 severozápadne od námestia v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Dnes je v nej škola.

 

ŠPANIA DOLINA. Fara.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Renesančná budova rímsko-katolíckej fary z 1.polovice 17.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je trojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Nachádza sa v západnej časti areálu rímsko-katolíckeho Kostola premenenia Pána v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.

 

ŠPANIA DOLINA. Hostinec.

Národná kultúrna pamiatka Hostinec a hospodárska stavba vyhlásená v roku 1978. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Hostinec. Zrubová stavba hostinca na kamennej podmurovke zo začiatku 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1989-1992. Má trojdielnu, šesťpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Nachádza sa v obci Špania Dolina 122 juhozápadne od námestia v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva v lokalite Do Šlezingerov.
 • Hospodárska murovaná stavba. Postavená bola začiatkom 20.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1989-2002. Má trojdielnu, štvorpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Nachádza sa západne od budovy hostinca.

 

TAJOV. Rodný dom J. G. Tajovského.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom. Postavený bol v 19.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Rodný dom spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského /1875-1940/. Nachádza sa v obci Tajov 86.
 • Pamätná tabuľa J. G. Tajovského. (Pozri Pamätné tabule v okrese Banská Bystrica).

 

TAJOV. Rodný dom J. Murgaša.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom. Postavený bol v 50.rokoch 19.storočia. Rodný dom vynálezcu Jozefa Murgaša /1864-1929/. Nachádza sa v obci Tajov 170 v lokalite Farbenô.
 • Pamätná tabuľa J. Murgaša. (Pozri Pamätné tabule v okrese Banská Bystrica).

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist